Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Hoe is het met jou passie voor Jezus gesteld. Eigenlijk is dit best wel een vraag, die velen bezig blijft houden. Het lijkt soms wel niet te lukken om echt altijd in vuur en vlam te staan voor Jezus. Het is zelfs voor voorgangers soms zo moeilijk om altijd met passie en vuur te preken, het is soms zo moeilijk om met passie en vuur in de bediening te staan. Alsof er telkens iets is, waardoor we ons vuur en onze passie toch weer kwijt dreigen te raken.

 

De laatste tijd vroeg ik mij af hoe dit nu komt. Als je het boek Handelingen doorleest, merk je dat de apostelen altijd in vuur en vlam staan voor Jezus. Het ontbreekt hen blijkbaar nooit aan geloof en durf om stappen te zetten in geloof. Zelf in de gevangenis kunnen ze hun mond niet houden. En heel vaak heb ik de vraag al gekregen: Hoe kun je nu je relatie met God levend houden? Of de vraag: Hoeveel stille tijd moet ik eigenlijk elke dag houden? Of hoelang moet ik bidden? En het zijn allemaal goede vragen, maar zou dat nu bepalend zijn? 

Ik zeg niet dat je niet bezig moet zijn met Bijbellezen en Gods Woord te onderzoeken. Maar ik wil je wel zeggen: Ik zie Jezus, na Zijn opstanding nergens tegen Zijn discipelen zeggen dat ze maar eens rustig op een stoel moeten gaan zitten en dan maar eens rustig dagen moeten Bijbellezen, en gaan zitten wachten tot er iets gebeurd. Natuurlijk voor Pinksteren moesten ze nog even wachten op de uitstorting van het Heilige Geest, maar de opdracht van Jezus was ondubbelzinnig duidelijk. 

Jezus had Zijn discipelen gevraagd naar de berg te komen waar Hij hen bevelen had gegeven. Waarschijnlijk vraagt Jezus hen om naar de berg van de Zaligsprekingen te komen. En daar zegt Hij niet tegen de discipelen: "Ik ben opgestaan, alles is klaar, rust lekker uit en wacht tot Ik terugkom." Jezus zegt iets compleet anders. Jezus zegt dat Zijn discipelen, degenen die in Hem geloven de wereld moeten ingaan. En letterlijk staat er in het Grieks, nadat Jezus heeft gezegd dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dat de discipelen moeten gaan om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Het woord 'onderwijzen' in onze vertaling betekent letterlijk: tot leerlingen of tot volgelingen maken. 

Dat is de opdracht die Jezus geeft. Het kan dus niet zo zijn dat de gelovigen rustig op een stoel blijven zitten. Ze moeten de wereld in met het Evangelie van het Koninkrijk. Ze moeten discipelen maken door alles wat Jezus hen geleerd heeft, door te geven, zodat ook die mensen weer discipelen worden. En daar ligt het geheim van de passie voor Jezus. Als je passief bent, zul je niets ervaren van het Koninkrijk, maar als je met passie in geloof uit durft te stappen, dan zul je de kracht van het Koninkrijk gaan voelen. En dan kun je niet meer stoppen en ga je alleen maar verlangen naar meer. 

Gebed: Jezus, ik verlang naar voortdurende passie voor U en Uw Koninkrijk. Ik wil doen wat U zegt, in elke situatie en op elk moment.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu