"Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." (1 Korinthe 15:58) 

Het is nu helemaal duidelijk hoe het zit met de opstanding van Jezus en met de opstanding van de doden. Daarbij is nu ook duidelijk dat de dood al weet waar hij aan toe is en dat het dodenrijk alleen nog maar moet wachten op het moment dat alle lichamen worden opgewekt. We hebben hoop en we hebben uitzicht, omdat we weten dat het allemaal niet stopt op het moment dat ons leven stopt. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we niet zo maar klaar zijn. Het betekent dat ons leven een bijzondere, diepe dimensie heeft als het gaat om het werk van Jezus en alles wat daarin ook nu nog gedaan mag worden op aarde.

 

Als er geen opstanding van de doden was, waarom zou je dan nog ergens voor staan. Is er dan nog een reden om actief te zijn voor Jezus, want als we alleen voor dit leven op Jezus hopen zijn we de meest betreurenswaardige mensen. Maar wij hopen op veel meer en daarmee hebben we een hele grote boodschap voor de wereld om ons heen. En daar sluit Paulus dit hoofdstuk dan ook heel krachtig mee af.  

Ik weet niet hoe jouw omgeving reageert als jij begint te vertellen over de opstanding van Jezus en de opstanding uit de doden. Maar weet dit, het is het meest fundamentele van het Koninkrijk van God. Als je dat loslaat, blijft er niets meer over. Overigens laten degenen die dit ontkennen ook het werk van Jezus vaak los. Maar als de opstanding geen rol meer speelt, is er niets meer over. Blijf op dit punt daarom ook staan waar je staat! Er is geen ruimte om op dit gebied ook maar iets prijs te geven. Het kan niet zo zijn dat iedereen zijn eigen waarheid maar moet hebben. Als dat zo is, is er geen waarheid meer. Dus wees standvastig en vol geloof als het gaat over de opstanding van de doden. 

Het tweede wat echt van belang is, ook voor de kerk van nu, is dat we altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer! Ik kom christenen tegen die lijken te geloven voor zichzelf en dan is het goed genoeg. Dat kan echt niet. We hebben gewoon de opdracht om altijd overvloedig te zijn in het werk van de Heer! Altijd weer en doorlopend. Want alles wat we doen in de Heer, zal nooit voor niets zijn. Dat za altijd tot zijn doel komen. Ga echt durven om overvloedig te zijn in het werk van God, deel het uit in woorden en daden, ga staan in de waarheid, spreek die uit, deel die uit. Het is tijd dat wij als kinderen van God er echt voor kiezen om overvloedig te willen zijn voor God in al het werk wat we doen. Misschien klinkt het kort door de bocht, maar het werk van de Heer staat hoger dan alle andere dingen waar we onze tijd aan geven. En hoe meer overvloedig, hoe meer de kracht van God in jou zal stromen. 

Gebed: Vader, ik zal altijd standvastig zijn in het geloof in de opstanding van de doden en ik wil niets liever dan overvloedig zijn in Uw werk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu