"Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard, maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft." (1 Thessalonicenzen 2:3 en 4) 

Het is nogal wat geweest voor Paulus om het Evangelie te preken. Het is ook nogal wat geweest om dat in Thessalonica te doen, zeker na alles wat hij in Filippi heeft meegemaakt. Gisteren zagen we al dat het niet logisch was dat Paulus nog is doorgegaan. Soms drukt moedeloosheid ons heel diep neer en komen we gewoon niet meer in beweging. Toch is dat niet de keus die God van ons vraagt.

 

Maar hoe makkelijk kan het gebeuren dat je dan toch maar even iets beter gaat nadenken wat je zegt. Het is soms zo verleidelijk om dan maar even je maar aan te passen wat men zo graag wil horen. Als je dat zou doen, dan wordt dat wat het Woord van God zou zijn, een dwaling. De vermaning van Paulus was geen dwaling en het waren ook geen onzuivere motieven. Er was geen bedrog, geen hebzucht of verlangen naar macht, het was dat wat God zei dat gepreekt moest worden. Eerlijk, zuiver en voluit waarheid. 

Ik weet niet hoe jij het voelt als je de waarheid moet spreken, terwijl het toch ook wel lastig is. We draaien er soms zo lang om heen, passen soms zo makkelijk maar wat aan, zodat de scherpe kantjes er af zijn of zodat het in onze ogen misschien beter geaccepteerd wordt. Het is ook soms zo moeilijk om niet afgerekend te worden als je woorden spreekt die soms tegen de wil van mensen ingaat. Maar Paulus noemt ook iets dat van belang is als het gaat om een boodschap die niet eenvoudig is en die je toch moet brengen. Paulus noemt dat een beproeving van God.  

God kijkt of wij altijd eerlijk en oprecht willen zijn en vooral, God kijkt of wij echt bereidt zijn om Zijn Woord zuiver en eerlijk te brengen. Hij beproeft ons daar zelfs op. De weerstand staat God zelfs toe, om ons daardoor ook te beproeven. Want hebben wij onszelf er echt voor over als het gaat om de zuiverheid van het Woord van God? We brengen het Woord van God niet om mensen te behagen. En toch is dit soms wel heel moeilijk. Laten we ook niet onderschatten hoe moeilijk dit werkelijk is. 

De andere kant is ook waar, het is voor voorgangers soms heel moeilijk om altijd zuiver en eerlijk te preken. Soms spelen manipulatieve dingen mee waardoor een voorganger zich geremd voelt, of veroordeling. Laten we hier met elkaar ook echt op letten, zodat het Woord van God zuiver en eerlijk gepreekt zal worden. Dat niet dit in de weg zal staan, maar dat de complete boodschap van het Koninkrijk echt gehoord en gezien zal worden. En soms zul je dan tot last zijn voor sommige mensen, omdat ze niet willen horen wat God hen wil laten zeggen.  

Gebed: Vader, ik wil nooit water bij de wijn doen, maar altijd Uw Woord als zuivere wijn preken. En bewaar mij ervoor dat ik anderen zou hinderen om eerlijk en zuiver te preken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu