"Verblijd u altijd" (1 Thessalonicenzen 5:16)
"Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u." (1 Thessalonicenzen 5:18) 

Nou dit is toch echt de makkelijkste opmerking die Paulus maakt. Of valt dat soms tegen? Lukt dat je, om altijd blij te zijn? Nooit geen ochtendhumeur, nooit teleurgesteld, nooit boos, maar altijd en in alle omstandigheden blij. Die opdracht moet toch wel haalbaar zijn? Ik denk dat als ik het zo stel, dat je zegt: "Volgens mij ben je dan wel een hele grote optimist!" En dan zou je gelijk hebben, want natuurlijk lukt het niet om altijd blij te zijn. Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is onmogelijk!

 

Maar Paulus zegt hier ook niet letterlijk dat je altijd blij moet zijn, alsof je altijd met een glimlach op je gezicht moet lopen en nooit teneergeslagen kan zijn. Paulus zegt dat je je moet verblijden. En verblijden, of verheugen, is een werkwoord. Blij zijn is een gevoel, blij zijn is iets dat je overkomt omdat je emotie reageert op iets waar je blij van wordt. Dat is dus heel iets anders dan een werkwoord 'verblijden'. Een werkwoord is namelijk niet iets dat je overkomt door een bepaalde gebeurtenis, maar het is een keus van je wil. 

Het gaat Om het feit dat Paulus zegt dat wij er voor moeten kiezen om ons te verblijden. En verblijden doe je over iets en niet net als bij blij-zijn door iets. Verblijden is een keus dat je je vreugde haalt uit datgene waar jij je over verblijdt. En dan hangt dit helemaal samen met de tekst die Paulus kort daarna noemt: Dankt God in alles. Ook dat is een wilsbesluit, waar je voor moet kiezen om het te doen. Want het gaat niet om het feit dat je over alles maar blij moet zijn, maar als jij je op God richt, daar ligt in bron van blijdschap. God, daarin mag jij je altijd verblijden. Verblijden om Wie Hij is, wat Hij doet en gedaan heeft. En je dus ook verblijden in situaties waarin het niet altijd goed is gegaan, maar waar God wel het beste uithaalde. Want hoeveel situaties zijn er geweest die niet goed waren, maar waar God iets moois uit te voorschijn liet komen? 

Verblijden doen we ons altijd, dat is onze keus op dit moment. Niet omdat wij altijd zo blij zijn, maar omdat God van ons vraagt ons altijd te verblijden in Hem, in Zijn regering, in Zijn Heer van je leven zijn. Daar ligt het geheim van deze woorden van Paulus. En dan kunnen we ook altijd danken, omdat we Gods weg zien in ons leven en Zijn leiding in ons leven zien. Overal is God erbij, overal heeft Hij het beste voor je uitgedacht, ondanks alle gebrokenheid, is er reden om te danken omdat de uiteindelijke uitkomst vol van zegen, vrede en overvloed zal zijn. Zo groot is God in ons leven, dat is de reden om er voor te kiezen om ons altijd te verblijden en om altijd te danken. Het is maar welke keus dat we maken en je zult ervaren als je dit doet, dat de kracht hiervan Koninklijk is. 

Gebed: Vader, leer mij om altijd te kiezen om mij in U te verblijden en U altijd de danken omdat U mijn leven leidt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu