Staan om te weerstaan

 

"Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden." (Efeze 6:13)

 

Wij leven in de strijd. Dat kunnen we niet genoeg onderstrepen. We hebben de strijd tegen een geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. En omdat dit zo is, gaat Paulus nogmaals herhalen dat de wapenrusting van groot belang is. Het is opmerkelijk dat zijn oproep in vers 11 hier in vers 13 nog sterker wordt herhaald. Maar toch maakt Paulus in deze tekst nog iets duidelijk. Hij benoemt hier ook onze plaats in de strijd. Er is namelijk verschil tussen soldaten en legers.

Je hebt legers die er op uit zijn om de oorlog te zoeken. Ze trekken er op uit om gebied te veroveren en dat gebeurt meestal tegen de wil van het volk in dat daar woont. Satan doet dit ook. Satan heeft een leger dat gebied wil veroveren, gebied wil innemen. Satan zal altijd de aanval kiezen. En dat moet hij ook wel, want alles is hem ontnomen. Hij heeft de aarde dan wel tot zijn gebied gekregen, maar ten diepste is hij dat al kwijt door de overwinning van Jezus. 

 

Paulus roept met een krachtig bevel op dat wij de wapenrusting moeten aantrekken. In het Grieks staat er een werkwoordsvorm die duidelijk maakt dat dit bevel een heel krachtig bevel is waarin er geen ruimte meer is om niet te gehoorzamen. Je kunt je afvragen waarom Paulus zo sterk is. Natuurlijk heeft dat er mee te maken dat hij satan geen overwinning gunt en dat hij het beste voor de gemeente zoekt. Maar er is nog iets dat uit deze tekst naar voren komt. En dat heeft alles te maken met het 'waarom' van de wapenrusting. 

 

Paulus zegt dat we deze aan moeten trekken om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Letterlijk staat er in het Grieks: "op de kwade dag". Het leger van gelovigen is niet een leger dat de aanval kiest, maar een leger dat moet standhouden. We hoeven geen nieuw gebied in te nemen, want dat heeft Jezus al gedaan met Zijn overwinning. Wij moeten de wapenrusting aantrekken om het grondgebied van onze Koning te verdedigen. We moeten vechten om stand te houden. We moeten niet in de aanval gaan, maar standhouden en verdedigen.

 

Waarom eist Paulus dat wij de wapenrusting aantrekken? Omdat het Jezus alles heeft gekost om de overwinning op de duisternis te behalen en Hij van Zijn onderdanen verwacht dat ze Zijn grondgebied zullen verdedigen. Natuurlijk gaat het er ook om dat wij niet verleidt worden, maar het gaat er vooral om dat het koninkrijk van de duisternis geen grondgebied kan terugwinnen. En als dat dan toch gebeurd, ja, dan worden we wel geroepen om het terug te winnen, maar uiteindelijk hoeven we alleen maar staande te blijven in de overwinning van Jezus. En elk wapen zal een wapen blijken te zijn die Jezus ons aanreikt vanuit Zijn overwinning. Heel veel zaken beginnen al bij de grondhouding: staan en staande blijven!

 

Gebed: Jezus, van U is de overwinning en U hebt het grondgebied van satan ingenomen. Hij gaat nog wel tekeer, maar zijn rechten heeft hij verspeeld en ik wil geen grondgebied verliezen aan satan en zijn leger! Ik wil staan en staande blijven, zodat Uw overwinning uiteindelijk volkomen zal zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom