"En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven." (Johannes 20:24 en 25) 

Die Thomas hè... We kennen allemaal de geschiedenis van Thomas wel en eigenlijk is het toch uiterst vreemd dat Thomas niet geloofde dat Jezus bij de discipelen was binnengekomen. De discipelen zeiden het toch? Dan is het toch niet zo moeilijk om te geloven dat Jezus is opgestaan? Wat mankeert Thomas dat hij niet gelooft? Of is dat misschien wel erg makkelijk gezegd? Heel makkelijk misschien zelfs. Want hij had Jezus niet gezien.

 

Weet je wat het is met ons? Een wonder is iets dat wij met ons verstand nooit kunnen begrijpen en het lijkt wel dat we het wonder moeten zien om het te kunnen geloven. Afgelopen week kwam één van onze kinderen thuis met het verhaal over een godsdienstles op school. Ze hadden het over wonderen gehad en ze hadden een filmpje gekeken van een onder ons bekende gebedsgenezer en er was iemand uit een rolstoel opgestaan. Dat was op dat filmpje te zien en degene om wie het ging woont in de streek waardoor diegene een bekende is. Dit kregen ze mee: "Dat kan niet meer in onze tijd, niet alleen God kan genezen." 

Denk jij, dat als jij op de plaats van Thomas had gestaan dat je dan zomaar een nog veel groter wonder zou geloven? Een wonder dat Jezus opgestaan is en dat Hij werkelijk door de anderen is gezien. Hier moet je gewoon eens even over nadenken. Want ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. Misschien zou mijn eerste gedachte geweest zijn: "Wat een onzin." of "Ze dromen."of "Als het zo is, waarom was ik er dan niet bij?" Thomas reageert zoals wij waarschijnlijk allemaal zouden reageren. Bedenk ook nog even dat Thomas geen Bijbel had waarin het hele verhaal al opgeschreven staat. 

Als het gaat om het bovennatuurlijke, dat is voor ons van deze aarde, niet zo eenvoudig om zomaar te geloven. En wat Thomas uitspreekt is niet uitzonderlijk. Elk van de discipelen op dat moment had hetzelfde gedaan. Petrus was na de vrouwen naar het graf gegaan en ook Petrus geloofde het niet. Die zag een leeg graf, maar de woorden van de vrouwen geloofde hij niet. Er staat wel dat hij geloofde, maar nog niet in de opstanding. Dat hij gelooft heeft alleen te maken met het feit dat het graf leeg is. 

Thomas' probleem en ook dat van ons als het gaat over wonderen zit op dit punt vast: Geloof jij dat alles, maar dan ook echt alles mogelijk is bij God? God is Schepper, Hij kan alles. En zeker dat wat Hij heeft gezegd dat zal gebeuren, dat kan ook gebeuren. En als je dan bedenkt, welke bovennatuurlijke wonderen Jezus ons nog heeft beloofd voor de tussentijd, dat moeten we allemaal uitkijken voor de Thomas in ons! Zeg niet te snel: "Als ik het zie of voel, dan geloof ik." Jezus wil ons de komende dagen iets anders leren. 

Gebed: Vader, ik wil leren om onvoorwaardelijk te geloven dat bij U alle dingen mogelijk zijn. He can move the mounains!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu