"Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. (1 Thessalonicenzen 4:1) 

Kunnen wij God behagen? Of met andere woorden, kunnen wij iets doen waarbij we bij God iets tot stand brengen? Er is een belijdenisgeschrift dat zegt dat wij 'onbekwaam zijn tot enig goed'. We kunnen ons afvragen of Paulus het daar mee eens zou zijn geweest. Nee, we kunnen niet door ons best te doen, iets aan Gods genade toevoegen, maar wandelen zoals God het van ons vraagt, werkt wel degelijk iets uit. Dat brengt, hoe dan ook, zegen met zich mee. Want de andere kant is ook waar en dat zegt Paulus ook onomwonden: "De Heer is een Wreker" Dat is geen dreigende taal, maar wel dat God terugkomt op onze daden.

 

Je kunt je ook afvragen waarom we moeten wandelen zoals Paulus ons voorschrijft. Is Paulus dan in eens wettisch geworden en gaat hij dan allemaal regels stellen? Ik kom christenen tegen die zeggen dan: "Ik ben onder de genade en niet meer onder de wet, dus die regels zijn niet meer belangrijk." Ook daar zo Paulus het niet mee eens zijn. En Paulus noemt hier nogal dingen. Het grootste wat hij noemt is ontucht. Zonde van onreinheid, die noemt hij heel duidelijk. Wellicht heeft dat gespeeld in die gemeente. Overigens is dit ook in onze tijd wellicht de zonde waar satan zijn tienduizenden mee verslaat. Want deze zonde leggen geestelijke banden in de geestelijke wereld waardoor mensen vastzitten aan onreinheid en er bijna niet meer los van kunnen komen. 

Maar waarom zou je je best doen om te leven volgens de wandel die Paulus ons voorhoudt? Om maar ene reden: Om God te behagen. Dat doen we om God van ons te laten genieten. Natuurlijk, grote zonden zorgt ook altijd voor een opening van satan in ons leven. Moet je eens kijken wat seksuele zonden uitwerkt in levens van mensen. Slachtoffers raken hun identiteit kwijt en kunnen vaak bijna geen gezonde relaties meer aangaan en daders weten totaal niet meer wat trouw is. En dat is maar één voorbeeld. Maar uiteindelijk gaat het er niet om wat de negatieve gevolgen zijn, het gaat er in de eerste plaats om dat God plezier in ons heeft. 

Eigenlijk zou je het misschien het beste met een kind kunnen vergelijken dat stapelgek is op zijn vader en niets liever wil dan dat zijn vader trots op hem is om wat hij doet. Natuurlijk dat kan in het natuurlijke misschien doorslaan dat een kind ook dingen gaat doen voor zijn vader die God niet wil, omdat aardse vader soms grote fouten maken. Maar deze gedachte zit er wel in. Als we het eerlijk aan God zouden vragen, zou God in de hemel dan op dit moment genieten van ons wandelen op aarde? Kan God, als je hemelse Vader, dankbaar en blij zijn hoe jij wandelt zoals het Zijn gedachten en plannen zijn? Je krijgt geen streepje voor bij God, want alles blijft genade, maar God zegent je wel als je wandelt naar Zijn plan. 

Gebed: Vader, dit is mijn verlangen: te wandelen zodat U er blij van wordt. Wilt U mijn ogen openen voor de momenten dat het mis gaat en ik struikel. Ik wil altijd weer opstaan en weer wandelen zoals U het van mij verlangt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu