"Verblijd u altijd" (1 Thessalonicenzen 5:16)
"Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u." (1 Thessalonicenzen 5:18) 

Nou dit is toch echt de makkelijkste opmerking die Paulus maakt. Of valt dat soms tegen? Lukt dat je, om altijd blij te zijn? Nooit geen ochtendhumeur, nooit teleurgesteld, nooit boos, maar altijd en in alle omstandigheden blij. Die opdracht moet toch wel haalbaar zijn? Ik denk dat als ik het zo stel, dat je zegt: "Volgens mij ben je dan wel een hele grote optimist!" En dan zou je gelijk hebben, want natuurlijk lukt het niet om altijd blij te zijn. Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is onmogelijk!

 

Maar Paulus zegt hier ook niet letterlijk dat je altijd blij moet zijn, alsof je altijd met een glimlach op je gezicht moet lopen en nooit teneergeslagen kan zijn. Paulus zegt dat je je moet verblijden. En verblijden, of verheugen, is een werkwoord. Blij zijn is een gevoel, blij zijn is iets dat je overkomt omdat je emotie reageert op iets waar je blij van wordt. Dat is dus heel iets anders dan een werkwoord 'verblijden'. Een werkwoord is namelijk niet iets dat je overkomt door een bepaalde gebeurtenis, maar het is een keus van je wil. 

Het gaat Om het feit dat Paulus zegt dat wij er voor moeten kiezen om ons te verblijden. En verblijden doe je over iets en niet net als bij blij-zijn door iets. Verblijden is een keus dat je je vreugde haalt uit datgene waar jij je over verblijdt. En dan hangt dit helemaal samen met de tekst die Paulus kort daarna noemt: Dankt God in alles. Ook dat is een wilsbesluit, waar je voor moet kiezen om het te doen. Want het gaat niet om het feit dat je over alles maar blij moet zijn, maar als jij je op God richt, daar ligt in bron van blijdschap. God, daarin mag jij je altijd verblijden. Verblijden om Wie Hij is, wat Hij doet en gedaan heeft. En je dus ook verblijden in situaties waarin het niet altijd goed is gegaan, maar waar God wel het beste uithaalde. Want hoeveel situaties zijn er geweest die niet goed waren, maar waar God iets moois uit te voorschijn liet komen? 

Verblijden doen we ons altijd, dat is onze keus op dit moment. Niet omdat wij altijd zo blij zijn, maar omdat God van ons vraagt ons altijd te verblijden in Hem, in Zijn regering, in Zijn Heer van je leven zijn. Daar ligt het geheim van deze woorden van Paulus. En dan kunnen we ook altijd danken, omdat we Gods weg zien in ons leven en Zijn leiding in ons leven zien. Overal is God erbij, overal heeft Hij het beste voor je uitgedacht, ondanks alle gebrokenheid, is er reden om te danken omdat de uiteindelijke uitkomst vol van zegen, vrede en overvloed zal zijn. Zo groot is God in ons leven, dat is de reden om er voor te kiezen om ons altijd te verblijden en om altijd te danken. Het is maar welke keus dat we maken en je zult ervaren als je dit doet, dat de kracht hiervan Koninklijk is. 

Gebed: Vader, leer mij om altijd te kiezen om mij in U te verblijden en U altijd de danken omdat U mijn leven leidt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu