"Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." (1 Korinthe 15:58) 

Het is nu helemaal duidelijk hoe het zit met de opstanding van Jezus en met de opstanding van de doden. Daarbij is nu ook duidelijk dat de dood al weet waar hij aan toe is en dat het dodenrijk alleen nog maar moet wachten op het moment dat alle lichamen worden opgewekt. We hebben hoop en we hebben uitzicht, omdat we weten dat het allemaal niet stopt op het moment dat ons leven stopt. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we niet zo maar klaar zijn. Het betekent dat ons leven een bijzondere, diepe dimensie heeft als het gaat om het werk van Jezus en alles wat daarin ook nu nog gedaan mag worden op aarde.

 

Als er geen opstanding van de doden was, waarom zou je dan nog ergens voor staan. Is er dan nog een reden om actief te zijn voor Jezus, want als we alleen voor dit leven op Jezus hopen zijn we de meest betreurenswaardige mensen. Maar wij hopen op veel meer en daarmee hebben we een hele grote boodschap voor de wereld om ons heen. En daar sluit Paulus dit hoofdstuk dan ook heel krachtig mee af.  

Ik weet niet hoe jouw omgeving reageert als jij begint te vertellen over de opstanding van Jezus en de opstanding uit de doden. Maar weet dit, het is het meest fundamentele van het Koninkrijk van God. Als je dat loslaat, blijft er niets meer over. Overigens laten degenen die dit ontkennen ook het werk van Jezus vaak los. Maar als de opstanding geen rol meer speelt, is er niets meer over. Blijf op dit punt daarom ook staan waar je staat! Er is geen ruimte om op dit gebied ook maar iets prijs te geven. Het kan niet zo zijn dat iedereen zijn eigen waarheid maar moet hebben. Als dat zo is, is er geen waarheid meer. Dus wees standvastig en vol geloof als het gaat over de opstanding van de doden. 

Het tweede wat echt van belang is, ook voor de kerk van nu, is dat we altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer! Ik kom christenen tegen die lijken te geloven voor zichzelf en dan is het goed genoeg. Dat kan echt niet. We hebben gewoon de opdracht om altijd overvloedig te zijn in het werk van de Heer! Altijd weer en doorlopend. Want alles wat we doen in de Heer, zal nooit voor niets zijn. Dat za altijd tot zijn doel komen. Ga echt durven om overvloedig te zijn in het werk van God, deel het uit in woorden en daden, ga staan in de waarheid, spreek die uit, deel die uit. Het is tijd dat wij als kinderen van God er echt voor kiezen om overvloedig te willen zijn voor God in al het werk wat we doen. Misschien klinkt het kort door de bocht, maar het werk van de Heer staat hoger dan alle andere dingen waar we onze tijd aan geven. En hoe meer overvloedig, hoe meer de kracht van God in jou zal stromen. 

Gebed: Vader, ik zal altijd standvastig zijn in het geloof in de opstanding van de doden en ik wil niets liever dan overvloedig zijn in Uw werk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu