"En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was." (Johannes 20:1) 

Vandaag gedenken we de grootste dag in de wereldgeschiedenis. Goede Vrijdag was bijzonder groot, maar als Jezus in het graf was gebleven, dan zouden alle zegeningen van Goede Vrijdag nooit tot hun doel komen. En al had Jezus Zelf al drie mensen uit de dood teruggehaald, wat Jezus hier doet, gaat elk verstand te boven. Jezus is opgestaan! Opgestaan uit de dood. Jezus en de dood, dat waren twee dingen die niet samen konden gaan, en dat heeft de dood geweten ook. Satan dacht de overwinning binnen te hebben, maar Jezus kan niet in de dood blijven. Dat is onmogelijk! Jezus heeft nooit gezondigd, daarom heeft Jezus ook Zijn leven afgelegd en het is Hem niet afgenomen.

 

Maar er gebeurt iets bij dat graf dat van belang is. En ik heb daar heel lang overheen gelezen en gedacht dat ik het begreep. Er staat namelijk in het Evangelie dat de steen was weggerold van het graf. Je zou in eerste instantie zeggen: "Dat is toch logisch, anders kon Jezus toch nooit uit het graf komen?" Want als Maria bij het graf komt, is Jezus er al uit. Dat snapt Maria nog niet, maar daarom moest de steen toch van het graf af? 

Is dat echt zo? Later, als de discipelen bij elkaar zijn, staat Jezus plotseling in hun midden. Ineens, door een dichte deur heen. Voor Jezus hoefde de steen echt niet van het graf. Met Zijn volmaakte lichaam is Hij niet meer gebonden aan aardse materie. Het graf hoefde dus echt niet open om Jezus er uit te laten komen. Maar Maria en de discipelen konden niet het graf in als de steen er voor lag. Zij konden niet zien dat Jezus was opgestaan, daarvoor moest eerst de steen van het graf. 

Weet je waar het om gaat? Jezus is niet alleen zichtbaar gestorven en begraven, maar Jezus wilde ook dat wij zouden zien en weten dat Hij echt was opgestaan. Er is maar één reden dat de steen op de Paasmorgen is weggerold: Jezus wil dat iedereen kan weten dat Hij echt is opgestaan. Iedereen moet het weten en alles wijst op een geordend en rustig vertrek uit de kamer van de dood. Jezus is Koning tot in eeuwigheid. Hij leeft, Zijn lichaam kon niet vastgehouden worden door de dood en daarom moest het graf open. Jij en ik, wij moeten weten dat Hij echt leeft! Wij dienen een Koning in leven en gezondheid, Jezus is Koning en Hij regeert, bestuurd, deelt nog steeds Zijn leven en Zijn overvloed uit.  

Als er niemand in het graf had kunnen kijken, hadden wij niet ene getuigenverklaring gehad dat Jezus was opgestaan, maar de hele wereld moet weten dat Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. De dood zal nooit meer het laatste woord hebben. Dat zou hij wel willen, maar de geest van de dood moet uiteindelijk iedereen die in Jezus gelooft, prijsgeven. Jezus maakte de weg open naar de Vader, maar ook dat onze ziel niet in het dodenrijk hoeft te blijven. Nu is het nieuwe leven aangebroken! 

Gebed: Jezus, vandaag zegevieren wij met Uw overwinning. Wij vieren de overwinning, wij leven het nieuwe leven in U en wij prijzen U!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu