"U bent getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft." (1 Thessalonicenzen 2:10) 

De uitleg van Paulus wat hij gedaan heeft was heel duidelijk. Hij heeft niemand naar de mond willen praten, hij heeft zuiver willen zijn in wat hij deed, maar hij heeft ook voluit uit liefde alles willen doen. Liefde en vriendelijkheid ging hand in hand met eerlijkheid en zuiverheid in wat hij zei en deed. Toch lijkt het alsof Paulus nog niet helemaal tevreden was met wat hij al had gezegd. Want dan volgt het tiende vers nog even.

 

Je zou de neiging hebben om dit vers maar over te slaan omdat het wel veel van hetzelfde lijkt te zijn, maar als je nadenkt over de woorden die Paulus hier gebruikt, is het toch wel even de moeite waard om er bij stil te staan. Sterker nog, het roept zelfs wel een paar vragen op aan ons eigen adres. Paulus durft naast God, zelfs de gemeente van Thessalonica tot getuige erbij te roepen over de manier hoe hij zelf zich heeft gedragen in de gemeente. 

Durf jij, in je eigen gemeente, of in de kring waar binnen jij tot zegen bent te zeggen dat je hen tot getuigen roept dat jij heilig, rechtvaardig en onberispelijk bent geweest voor hen die geloven? Heilig, rechtvaardig en onberispelijk. Dat zijn nogal niet een paar woorden. Kun jij dat zeggen en durf je daar dan ook anderen tot getuigen bij te roepen? Want dan wordt het wel heel spannend, want weet jij hoe anderen zullen reageren op jou? Je weet misschien wel met welke intentie je dingen hebt gedaan, maar om te zeggen: heilig, rechtvaardig en onberispelijk, dat is nogal wat. Toch kiest Paulus ervoor om deze worden te kiezen. 

Het begint misschien wel gewoon bij de vraag of je onberispelijk en eerlijk wilt zijn in elke omstandigheid. Dat betekent dat je zelfs niet iets van wat je doet, afzwakt in je woorden. Dat betekent dat je er ook niet omheen zal draaien, maar altijd transparant zult zijn. Ook als het gaat om je heiligheid in je leven, ook dat is van belang. Eigenlijk zegt Paulus hier ook dat al deze dingen samen horen te gaan met de boodschap van het Evangelie. Het ene kan niet zonder het andere. Een leven in zonden en het Evangelie verkondigen, dat kan niet samen gaan. Het is niet voor te stellen dat er mensen op verantwoordelijke plaatsen in de kerk een leven in zonde leven, terwijl ze verantwoordelijkheid dragen voor het lichaam van Christus. Paulus roept niet voor niets ook God er tot getuige bij. Ook dat is iets dat duidelijk maakt hoe serieus Paulus hierin wil zijn. Sterker nog, uiteindelijk zou het hem zijn bediening kosten als hij zonden zou toelaten in zijn leven. 

Laten we elkaar maar de vraag stellen of we echt heilig, rechtvaardig en onberispelijk zijn. Is dat te hoog gegrepen? Wellicht wel, maar met minder mag en kan het ook gewoon niet. Het gaat om de boodschap van God en die mag niet in diskrediet gebracht worden door ons gedrag. 

Gebed: Vader, ik wil echt heilig, rechtvaardig en onberispelijk zijn en waar ik struikel wil ik belijdenis doen van mijn zonden en fouten, zodat ik ten alle tijde zuiver zal zijn in wat ik doe.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu