"Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren – wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart – hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), een- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd." (1 Thessalonicenzen 2:17 en 18) 

Er is nog iets lastigs in iets wat Paulus in dit hoofdstuk zegt. Tenminste, voor veel mensen is het lastig. Paulus schrijft namelijk dat hij is tegengehouden om de gemeente opnieuw te bezoeken. Op zich is dat nog niet zo vreemd, maar de reden is voor Paulus wel heel duidelijk. Het was een intens verlangen van Paulus om de gemeente in Thessalonica te bezoeken. Overigens is het opmerkelijk dat Paulus zich niet gescheiden voelt. Wel van aangezicht tot aangezicht, maar wat betreft het hart van de gelovigen voelt hij zich niet gescheiden. Dit is overigens wel iets wat goed is om ook te beseffen, want letterlijke, fysieke aanwezigheid is niet bepalend voor verbondenheid. Verbondheid is in de eerste plaats een zaak van het hart. Als we dat van elkaar weten, dan is ook dat troost voor momenten dat we elkaar niet zien. Dan is er gebed voor elkaar en dragen we elkaar in onze gebeden.

 

Maar dan nog even dat andere. Paulus wilde dus wel heel graag komen, maar dat is hem niet gelukt. Wat er precies is gebeurd weten we niet. We weten ook niet of alleen Paulus is verhinderd om naar de gemeente te komen. Maar wat Paulus wel heel duidelijk benoemt is het feit dat satan hem heeft verhinderd om te komen. Ooit moest ik op een avond spreken over bevrijding van geestelijke slavernij. Op die avond kreeg ik van degene die de avond organiseerde de microfoon. Zodra ik de microfoon kreeg, stopte hij ermee. Gaf ik hem terug, dan deed hij het weer. Uiteindelijk heb ik vier microfoons op die avond in mijn handen gehad, maar ze deden het niet als ik hem vasthield. Ik twitterde toen dat satan flink bezig was met de techniek. Tot op de dag van vandaag achtervolgt mij dit nog steeds, maar ik weet zeker dat satan er alles aan gedaan heeft om de boodschap die ik moest brengen, onverstaanbaar zou zijn.  

Kan satan dit, zoeken we dan niet achter alles de invloed van satan? Ik geloof dat satan veel meer kennis heeft van veel zaken dan wij beseffen. Hij weet heel goed op welke moment het gevaarlijk wordt voor hem en zal dan alles in het werk stellen om iets te verhinderen. Dat is wat Paulus ook benoemd. Satan is een geduchte tegenstander en het is soms heel nodig dat we hem doorhebben. Het voorkomt ook soms teleurstelling als je de oorzaak er achter kunt zien. Paulus wist dat satan hem verhinderde. Dat maakt dat hij niet teleurgesteld werd in de situatie of mensen, maar hij wist dat het geestelijke strijd was. Laten we beseffen dat ons dit kan overkomen. Maar uiteindelijk weten we ook dat satan heeft verloren en dat wij in de overwinning mogen gaan staan.  

Gebed: Vader, de strijd is geestelijk en satan zal niet meewerken aan de doorbraken voor Uw Koninkrijk. Geef mij daarom het juiste inzicht, zodat ik kan handelen zoals het goed is en ik satan zal weerstaan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu