"Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm." (1 Thessalonicenzen 5:8) 

Jezus komst gaat komen en het duurt niet lang meer. Het is misschien bijna een cliché, maar het is echt zo. Al duurt het nog duizend jaar, dan is de komst van Jezus heel dichtbij. Langer dan hooguit een jaar of tachtig hoef je niet te wachten, want zelfs als we sterven voordat Jezus komt, dan zijn we op dat moment ineens bij Zijn komst, want dan roept Hij ons wakker uit ons graf. We gaan maar niet zeggen dat wij allemaal nog levend overgebleven zullen zijn als Jezus komt. Niemand die dat weet, maar Jezus zal niet als een dief in de nacht komen, als je niet in de nacht bent.

 

Het beeld van de dief in de nacht is natuurlijk geen letterlijk beeld. Vroeger dacht ik altijd dat Jezus in de nacht zou komen, maar dat kan natuurlijk nooit. Want als het bij ons nacht is, is het aan de andere kant van de wereld dag. Jezus zal komen zoals iemand die in de nacht slaapt en er onverwachts een dief zijn huis binnenkomt. Maar wat nu als je nooit meer in de duisternis bent? Dan kan Jezus dus ook niet als een dief in de nacht komen. Als jij gelooft in Jezus, dan ben jij niet meer van de nacht, maar dan ben je een kind van de dag! Dan leef je dus nooit meer, geestelijke gezien, in de nacht en kan de komst van Jezus je dus ook niet verrassen. Gods kinderen leven gewoon met het besef dat Jezus op elk moment kan terugkomen. En hoe zou je dan willen dat Jezus je vindt? 

Paulus weet het wel. Daarom spreekt hij zijn lezers aan als hen die van de dag zijn. In de eerste plaats moeten we nuchter zijn. Dat is wel een les, want als het gaat over de toekomstverwachting en de komst van Jezus lijkt het soms eerder op dronkemanstaal dan op nuchterheid. Blijf er gewoon rustig onder, doe je ding, deel het Koninkrijk uit met de passie alsof Jezus morgen terugkomt. Wees niet overdreven bezig met wat er allemaal nog gaat gebeuren, maar richt je op je taak: Verkondig het Koninkrijk, meer niet. En doe dat met liefde. Die liefde, samen met het geloof is eigenlijk je harnas. Daardoor ben je beschermd tegen elke aanval van de duisternis. Het is heel eenvoudig, als je in geloof dat bij God alle dingen mogelijk zijn en met liefde over deze wereld gaat, kan er je niet veel gebeuren door de duisternis.  

Wat daarbij dan ook nog komt is dat we ons verstand beschermen met hoop. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar besef dat als Jezus morgen komt, of dat je door de eindtijd heen, Jezus komst niet levend meemaakt, je hoop vaststaat. Hoop op de zaligheid is je houvast en uitzicht. Zelfs als je morgen omgebracht zou worden om het getuigenis van Jezus, dan weet je waar je op hoopt. Dat is een nuchter leven van een christen en ook de uitdaging van een christen die leeft in de dag! 

Gebed: Vader, als U Jezus terugstuurt, zal alles goed zijn. En in mijn wachten op Zijn komst wil ik nuchter en waakzaam zijn als kind van het licht, uitziende, geloven en hopend op de zaligheid die mij dan ten deel zal vallen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu