"Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm." (1 Thessalonicenzen 5:8) 

Jezus komst gaat komen en het duurt niet lang meer. Het is misschien bijna een cliché, maar het is echt zo. Al duurt het nog duizend jaar, dan is de komst van Jezus heel dichtbij. Langer dan hooguit een jaar of tachtig hoef je niet te wachten, want zelfs als we sterven voordat Jezus komt, dan zijn we op dat moment ineens bij Zijn komst, want dan roept Hij ons wakker uit ons graf. We gaan maar niet zeggen dat wij allemaal nog levend overgebleven zullen zijn als Jezus komt. Niemand die dat weet, maar Jezus zal niet als een dief in de nacht komen, als je niet in de nacht bent.

 

Het beeld van de dief in de nacht is natuurlijk geen letterlijk beeld. Vroeger dacht ik altijd dat Jezus in de nacht zou komen, maar dat kan natuurlijk nooit. Want als het bij ons nacht is, is het aan de andere kant van de wereld dag. Jezus zal komen zoals iemand die in de nacht slaapt en er onverwachts een dief zijn huis binnenkomt. Maar wat nu als je nooit meer in de duisternis bent? Dan kan Jezus dus ook niet als een dief in de nacht komen. Als jij gelooft in Jezus, dan ben jij niet meer van de nacht, maar dan ben je een kind van de dag! Dan leef je dus nooit meer, geestelijke gezien, in de nacht en kan de komst van Jezus je dus ook niet verrassen. Gods kinderen leven gewoon met het besef dat Jezus op elk moment kan terugkomen. En hoe zou je dan willen dat Jezus je vindt? 

Paulus weet het wel. Daarom spreekt hij zijn lezers aan als hen die van de dag zijn. In de eerste plaats moeten we nuchter zijn. Dat is wel een les, want als het gaat over de toekomstverwachting en de komst van Jezus lijkt het soms eerder op dronkemanstaal dan op nuchterheid. Blijf er gewoon rustig onder, doe je ding, deel het Koninkrijk uit met de passie alsof Jezus morgen terugkomt. Wees niet overdreven bezig met wat er allemaal nog gaat gebeuren, maar richt je op je taak: Verkondig het Koninkrijk, meer niet. En doe dat met liefde. Die liefde, samen met het geloof is eigenlijk je harnas. Daardoor ben je beschermd tegen elke aanval van de duisternis. Het is heel eenvoudig, als je in geloof dat bij God alle dingen mogelijk zijn en met liefde over deze wereld gaat, kan er je niet veel gebeuren door de duisternis.  

Wat daarbij dan ook nog komt is dat we ons verstand beschermen met hoop. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar besef dat als Jezus morgen komt, of dat je door de eindtijd heen, Jezus komst niet levend meemaakt, je hoop vaststaat. Hoop op de zaligheid is je houvast en uitzicht. Zelfs als je morgen omgebracht zou worden om het getuigenis van Jezus, dan weet je waar je op hoopt. Dat is een nuchter leven van een christen en ook de uitdaging van een christen die leeft in de dag! 

Gebed: Vader, als U Jezus terugstuurt, zal alles goed zijn. En in mijn wachten op Zijn komst wil ik nuchter en waakzaam zijn als kind van het licht, uitziende, geloven en hopend op de zaligheid die mij dan ten deel zal vallen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu