"Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was." (1 Thessalonicenzen 2:7 en 8) 

Je krijgt wel eens het idee dat als je mensen niet naar de mond praat, dat dit overeenkomt met onaardig zijn. Het wordt soms ook zo wel ervaren en misschien als je teveel vanuit je eigen kracht met mensen spreekt over dingen die niet goed zijn dat dit ook echt zo over komt. Onze manier van spreken kan dan ook echt wel eens niet goed zijn. Maar tegelijk is het niet zo als je Gods Woord in alle eerlijkheid spreekt, dat je dan niet liefdevol zou zijn. Als dat gezegd wordt, is dat een leugen met behoorlijk wat manipulerende kracht waardoor je de mond misschien wel gesnoerd dreigt te worden.

 

Het valt op dat Paulus zijn vriendelijkheid èn de duidelijkheid van zijn boodschap hand in hand laat gaan. Aan de ene kant heeft hij nooit vleiende woorden gebruikt, maar aan de andere kant is hij wel altijd vriendelijk geweest in het midden van de gemeente. En dat is wel soms heel lastig. Want wat nu als iemands gedrag behoorlijk te wensen over laat? Blijft het dan alleen bij een duidelijke confrontatie met Gods Woord in alle liefde? Of gaat ook de toon veranderen als dit meerdere keren gebeurt. 

Paulus noemt hier wel iets, maar of het altijd eenvoudig is, is maar de vraag. Toch is het vooral van belang om vriendelijk te willen zijn in alle omstandigheden. En niet zo maar vriendelijk, maar zoals een moeder haar kinderen koestert. Paulus gebruikt dan het woord 'voedster'. Het gaat dan dus om een moeder met een kind dat nog niet zelf kan eten. Zoals een moeder met haar baby omgaat, met zoveel vriendelijkheid en liefde was Paulus in het midden van de gemeente. En dat deed niets af van de waarheid en de kracht van Gods Woord.  

En zelfs daar stopt het niet mee. Paulus verlangde zo naar het beste voor de gemeente in Thessalonica, dat hij niet alleen het Evangelie heeft gedeeld, maar dat hij zelfs zichzelf heeft gedeeld. Ik geloof dat dit het verschil maakt. Ik kom in de hulpverlening nogal eens mensen tegen die het hebben over professioneel afstand houden. Maar Paulus zegt hier dat hij zichzelf zelfs heeft gedeeld. Dat betekent dat hij echt ook zichzelf heeft gegeven aan de gemeente. En deel van zijn tijd, een deel van zijn kwetsbaarheid en een deel van zijn gevoel had de gemeente iets van meegekregen. Hij was één met hen geworden. Hij durfde zichzelf één te maken met hen. Dat is het grote verschil met hen die alleen maar hun werk doen. 

En natuurlijk blijf je verantwoordelijk om je grenzen te stellen, toch hoor ik heel vaak dat als je mensen mag begeleiden en je bent echt beschikbaar voor hen geweest, dat dit vaak de omslag gaf. Je kunt het Evangelie niet delen zonder ook een stuk van jezelf daarmee uit te delen. Laten daarom vriendelijkheid, eerlijkheid en nabijheid door het geven van jezelf, bij elkaar horen, dan zul je ervaren hoe God dit zegent en je een bijzondere ingang krijgt. 

Gebed: Vader, ik ben niet alleen beschikbaar om Uw woorden door te geven, maar ik wil beschikbaar met alles wat ik ben, zodat ik één mag zijn met hen die U aan mijn zorgen toevertrouwt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken." (Mattheüs 4:19)

De kerk van Jezus is ook de kerk van discipelen. We hadden al eerder de definitie van de kerk: De verzameling van gelovigen die leven zoals Jezus leefde en willen zijn zoals Hij was om de hele wereld te winnen voor Jezus. Als je het dan over discipelschap hebt, dan gaat het even niet in de eerste plaats om die verzameling van gelovigen, maar het gaat in de eerste plaats over jou als gelovige. Niet de gelovige die vooral met zijn eigen geloof en geloofservaring bezig is, maar de gelovige die groeit in discipelschap. Het gaat dan dus over jou persoonlijk, die steeds meer gaat zijn zoals Jezus was en gaat doen wat Jezus deed. Je gaat dus als discipel steeds meer op Hem lijken en steeds meer hetzelfde doen. Op Hem lijken heeft dan te maken met hoe Hij leefde en hetzelfde doen gaat over het laten zien van het Koninkrijk.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu