Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Hoe is het met jou passie voor Jezus gesteld. Eigenlijk is dit best wel een vraag, die velen bezig blijft houden. Het lijkt soms wel niet te lukken om echt altijd in vuur en vlam te staan voor Jezus. Het is zelfs voor voorgangers soms zo moeilijk om altijd met passie en vuur te preken, het is soms zo moeilijk om met passie en vuur in de bediening te staan. Alsof er telkens iets is, waardoor we ons vuur en onze passie toch weer kwijt dreigen te raken.

 

De laatste tijd vroeg ik mij af hoe dit nu komt. Als je het boek Handelingen doorleest, merk je dat de apostelen altijd in vuur en vlam staan voor Jezus. Het ontbreekt hen blijkbaar nooit aan geloof en durf om stappen te zetten in geloof. Zelf in de gevangenis kunnen ze hun mond niet houden. En heel vaak heb ik de vraag al gekregen: Hoe kun je nu je relatie met God levend houden? Of de vraag: Hoeveel stille tijd moet ik eigenlijk elke dag houden? Of hoelang moet ik bidden? En het zijn allemaal goede vragen, maar zou dat nu bepalend zijn? 

Ik zeg niet dat je niet bezig moet zijn met Bijbellezen en Gods Woord te onderzoeken. Maar ik wil je wel zeggen: Ik zie Jezus, na Zijn opstanding nergens tegen Zijn discipelen zeggen dat ze maar eens rustig op een stoel moeten gaan zitten en dan maar eens rustig dagen moeten Bijbellezen, en gaan zitten wachten tot er iets gebeurd. Natuurlijk voor Pinksteren moesten ze nog even wachten op de uitstorting van het Heilige Geest, maar de opdracht van Jezus was ondubbelzinnig duidelijk. 

Jezus had Zijn discipelen gevraagd naar de berg te komen waar Hij hen bevelen had gegeven. Waarschijnlijk vraagt Jezus hen om naar de berg van de Zaligsprekingen te komen. En daar zegt Hij niet tegen de discipelen: "Ik ben opgestaan, alles is klaar, rust lekker uit en wacht tot Ik terugkom." Jezus zegt iets compleet anders. Jezus zegt dat Zijn discipelen, degenen die in Hem geloven de wereld moeten ingaan. En letterlijk staat er in het Grieks, nadat Jezus heeft gezegd dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dat de discipelen moeten gaan om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Het woord 'onderwijzen' in onze vertaling betekent letterlijk: tot leerlingen of tot volgelingen maken. 

Dat is de opdracht die Jezus geeft. Het kan dus niet zo zijn dat de gelovigen rustig op een stoel blijven zitten. Ze moeten de wereld in met het Evangelie van het Koninkrijk. Ze moeten discipelen maken door alles wat Jezus hen geleerd heeft, door te geven, zodat ook die mensen weer discipelen worden. En daar ligt het geheim van de passie voor Jezus. Als je passief bent, zul je niets ervaren van het Koninkrijk, maar als je met passie in geloof uit durft te stappen, dan zul je de kracht van het Koninkrijk gaan voelen. En dan kun je niet meer stoppen en ga je alleen maar verlangen naar meer. 

Gebed: Jezus, ik verlang naar voortdurende passie voor U en Uw Koninkrijk. Ik wil doen wat U zegt, in elke situatie en op elk moment.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken." (Mattheüs 4:19)

De kerk van Jezus is ook de kerk van discipelen. We hadden al eerder de definitie van de kerk: De verzameling van gelovigen die leven zoals Jezus leefde en willen zijn zoals Hij was om de hele wereld te winnen voor Jezus. Als je het dan over discipelschap hebt, dan gaat het even niet in de eerste plaats om die verzameling van gelovigen, maar het gaat in de eerste plaats over jou als gelovige. Niet de gelovige die vooral met zijn eigen geloof en geloofservaring bezig is, maar de gelovige die groeit in discipelschap. Het gaat dan dus over jou persoonlijk, die steeds meer gaat zijn zoals Jezus was en gaat doen wat Jezus deed. Je gaat dus als discipel steeds meer op Hem lijken en steeds meer hetzelfde doen. Op Hem lijken heeft dan te maken met hoe Hij leefde en hetzelfde doen gaat over het laten zien van het Koninkrijk.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu