"Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. (1 Thessalonicenzen 4:1) 

Kunnen wij God behagen? Of met andere woorden, kunnen wij iets doen waarbij we bij God iets tot stand brengen? Er is een belijdenisgeschrift dat zegt dat wij 'onbekwaam zijn tot enig goed'. We kunnen ons afvragen of Paulus het daar mee eens zou zijn geweest. Nee, we kunnen niet door ons best te doen, iets aan Gods genade toevoegen, maar wandelen zoals God het van ons vraagt, werkt wel degelijk iets uit. Dat brengt, hoe dan ook, zegen met zich mee. Want de andere kant is ook waar en dat zegt Paulus ook onomwonden: "De Heer is een Wreker" Dat is geen dreigende taal, maar wel dat God terugkomt op onze daden.

 

Je kunt je ook afvragen waarom we moeten wandelen zoals Paulus ons voorschrijft. Is Paulus dan in eens wettisch geworden en gaat hij dan allemaal regels stellen? Ik kom christenen tegen die zeggen dan: "Ik ben onder de genade en niet meer onder de wet, dus die regels zijn niet meer belangrijk." Ook daar zo Paulus het niet mee eens zijn. En Paulus noemt hier nogal dingen. Het grootste wat hij noemt is ontucht. Zonde van onreinheid, die noemt hij heel duidelijk. Wellicht heeft dat gespeeld in die gemeente. Overigens is dit ook in onze tijd wellicht de zonde waar satan zijn tienduizenden mee verslaat. Want deze zonde leggen geestelijke banden in de geestelijke wereld waardoor mensen vastzitten aan onreinheid en er bijna niet meer los van kunnen komen. 

Maar waarom zou je je best doen om te leven volgens de wandel die Paulus ons voorhoudt? Om maar ene reden: Om God te behagen. Dat doen we om God van ons te laten genieten. Natuurlijk, grote zonden zorgt ook altijd voor een opening van satan in ons leven. Moet je eens kijken wat seksuele zonden uitwerkt in levens van mensen. Slachtoffers raken hun identiteit kwijt en kunnen vaak bijna geen gezonde relaties meer aangaan en daders weten totaal niet meer wat trouw is. En dat is maar één voorbeeld. Maar uiteindelijk gaat het er niet om wat de negatieve gevolgen zijn, het gaat er in de eerste plaats om dat God plezier in ons heeft. 

Eigenlijk zou je het misschien het beste met een kind kunnen vergelijken dat stapelgek is op zijn vader en niets liever wil dan dat zijn vader trots op hem is om wat hij doet. Natuurlijk dat kan in het natuurlijke misschien doorslaan dat een kind ook dingen gaat doen voor zijn vader die God niet wil, omdat aardse vader soms grote fouten maken. Maar deze gedachte zit er wel in. Als we het eerlijk aan God zouden vragen, zou God in de hemel dan op dit moment genieten van ons wandelen op aarde? Kan God, als je hemelse Vader, dankbaar en blij zijn hoe jij wandelt zoals het Zijn gedachten en plannen zijn? Je krijgt geen streepje voor bij God, want alles blijft genade, maar God zegent je wel als je wandelt naar Zijn plan. 

Gebed: Vader, dit is mijn verlangen: te wandelen zodat U er blij van wordt. Wilt U mijn ogen openen voor de momenten dat het mis gaat en ik struikel. Ik wil altijd weer opstaan en weer wandelen zoals U het van mij verlangt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu