"Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u." (1 Thessalonicenzen 1:4 en 5) 

Sommigen willen het liefst een tekst als deze maar zo snel mogelijk overslaan, want het woord 'verkiezing' is een lastig woord. Daarbij zou dan elke activiteit van ons buiten beschouwing blijven en is het uiteindelijk toch allemaal Gods werk. Toch zet Paulus in deze brief de uitverkiezing door God niet neer in de uitwerking dat wij als mensen passief zijn. Paulus gebruikt hier wel het woord 'uitverkiezing' maar hij verbindt het niet aan een afwachtende houding maar aan dat wat hij heeft zien gebeuren.

 

De dankbaarheid die Paulus heeft voor het geloof van de gemeente in Thessalonica heeft voor Paulus ook een oorzaak. Het komt namelijk door de verkiezing van God. De werkwoordsvorm die hier in het Grieks is gebruikt is een vorm die aantoont dat er een afgeronde handeling is geweest waardoor het vervolg tot stand is gekomen. De uitverkiezing is dus een afgeronde handeling, met als gevolg dat er geloof is gekomen. Maar daarmee zit Paulus niet op de lijn van dat je maar moet afwachten of je uitverkoren bent, Paulus stelt gewoon dat het bewijs zichtbaar is dat God de gelovigen in Thessalonica uitverkoren heeft. En waar blijkt die uitverkiezing uit? Dat is wat Paulus daarna zegt. 

Uitverkiezing blijkt dus in het feit dat het Woord van het Evangelie bij hen is gekomen. Daarin ligt dus verkiezing van God. Stel gewoon eens de vraag waar het Evangelie van Jezus Christus is verkondigd. Dat is verkiezing van God. En niet alleen de woorden die hebben geklonken, maar ook het feit dat het gepaard is gegaan met de kracht en met de Heilige Geest. Toen Paulus in Thessalonica was, zijn er grote kracht, tekenen en wonderen gebeurd, die het Evangelie hebben onderstreept en daarmee is duidelijk dat God deze gemeente heeft uitverkoren.  

Wij zijn traditioneel gezien vele eeuwen niet meer bezig geweest met de tekenen die op het Evangelie behoorden te volgen, maar juist het feit dat de kracht en de Heilige Geest zichtbaar wordt. Er staat dus niet dat het gaat om de kracht van de Heilige Geest, maar het Woord werd gepreekt, met kracht en met de Heilige Geest. En dit woord kracht wijst op de tekenen waarmee het Woord werd bevestigd. Door dit achterwege te laten ontnemen we elkaar dus ook het bewijs dat God mensen heeft uitverkoren. Als we ons er naar uit zouden strekken en er gebeurt niets, dan zou het anders zijn, maar als het Woord ondersteund wordt door kracht, maar wij willen dat tegenhouden, ontnemen we dus mensen dat wat God wil laten zien. En bij Paulus horen deze dingen helemaal bij elkaar. 

Het Evangelie is dus ook hier weer meer dan alleen woorden. Het is precies wat Jezus al had gezegd over de tekenen die er op volgden en van daaruit blijkt de verkiezing van God. En dan wordt het belangrijk wat de ontvangers met deze dingen doen. Het is verkiezing van God als jij het Evangelie ergens brengt en het is de verantwoordelijkheid of de ander wil geloven wat hij hoort en ziet. 

Gebed: Vader, U kiest uit, gelukkig wel. Daardoor hoorde ik ooit Uw Evangelie en zag ik de krachtige tekenen die erbij horen. En ik kon niet anders dan dat ik het moest geloven. Dank U wel voor Uw verkiezing.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu