"De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn." (Psalm 115:17) 

Stille Zaterdag. Na een heftige dag van Goede Vrijdag waarop Jezus na verschrikkelijke martelingen, aan het kruis was gespijkerd, hebben ze Zijn lichaam van het kruis afgehaald. Nou ja, een lichaam, dat was het eigenlijk niet meer te noemen. Na alle geselingen was er geen vlees meer over op Zijn rug, aan het kruis was Zijn lichaam uit elkaar getrokken omdat Zijn armen uit de kom waren geschoten. En zo hebben ze Zijn lichaam van het kruis afgehaald.

 

En ik zat na te denken, wat moet je dan op Stille Zaterdag nog zeggen? En toen kwam er een psalm in mij op, maar ik wist niet welke dat het was. Het bleek Psalm 115 te zijn. En ene regel kwam heel sterk in mij op: "In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof." En dat raakte mij. Want dat is echt heel erg waar. In het graf is er niemand die God te lof zingt. 

Wat zou er gebeuren als de dood, dood zou zijn? Als er geen leven zou zijn na de dood? Dan is er dus uiteindelijk ook geen aanbidding voor God meer. Je kunt over het leven van Jezus van alles bedenken, maar alles wat Hij deed in de laatste uren van Zijn leven had een doel. Als alleen nodig was om te sterven voor onze zonden, dan had al het andere niet nodig geweest, maar dan had ook een begrafenis niet nodig geweest, dan had God Hem Zelf zo vanaf het kruis wel naar Boven kunnen laten gaan.  

Jezus wordt in een graf gelegd. Misschien wel het enige moment dat Jezus iets liet gebeuren. Bij al het andere had Hij de regie, alleen op dit moment niet. En zo wordt Jezus in het stillte graf gelegd, waar Hij niet Zijn Vader kon spreken of danken. Het is de plaats die voor ons voorbestemd is. Het is de plaats waar wij in stilte zouden moeten blijven. Tenminste als Stille Zaterdag, ook echt zo gebleven was. Stel je voor dat Jezus alleen gestorven was voor onze zonden en daarna in het graf gebleven zou zijn, dan waren wij misschien gered van de hel, maar waren we uiteindelijk in het graf blijven liggen. Blijven liggen in de plaats waar niemand de lof van God zingt. Niemand! Daar is het stil en daar komt God nooit aan Zijn eer. 

Daarom was er Stille Zaterdag. De dag die laat zien wat er gebeurd zou zijn als Jezus daar was blijven liggen. Dan had het in de hemel, naast de engelen helemaal stil gebleven, dan had er geen mens de lof van de HEER gezongen. Geen mens! Dan was het net zo stil gebleven als op de ene dag dat Jezus er echt even niet was. Stil als de dag dat Jezus in het graf lag. Maar uiteindelijk is ook het graf niet sterk genoeg gebleken om Jezus te houden. Jezus zou straks gewoon opstaan. En de steen zal straks weggerold worden, niet om Jezus er uit te kunnen laten, maar om ons erin te kunnen laten. Jezus bleef niet stil, omdat Hij niet wilde dat wij tot in eeuwigheid stil zouden blijven. Wij zijn geschapen om God te loven en niet om in het graf te blijven zwijgen. Daarom ging Jezus het graf in om er straks ook uit te komen. 

Gebed: Jezus, U wilde niet dat ik straks voor altijd in het stille graf zou blijven, maar U wil mij in de hemel gebruiken in Uw aanbiddingskoor! Daarom ging U het graf in om de vijand daar op zijn eigen terrein te verslaan! Dank U wel.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu