"En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was." (Johannes 20:1) 

Vandaag gedenken we de grootste dag in de wereldgeschiedenis. Goede Vrijdag was bijzonder groot, maar als Jezus in het graf was gebleven, dan zouden alle zegeningen van Goede Vrijdag nooit tot hun doel komen. En al had Jezus Zelf al drie mensen uit de dood teruggehaald, wat Jezus hier doet, gaat elk verstand te boven. Jezus is opgestaan! Opgestaan uit de dood. Jezus en de dood, dat waren twee dingen die niet samen konden gaan, en dat heeft de dood geweten ook. Satan dacht de overwinning binnen te hebben, maar Jezus kan niet in de dood blijven. Dat is onmogelijk! Jezus heeft nooit gezondigd, daarom heeft Jezus ook Zijn leven afgelegd en het is Hem niet afgenomen.

 

Maar er gebeurt iets bij dat graf dat van belang is. En ik heb daar heel lang overheen gelezen en gedacht dat ik het begreep. Er staat namelijk in het Evangelie dat de steen was weggerold van het graf. Je zou in eerste instantie zeggen: "Dat is toch logisch, anders kon Jezus toch nooit uit het graf komen?" Want als Maria bij het graf komt, is Jezus er al uit. Dat snapt Maria nog niet, maar daarom moest de steen toch van het graf af? 

Is dat echt zo? Later, als de discipelen bij elkaar zijn, staat Jezus plotseling in hun midden. Ineens, door een dichte deur heen. Voor Jezus hoefde de steen echt niet van het graf. Met Zijn volmaakte lichaam is Hij niet meer gebonden aan aardse materie. Het graf hoefde dus echt niet open om Jezus er uit te laten komen. Maar Maria en de discipelen konden niet het graf in als de steen er voor lag. Zij konden niet zien dat Jezus was opgestaan, daarvoor moest eerst de steen van het graf. 

Weet je waar het om gaat? Jezus is niet alleen zichtbaar gestorven en begraven, maar Jezus wilde ook dat wij zouden zien en weten dat Hij echt was opgestaan. Er is maar één reden dat de steen op de Paasmorgen is weggerold: Jezus wil dat iedereen kan weten dat Hij echt is opgestaan. Iedereen moet het weten en alles wijst op een geordend en rustig vertrek uit de kamer van de dood. Jezus is Koning tot in eeuwigheid. Hij leeft, Zijn lichaam kon niet vastgehouden worden door de dood en daarom moest het graf open. Jij en ik, wij moeten weten dat Hij echt leeft! Wij dienen een Koning in leven en gezondheid, Jezus is Koning en Hij regeert, bestuurd, deelt nog steeds Zijn leven en Zijn overvloed uit.  

Als er niemand in het graf had kunnen kijken, hadden wij niet ene getuigenverklaring gehad dat Jezus was opgestaan, maar de hele wereld moet weten dat Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. De dood zal nooit meer het laatste woord hebben. Dat zou hij wel willen, maar de geest van de dood moet uiteindelijk iedereen die in Jezus gelooft, prijsgeven. Jezus maakte de weg open naar de Vader, maar ook dat onze ziel niet in het dodenrijk hoeft te blijven. Nu is het nieuwe leven aangebroken! 

Gebed: Jezus, vandaag zegevieren wij met Uw overwinning. Wij vieren de overwinning, wij leven het nieuwe leven in U en wij prijzen U!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu