"Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard, maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft." (1 Thessalonicenzen 2:3 en 4) 

Het is nogal wat geweest voor Paulus om het Evangelie te preken. Het is ook nogal wat geweest om dat in Thessalonica te doen, zeker na alles wat hij in Filippi heeft meegemaakt. Gisteren zagen we al dat het niet logisch was dat Paulus nog is doorgegaan. Soms drukt moedeloosheid ons heel diep neer en komen we gewoon niet meer in beweging. Toch is dat niet de keus die God van ons vraagt.

 

Maar hoe makkelijk kan het gebeuren dat je dan toch maar even iets beter gaat nadenken wat je zegt. Het is soms zo verleidelijk om dan maar even je maar aan te passen wat men zo graag wil horen. Als je dat zou doen, dan wordt dat wat het Woord van God zou zijn, een dwaling. De vermaning van Paulus was geen dwaling en het waren ook geen onzuivere motieven. Er was geen bedrog, geen hebzucht of verlangen naar macht, het was dat wat God zei dat gepreekt moest worden. Eerlijk, zuiver en voluit waarheid. 

Ik weet niet hoe jij het voelt als je de waarheid moet spreken, terwijl het toch ook wel lastig is. We draaien er soms zo lang om heen, passen soms zo makkelijk maar wat aan, zodat de scherpe kantjes er af zijn of zodat het in onze ogen misschien beter geaccepteerd wordt. Het is ook soms zo moeilijk om niet afgerekend te worden als je woorden spreekt die soms tegen de wil van mensen ingaat. Maar Paulus noemt ook iets dat van belang is als het gaat om een boodschap die niet eenvoudig is en die je toch moet brengen. Paulus noemt dat een beproeving van God.  

God kijkt of wij altijd eerlijk en oprecht willen zijn en vooral, God kijkt of wij echt bereidt zijn om Zijn Woord zuiver en eerlijk te brengen. Hij beproeft ons daar zelfs op. De weerstand staat God zelfs toe, om ons daardoor ook te beproeven. Want hebben wij onszelf er echt voor over als het gaat om de zuiverheid van het Woord van God? We brengen het Woord van God niet om mensen te behagen. En toch is dit soms wel heel moeilijk. Laten we ook niet onderschatten hoe moeilijk dit werkelijk is. 

De andere kant is ook waar, het is voor voorgangers soms heel moeilijk om altijd zuiver en eerlijk te preken. Soms spelen manipulatieve dingen mee waardoor een voorganger zich geremd voelt, of veroordeling. Laten we hier met elkaar ook echt op letten, zodat het Woord van God zuiver en eerlijk gepreekt zal worden. Dat niet dit in de weg zal staan, maar dat de complete boodschap van het Koninkrijk echt gehoord en gezien zal worden. En soms zul je dan tot last zijn voor sommige mensen, omdat ze niet willen horen wat God hen wil laten zeggen.  

Gebed: Vader, ik wil nooit water bij de wijn doen, maar altijd Uw Woord als zuivere wijn preken. En bewaar mij ervoor dat ik anderen zou hinderen om eerlijk en zuiver te preken.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu