"Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam." (Johannes 20:30 en 31) 

Johannes heeft ondertussen het meeste van het Evangelie wel verteld. Het lijkt zelfs op dat hij zijn beschrijving van het Evangelie hier al gaat afronden. En dat net na dat de ontmoeting tussen Jezus en Thomas is geweest. Je kunt je afvragen wat Johannes hier nu bedoelt te zeggen. Gaat het hier nu over de wonderen die net na de opstanding van Jezus zijn gebeurd? Als je snel leest, zou je die conclusie wel kunnen trekken. Want Jezus is plotseling verschenen en dan rond Johannes het met deze woorden af. En de periode na de opstanding was in ieder geval veel groter dan de paar verhalen die we nu teruglezen.

 

Je kunt je wel afvragen in hoeverre de dingen die na de opstanding geschreven zijn, echt wonderen zijn. Al is de verschijning van Jezus een duidelijk wonder, waardoor zelfs Thomas geen moment mee heeft getwijfeld. Aan de ene kant zijn het de wonden in het lichaam van Jezus en wij krijgen dat getuigenis mee. Maar wat denk je wat er gebeurt als de deur dicht zit en er toch ineens iemand in de kamer verschijnt. Dat zet een hele dikke streep onder de opstanding van Jezus en het bestaan van het volmaakte, bovennatuurlijke lichaam van Jezus. En ook dit wonder, ook dit bewijs hebben we gekregen zodat wij kunnen geloven in de Zoon van God. 

Natuurlijk gaat het in deze twee verzen om alle wonderen, maar onderschat het wonder van de verschijning niet, zoals het na de opstanding meerdere keren voorkomt. De opstanding is niet zomaar iets, maar het is een bovennatuurlijk wonder dat hoort bij het Evangelie van het Koninkrijk. Het is redding, genezing en bevrijding, maar het is ook overwinning over de dood en het dodenrijk. Jezus' Koninkrijk is een Koninkrijk dat niet van deze aarde is, dat blijkt wel als we het lichaam van onze Koning zien. Er is totaal geen aardse materie meer die dit lichaam kan tegenhouden. 

En als het dan gaat om alle wonderen die zijn gebeurd, dan zijn er dus maar een paar opgeschreven. Dat betekent dus dat de verkondiging van het Evangelie niet vooral met woorden heeft plaatsgevonden, maar vooral met betoning van kracht en majesteit. Jezus heeft wonderen gedaan, zodat wij zouden geloven in Hem! Wonderen behoren bij de verkonding van het Evangelie. Laten we die les nooit vergeten. Het gaat dus niet om het spektakel, maar het gaat erom dat door de wonderen heen, ongelovigen zullen erkennen dat Jezus Heer is. 

En juist in onze tijd, waar woorden niet meer gehoord worden, is dit net zo belangrijk. Jezus zegt in Markus dat het de tekenen zijn die het geloof volgen. En Zelf zegt Hij ook nog dat wij dezelfde dingen zullen doen als Hij. Niet om ons te promoten, maar zodat het bewijs zichtbaar wordt dat Jezus de enige Koning van het universum is waar iedere knie voor zal buigen.  

Gebed: Jezus, de wonderen en tekenen van Uw Koninkrijk hebben altijd een belangrijke rol gespeeld en ook nu wil ik mij uitstrekken naar de tekenen die bij het geloof horen, zodat iedereen zal geloven in Jezus Christus, de Zoon van God en het leven zal hebben in Uw Naam!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu