"En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?" (Lukas 24:17) 

Vragen die Jezus stelt, zouden dat vragen zijn die Hij niet kan beantwoorden? Je zou je zelfs kunnen afvragen welke vraag van Jezus nu echt een vraag is. Bestaan er eigenlijk bij Jezus wel vragen? Hij is Gods Zoon en er staat meerdere keren in de Evangeliën dat Hij zelfs de harten kon lezen. In dat licht is elke vraag van Jezus niet een vraag om een antwoord.

 

Maar stel je voor, je bent een discipel van Jezus en je hebt er echt alle geloof in gehad dat Jezus de Messias was. Stel je voor dat je echt al je hoop op Jezus had gesteld, maar dan uiteindelijk lijkt het dat alles uitgelopen is op een fiasco. Het is een grote mislukking geworden en dat Man waarop je had gehoopt, eindigt aan het kruis en sterft. Is dat, is dat mijn Koning? En dan uiteindelijk ben je zwaar teleurgesteld en gedesillusioneerd ben je na drie dagen dan maar teruggegaan naar huis. Zo was de situatie met de mannen die uit Emmaüs waren gekomen en hoopten op Jezus. Waarschijnlijk waren het een aantal volgelingen die ook altijd bij de groep waren geweest die bij Jezus waren. Maar nu is alles voorbij. 

En dan loopt je daar op de weg naar Emmaüs en er komt ineens iemand naast je lopen. En die vreemdeling zegt tegen je: "Waar hebben jullie het toch zo druk over en waarom zijn jullie verdrietig?" Heeft die man nu niets anders te vertellen, zou je zeggen? Weet hij dan niet wat er allemaal is gebeurd? Hij doet in ieder geval alsof Hij niets weet. En dan vertellen ze Hem het verhaal van Jezus. Eigenlijk vertellen ze in een paar zinnen het complete Evangelie, zoals het door de profeten was voorzegd. 

Maar hoeveel van die momenten heb jij ook al gehad, dat als je in wanhoop of radeloosheid was en Jezus zou naast je komen lopen, dat je het echt niet in de gaten zou hebben dat Jezus daar naast je loopt en je misschien ook nog precies kunt vertellen hoe het zit met het lijden in deze wereld, je kunt vertellen hoe God soms dingen toelaat en hoe het kwaad in deze wereld aanwezig is, maar dat je zelfs met Jezus naast je, niet in de hoop kunt gaan geloven die Hij Zelf is! Want dat gaat hier mis. Als ze nu zagen dat Jezus naast hen liep en Jezus de hoop is voor hun bestaan, dan was alles wat er gebeurd was nog steeds waar, maar dan had alles in Gods licht gestaan. 

Maar ook wij zijn soms dat licht van God compleet kwijt. Alsof het niet meer kan en alles hopeloos is! Wat een wonder dat Jezus dan met een vraag gewoon even met je mee wil gaan lopen. Jezus, hoop van de volken! Jezus hoop in elke situatie en in elk bestaan! Jezus, Die precies weet hoe het zit en ook wat er moet gebeuren. Zelfs als wij het nog niet zien, komt Hij al wel vast naast ons lopen en stelt ons gewoon, Zijn vragen. 

Gebed: Jezus, ik heb echt niet altijd het juiste zicht op Uw werk en soms ben ik zelfs alle hoop kwijt, maar dan komt U naast mij lopen en blijft net zo lang vragen tot ik in Uw ogen de hoop ziet, die U bent.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu