"Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden." (1 Thessalonicenzen 4:17 en 18) 

Ooit hebben we het al eens over deze tekst gehad. Vooral omdat er velen zijn die op basis van deze tekst geloven in de opname van de gemeente. Een moment dat alle gelovigen opgenomen zouden zijn en de ongelovigen nog achterblijven. Maar dit is niet wat Paulus bedoelt en dit is ook niet wat Paulus in het Grieks schrijft. Letterlijk zegt hij dat we Jezus straks tegemoet gaan in de wolken om Hem te ontmoeten. Het gaat om een ontmoeting en niet om ons vertrek. Het gaat er om dat Jezus als Hij komt, als een Koning zal worden binnengehaald. 

 

Het gaat Paulus dan nog steeds over het punt van de overleden gelovigen en de gelovigen die nog leven en de onrust die er was onder de gemeenteleden. En nadat hij heeft verteld dat de gestorven gelovigen niet voor altijd afwezig zullen zijn, maar op de dag van Jezus' komst zullen opstaan en er ook helemaal bij betrokken zullen zijn, daarna vertelt hij iets van het slotstuk bij de komst van Jezus. 

Want als Jezus dan gaat komen, dan zal er iets groots gebeuren, waarvan wij nu nog niet kunnen begrijpen hoe dat mogelijk is. Het grote dat er op die dag zal gebeuren is niet dat de gestorven gelovigen weer zullen opstaan en dat er een ontmoeting zal zijn met de nog levende gelovigen. Trouwens, zou dat deels ook zinloos zijn binnen het kader waarin Paulus schrijft. Ook Paulus was in de veronderstelling dat de komst van Jezus snel zou komen. Hij schaart zichzelf ook bij degenen die dan nog levend overgebleven zou zijn. Het grootste dat er zal gebeuren is dat alle gelovigen, uit alle eeuwen als in een massale glorietocht, tegen elke wet van de zwaartekracht in, Jezus tegemoet zal gaan om Hem in de lucht te ontmoeten en Hem een onthaal op aarde te geven wat nog nooit een koning ooit heeft gehad. 

Jezus zal dus straks niet ineens voor ons staan. Het zal ons straks niet op de ene of andere manier plotseling overkomen. Zeker, Hij zal komen als een dief in de nacht, maar dat geldt voor degenen die in duisternis leven. Wij leven in het licht en het is voor ons dus nooit meer nacht en daarom zal de komst van Jezus ons niet overvallen zoals een dief die in de nacht komt. En op dat moment zullen wij allemaal opstaan, doden en levenden, allen die in Christus zijn, zullen als één groot volk, in eenheid Jezus tegmoet gaan. Jezus zal straks niet alleen op aarde aankomen, maar Hij zal door alle gelovigen begeleidt worden. Het zal een ontvangst zijn waarvan zelfs onze koningsdagen in Nederland nog niet een generale repetitie zijn. En iedereen zal er straks bij zijn, niemand zal ontbreken en we zullen Jezus Zich laten thuisvoelen tussen Zijn kinderen. Wat een vreugde zal dat zijn. 

Gebed: Jezus, straks zal ik U met vreugde onthalen op aarde. Eindelijk zal ik dan altijd in Uw nabijheid zijn. Met U zullen we op aarde meemaken hoe U alle onrecht zult verdrijven en ons totaal zult vrijspreken.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu