"Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden." (1 Thessalonicenzen 4:17 en 18) 

Ooit hebben we het al eens over deze tekst gehad. Vooral omdat er velen zijn die op basis van deze tekst geloven in de opname van de gemeente. Een moment dat alle gelovigen opgenomen zouden zijn en de ongelovigen nog achterblijven. Maar dit is niet wat Paulus bedoelt en dit is ook niet wat Paulus in het Grieks schrijft. Letterlijk zegt hij dat we Jezus straks tegemoet gaan in de wolken om Hem te ontmoeten. Het gaat om een ontmoeting en niet om ons vertrek. Het gaat er om dat Jezus als Hij komt, als een Koning zal worden binnengehaald. 

 

Het gaat Paulus dan nog steeds over het punt van de overleden gelovigen en de gelovigen die nog leven en de onrust die er was onder de gemeenteleden. En nadat hij heeft verteld dat de gestorven gelovigen niet voor altijd afwezig zullen zijn, maar op de dag van Jezus' komst zullen opstaan en er ook helemaal bij betrokken zullen zijn, daarna vertelt hij iets van het slotstuk bij de komst van Jezus. 

Want als Jezus dan gaat komen, dan zal er iets groots gebeuren, waarvan wij nu nog niet kunnen begrijpen hoe dat mogelijk is. Het grote dat er op die dag zal gebeuren is niet dat de gestorven gelovigen weer zullen opstaan en dat er een ontmoeting zal zijn met de nog levende gelovigen. Trouwens, zou dat deels ook zinloos zijn binnen het kader waarin Paulus schrijft. Ook Paulus was in de veronderstelling dat de komst van Jezus snel zou komen. Hij schaart zichzelf ook bij degenen die dan nog levend overgebleven zou zijn. Het grootste dat er zal gebeuren is dat alle gelovigen, uit alle eeuwen als in een massale glorietocht, tegen elke wet van de zwaartekracht in, Jezus tegemoet zal gaan om Hem in de lucht te ontmoeten en Hem een onthaal op aarde te geven wat nog nooit een koning ooit heeft gehad. 

Jezus zal dus straks niet ineens voor ons staan. Het zal ons straks niet op de ene of andere manier plotseling overkomen. Zeker, Hij zal komen als een dief in de nacht, maar dat geldt voor degenen die in duisternis leven. Wij leven in het licht en het is voor ons dus nooit meer nacht en daarom zal de komst van Jezus ons niet overvallen zoals een dief die in de nacht komt. En op dat moment zullen wij allemaal opstaan, doden en levenden, allen die in Christus zijn, zullen als één groot volk, in eenheid Jezus tegmoet gaan. Jezus zal straks niet alleen op aarde aankomen, maar Hij zal door alle gelovigen begeleidt worden. Het zal een ontvangst zijn waarvan zelfs onze koningsdagen in Nederland nog niet een generale repetitie zijn. En iedereen zal er straks bij zijn, niemand zal ontbreken en we zullen Jezus Zich laten thuisvoelen tussen Zijn kinderen. Wat een vreugde zal dat zijn. 

Gebed: Jezus, straks zal ik U met vreugde onthalen op aarde. Eindelijk zal ik dan altijd in Uw nabijheid zijn. Met U zullen we op aarde meemaken hoe U alle onrecht zult verdrijven en ons totaal zult vrijspreken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu