"Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." (1 Korinthe 15:58) 

Het is nu helemaal duidelijk hoe het zit met de opstanding van Jezus en met de opstanding van de doden. Daarbij is nu ook duidelijk dat de dood al weet waar hij aan toe is en dat het dodenrijk alleen nog maar moet wachten op het moment dat alle lichamen worden opgewekt. We hebben hoop en we hebben uitzicht, omdat we weten dat het allemaal niet stopt op het moment dat ons leven stopt. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we niet zo maar klaar zijn. Het betekent dat ons leven een bijzondere, diepe dimensie heeft als het gaat om het werk van Jezus en alles wat daarin ook nu nog gedaan mag worden op aarde.

 

Als er geen opstanding van de doden was, waarom zou je dan nog ergens voor staan. Is er dan nog een reden om actief te zijn voor Jezus, want als we alleen voor dit leven op Jezus hopen zijn we de meest betreurenswaardige mensen. Maar wij hopen op veel meer en daarmee hebben we een hele grote boodschap voor de wereld om ons heen. En daar sluit Paulus dit hoofdstuk dan ook heel krachtig mee af.  

Ik weet niet hoe jouw omgeving reageert als jij begint te vertellen over de opstanding van Jezus en de opstanding uit de doden. Maar weet dit, het is het meest fundamentele van het Koninkrijk van God. Als je dat loslaat, blijft er niets meer over. Overigens laten degenen die dit ontkennen ook het werk van Jezus vaak los. Maar als de opstanding geen rol meer speelt, is er niets meer over. Blijf op dit punt daarom ook staan waar je staat! Er is geen ruimte om op dit gebied ook maar iets prijs te geven. Het kan niet zo zijn dat iedereen zijn eigen waarheid maar moet hebben. Als dat zo is, is er geen waarheid meer. Dus wees standvastig en vol geloof als het gaat over de opstanding van de doden. 

Het tweede wat echt van belang is, ook voor de kerk van nu, is dat we altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer! Ik kom christenen tegen die lijken te geloven voor zichzelf en dan is het goed genoeg. Dat kan echt niet. We hebben gewoon de opdracht om altijd overvloedig te zijn in het werk van de Heer! Altijd weer en doorlopend. Want alles wat we doen in de Heer, zal nooit voor niets zijn. Dat za altijd tot zijn doel komen. Ga echt durven om overvloedig te zijn in het werk van God, deel het uit in woorden en daden, ga staan in de waarheid, spreek die uit, deel die uit. Het is tijd dat wij als kinderen van God er echt voor kiezen om overvloedig te willen zijn voor God in al het werk wat we doen. Misschien klinkt het kort door de bocht, maar het werk van de Heer staat hoger dan alle andere dingen waar we onze tijd aan geven. En hoe meer overvloedig, hoe meer de kracht van God in jou zal stromen. 

Gebed: Vader, ik zal altijd standvastig zijn in het geloof in de opstanding van de doden en ik wil niets liever dan overvloedig zijn in Uw werk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu