"En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was." (Johannes 20:1) 

Vandaag gedenken we de grootste dag in de wereldgeschiedenis. Goede Vrijdag was bijzonder groot, maar als Jezus in het graf was gebleven, dan zouden alle zegeningen van Goede Vrijdag nooit tot hun doel komen. En al had Jezus Zelf al drie mensen uit de dood teruggehaald, wat Jezus hier doet, gaat elk verstand te boven. Jezus is opgestaan! Opgestaan uit de dood. Jezus en de dood, dat waren twee dingen die niet samen konden gaan, en dat heeft de dood geweten ook. Satan dacht de overwinning binnen te hebben, maar Jezus kan niet in de dood blijven. Dat is onmogelijk! Jezus heeft nooit gezondigd, daarom heeft Jezus ook Zijn leven afgelegd en het is Hem niet afgenomen.

 

Maar er gebeurt iets bij dat graf dat van belang is. En ik heb daar heel lang overheen gelezen en gedacht dat ik het begreep. Er staat namelijk in het Evangelie dat de steen was weggerold van het graf. Je zou in eerste instantie zeggen: "Dat is toch logisch, anders kon Jezus toch nooit uit het graf komen?" Want als Maria bij het graf komt, is Jezus er al uit. Dat snapt Maria nog niet, maar daarom moest de steen toch van het graf af? 

Is dat echt zo? Later, als de discipelen bij elkaar zijn, staat Jezus plotseling in hun midden. Ineens, door een dichte deur heen. Voor Jezus hoefde de steen echt niet van het graf. Met Zijn volmaakte lichaam is Hij niet meer gebonden aan aardse materie. Het graf hoefde dus echt niet open om Jezus er uit te laten komen. Maar Maria en de discipelen konden niet het graf in als de steen er voor lag. Zij konden niet zien dat Jezus was opgestaan, daarvoor moest eerst de steen van het graf. 

Weet je waar het om gaat? Jezus is niet alleen zichtbaar gestorven en begraven, maar Jezus wilde ook dat wij zouden zien en weten dat Hij echt was opgestaan. Er is maar één reden dat de steen op de Paasmorgen is weggerold: Jezus wil dat iedereen kan weten dat Hij echt is opgestaan. Iedereen moet het weten en alles wijst op een geordend en rustig vertrek uit de kamer van de dood. Jezus is Koning tot in eeuwigheid. Hij leeft, Zijn lichaam kon niet vastgehouden worden door de dood en daarom moest het graf open. Jij en ik, wij moeten weten dat Hij echt leeft! Wij dienen een Koning in leven en gezondheid, Jezus is Koning en Hij regeert, bestuurd, deelt nog steeds Zijn leven en Zijn overvloed uit.  

Als er niemand in het graf had kunnen kijken, hadden wij niet ene getuigenverklaring gehad dat Jezus was opgestaan, maar de hele wereld moet weten dat Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. De dood zal nooit meer het laatste woord hebben. Dat zou hij wel willen, maar de geest van de dood moet uiteindelijk iedereen die in Jezus gelooft, prijsgeven. Jezus maakte de weg open naar de Vader, maar ook dat onze ziel niet in het dodenrijk hoeft te blijven. Nu is het nieuwe leven aangebroken! 

Gebed: Jezus, vandaag zegevieren wij met Uw overwinning. Wij vieren de overwinning, wij leven het nieuwe leven in U en wij prijzen U!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu