"Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19) 

Als je het laatste gedeelte van de tekst leest, zou je kunnen denken dat Jezus een nieuwe, wettische leer, opdraagt om te verkondigen. Dan zou het gaan om een aantal regels. Een andere vertaling zou ook kunnen zijn: "hun lerend alles wat Ik u opgedragen heb, te bewaren of te bewaken." Dat is de letterlijke vertaling vanuit het Grieks. Als je dit leest, gaat het om meer dan alleen de regels, maar dan gaat het om alle opdrachten die Jezus heeft gegeven, aangaande Zijn Koninkrijk dat meer en meer zou komen op aarde.

 

Wanneer ontbrand je passie nu het meest? Niet als je allemaal strenge regels gaat opleggen en een wettische godsdienst gaat onderwijzen. Natuurlijk zijn de grondbeginselen van gerechtigheid en barmhartigheid, van gehoorzaamheid aan de wet, wel van belang. Maar als we dat als regel gaan stellen waaraan we moeten voldoen, zul de kerk niet groeien en zal er een slaafse godsdienst ontstaan. Wat moesten de discipelen nu echt gaan doen in de wereld, waarin Jezus hen uitzond? 

Natuurlijk was de boodschap van zonde en oordeel en ook de boodschap van genade en vergeving. En vanuit de vergeving komt er ook een leven in heiliging. Maar niet als een slavenjuk, maar als een liefdesdienst. Het is opmerkelijk dat veel kerken dit als basis hebben genomen voor dat wat de discipelen, en de gelovigen, moesten doorgeven. Jezus opdracht was immers veel en veel breder. Hij stuurde de discipelen niet alleen met de boodschap van verzoening en heiliging de wereld in, maar ook met de tekenen van het Koninkrijk. Het bewijsmateriaal dat Jezus werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde. 

Waar het Koninkrijk van Jezus doorbreekt, zullen mensen geloven in de boodschap van verzoening en zal de kracht van het Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden. Overal waar de discipelen komen lijkt het wel alsof Jezus er Zelf aanwezig is. Mensen komen tot geloof, maar velen genezen ook en velen worden bevrijdt. En dat heeft Jezus niet afgezonderd voor alleen de tijd van de apostelen. Telkens wanneer Jezus hier iets over zegt, spreekt Jezus over de gelovigen. 

Het is de vraag of wij gewoon durven te gaan in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht. Jezus zegt niets anders dan dat we gewoon moeten gaan en doen wat Hij zegt. Ik wil je aansporen om gewoon te stoppen met eindeloos te redeneren en eindeloos te bedenken wat we er van vinden. Wat kost ons zo'n moeite om gewoon in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht, de boodschap uit te dragen en ook de tekenen die erbij horen gewoon van Jezus te verwachten? Laten we gewoon stoppen met zoveel menselijk denken, want als we echt gehoorzamen, dan zul je ervaren hoe je passie voor Jezus echt op zal laaien, want Jezus zal de woorden van Hem, onderstrepen met wonderen en tekenen. Die garantie heeft Jezus Zelf gegeven, daarom is het tijd dat de kerk in Nederland gaat opstaan en gewoon gaat doen wat Jezus zegt. 

Gebed: Jezus, U zegt dat ik moet gaan? Ik zal gaan. U zegt dat ik moet doen wat U zegt? Ik zal het doen. U zegt dat ik moet spreken wat U leert? Ik zal spreken!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken." (Mattheüs 4:19)

De kerk van Jezus is ook de kerk van discipelen. We hadden al eerder de definitie van de kerk: De verzameling van gelovigen die leven zoals Jezus leefde en willen zijn zoals Hij was om de hele wereld te winnen voor Jezus. Als je het dan over discipelschap hebt, dan gaat het even niet in de eerste plaats om die verzameling van gelovigen, maar het gaat in de eerste plaats over jou als gelovige. Niet de gelovige die vooral met zijn eigen geloof en geloofservaring bezig is, maar de gelovige die groeit in discipelschap. Het gaat dan dus over jou persoonlijk, die steeds meer gaat zijn zoals Jezus was en gaat doen wat Jezus deed. Je gaat dus als discipel steeds meer op Hem lijken en steeds meer hetzelfde doen. Op Hem lijken heeft dan te maken met hoe Hij leefde en hetzelfde doen gaat over het laten zien van het Koninkrijk.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu