"Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard, maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft." (1 Thessalonicenzen 2:3 en 4) 

Het is nogal wat geweest voor Paulus om het Evangelie te preken. Het is ook nogal wat geweest om dat in Thessalonica te doen, zeker na alles wat hij in Filippi heeft meegemaakt. Gisteren zagen we al dat het niet logisch was dat Paulus nog is doorgegaan. Soms drukt moedeloosheid ons heel diep neer en komen we gewoon niet meer in beweging. Toch is dat niet de keus die God van ons vraagt.

 

Maar hoe makkelijk kan het gebeuren dat je dan toch maar even iets beter gaat nadenken wat je zegt. Het is soms zo verleidelijk om dan maar even je maar aan te passen wat men zo graag wil horen. Als je dat zou doen, dan wordt dat wat het Woord van God zou zijn, een dwaling. De vermaning van Paulus was geen dwaling en het waren ook geen onzuivere motieven. Er was geen bedrog, geen hebzucht of verlangen naar macht, het was dat wat God zei dat gepreekt moest worden. Eerlijk, zuiver en voluit waarheid. 

Ik weet niet hoe jij het voelt als je de waarheid moet spreken, terwijl het toch ook wel lastig is. We draaien er soms zo lang om heen, passen soms zo makkelijk maar wat aan, zodat de scherpe kantjes er af zijn of zodat het in onze ogen misschien beter geaccepteerd wordt. Het is ook soms zo moeilijk om niet afgerekend te worden als je woorden spreekt die soms tegen de wil van mensen ingaat. Maar Paulus noemt ook iets dat van belang is als het gaat om een boodschap die niet eenvoudig is en die je toch moet brengen. Paulus noemt dat een beproeving van God.  

God kijkt of wij altijd eerlijk en oprecht willen zijn en vooral, God kijkt of wij echt bereidt zijn om Zijn Woord zuiver en eerlijk te brengen. Hij beproeft ons daar zelfs op. De weerstand staat God zelfs toe, om ons daardoor ook te beproeven. Want hebben wij onszelf er echt voor over als het gaat om de zuiverheid van het Woord van God? We brengen het Woord van God niet om mensen te behagen. En toch is dit soms wel heel moeilijk. Laten we ook niet onderschatten hoe moeilijk dit werkelijk is. 

De andere kant is ook waar, het is voor voorgangers soms heel moeilijk om altijd zuiver en eerlijk te preken. Soms spelen manipulatieve dingen mee waardoor een voorganger zich geremd voelt, of veroordeling. Laten we hier met elkaar ook echt op letten, zodat het Woord van God zuiver en eerlijk gepreekt zal worden. Dat niet dit in de weg zal staan, maar dat de complete boodschap van het Koninkrijk echt gehoord en gezien zal worden. En soms zul je dan tot last zijn voor sommige mensen, omdat ze niet willen horen wat God hen wil laten zeggen.  

Gebed: Vader, ik wil nooit water bij de wijn doen, maar altijd Uw Woord als zuivere wijn preken. En bewaar mij ervoor dat ik anderen zou hinderen om eerlijk en zuiver te preken.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu