"Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader." (1 Thessalonicenzen 1:2 en 3) 

Het is lastig om de tijd tussen Pasen en Hemelvaart, elk jaar te vullen met de geschiedenissen die in die tijd tussen deze twee heilsfeiten hebben plaats gevonden. Daarom zullen we de komende tijd stilstaan bij de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Thessalonica. Een brief waar ook nog een behoorlijk gedeelte gaat over de opstanding. Vooral omdat die gemeente nogal in de war was omdat er ondertussen al weer heel wat jaren voorbij zijn gegaan, na de hemelvaart van Jezus en Jezus nog steeds niet is teruggekomen. Eigenlijk ook een brief aan een bijzondere gemeente, met bijzonder veel geloof.

 

Paulus begint in deze brief dan ook heel positief en de woorden die hij schrijft, zijn woorden die krachtig zijn in bemoediging. Als je nadenkt over wat Paulus aan het begin van deze brief zegt, dan zouden wij daar alleen al, nog veel van kunnen leren. Wij vinden het vaak allemaal zo normaal als we mensen om ons heen hebben die geloven. Maar Paulus vindt dit duidelijk niet gewoon. De eerste zinnen in deze brief zijn zinnen waarin hij zijn dank uitspreekt over het geloof van de gemeente in Thessalonica. 

Ik weet niet hoeveel mooie gelovigen jij om je heen hebt, maar zijn de woorden van Paulus ook de woorden die op jouw leven passen? Paulus dankt namelijk voortdurend voor het geloof van deze gemeente. En hij denk zonder ophouden na over het geloof dat deze gemeente heeft. Ik geloof dat het ons juist hier nog wel eens aan ontbreekt. Het ontbreekt ons nogal eens aan positieve woorden over het geloof dat je ziet bij die ander. Maar juist dat is zo bemoedigend voor die ander. De woorden die Paulus hier dan ook schrijft, versterken de gemeente. Misschien ben jij opgevoed met het geloof dat je maar niet te positief over elkaar moet spreken, want dan zou die ander wel eens hoogmoedig kunnen worden. Ik heb vaak de uitspraak gehoord: Een veertje heeft nog wind nodig om op te stijgen, maar wij verheffen onszelf al zonder enige wind. 

Op die manier houden we elkaar klein, ook in het geloof. Je ziet bij Paulus telkens terug hoe hij positieve woorden spreekt over volharding, over de liefde, over het geloof, over de hoop. Door dat te constateren bemoedigt Paulus juist de jonge gelovigen. Het is wel degelijk iets, wat hij ziet. Het is niet weinig, hij ziet veel en dat spreekt hij ook uit. Neem je vandaag eens voor om tegen drie mensen in je omgeving uit te spreken welk geloof jij ziet in hem of haar. Ga dat gewoon maar eens doen. En denk ook eens met dankbaarheid aan dat geloof van je geestelijke broers en zussen om je heen. Dat zal hen versterken, meer tot bloei laten komen en meer laten groeien in vertrouwen en geestelijke identiteit. 

Gebed: Vader, ik dank U voor al die geestelijke broers en zussen om mij heen in wie ik zoveel geloof zie. Ik dank U voor de bemoediging die ik daardoor ook ervaar.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu