"Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren – wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart – hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), een- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd." (1 Thessalonicenzen 2:17 en 18) 

Er is nog iets lastigs in iets wat Paulus in dit hoofdstuk zegt. Tenminste, voor veel mensen is het lastig. Paulus schrijft namelijk dat hij is tegengehouden om de gemeente opnieuw te bezoeken. Op zich is dat nog niet zo vreemd, maar de reden is voor Paulus wel heel duidelijk. Het was een intens verlangen van Paulus om de gemeente in Thessalonica te bezoeken. Overigens is het opmerkelijk dat Paulus zich niet gescheiden voelt. Wel van aangezicht tot aangezicht, maar wat betreft het hart van de gelovigen voelt hij zich niet gescheiden. Dit is overigens wel iets wat goed is om ook te beseffen, want letterlijke, fysieke aanwezigheid is niet bepalend voor verbondenheid. Verbondheid is in de eerste plaats een zaak van het hart. Als we dat van elkaar weten, dan is ook dat troost voor momenten dat we elkaar niet zien. Dan is er gebed voor elkaar en dragen we elkaar in onze gebeden.

 

Maar dan nog even dat andere. Paulus wilde dus wel heel graag komen, maar dat is hem niet gelukt. Wat er precies is gebeurd weten we niet. We weten ook niet of alleen Paulus is verhinderd om naar de gemeente te komen. Maar wat Paulus wel heel duidelijk benoemt is het feit dat satan hem heeft verhinderd om te komen. Ooit moest ik op een avond spreken over bevrijding van geestelijke slavernij. Op die avond kreeg ik van degene die de avond organiseerde de microfoon. Zodra ik de microfoon kreeg, stopte hij ermee. Gaf ik hem terug, dan deed hij het weer. Uiteindelijk heb ik vier microfoons op die avond in mijn handen gehad, maar ze deden het niet als ik hem vasthield. Ik twitterde toen dat satan flink bezig was met de techniek. Tot op de dag van vandaag achtervolgt mij dit nog steeds, maar ik weet zeker dat satan er alles aan gedaan heeft om de boodschap die ik moest brengen, onverstaanbaar zou zijn.  

Kan satan dit, zoeken we dan niet achter alles de invloed van satan? Ik geloof dat satan veel meer kennis heeft van veel zaken dan wij beseffen. Hij weet heel goed op welke moment het gevaarlijk wordt voor hem en zal dan alles in het werk stellen om iets te verhinderen. Dat is wat Paulus ook benoemd. Satan is een geduchte tegenstander en het is soms heel nodig dat we hem doorhebben. Het voorkomt ook soms teleurstelling als je de oorzaak er achter kunt zien. Paulus wist dat satan hem verhinderde. Dat maakt dat hij niet teleurgesteld werd in de situatie of mensen, maar hij wist dat het geestelijke strijd was. Laten we beseffen dat ons dit kan overkomen. Maar uiteindelijk weten we ook dat satan heeft verloren en dat wij in de overwinning mogen gaan staan.  

Gebed: Vader, de strijd is geestelijk en satan zal niet meewerken aan de doorbraken voor Uw Koninkrijk. Geef mij daarom het juiste inzicht, zodat ik kan handelen zoals het goed is en ik satan zal weerstaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu