“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde, Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.” (Johannes 17:3 en 4) 

Hoe groot is Jezus’ werk op aarde geweest. En hoe groot is de gave van de Vader, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gezonden en gegeven. Het verheerlijkt zowel de Vader, door Jezus, als dat het Jezus verheerlijkt door de Vader. En waarmee wordt dan de Vader verheerlijkt? Doordat Hij het eeuwige leven geeft. En dat klinkt allemaal best wel logisch en misschien ook wel heel bekend in je oren. Maar de verrassing komt nog. Want wat het is eeuwige leven?

Wat heeft Jezus eigenlijk gegeven? Hij geeft het eeuwige leven, maar het is de vraag of we daarmee begrijpen wat Hij heeft gegeven. Wat is het eeuwige leven? Als we dat op straat een een willekeurige voorbijganger zouden vragen, zouden de meesten zeggen dat het om de hemel gaat. En als we het aan een trouwe kerkganger zouden vragen, krijgen we ongeveer hetzelfde antwoord, misschien aangevuld met de opmerking dat als je nu gelooft, het eeuwige leven de hel of de eeuwige dood is. 

Nu het antwoord van Jezus over wat het eeuwige leven is. Jezus zegt: “Het eeuwige leven is de zij U kennen en Mij kennen.” Hoe anders is dit antwoord van Jezus. Het gaat dus uiteindelijk voor het eeuwige leven niet om de hemel, maar het gaat over het kennen van God. Dat is het eeuwige leven. 

Eigenlijk is dit wel een heel apart antwoord. Dus we hebben het eeuwige leven als we God de Vader kennen en Jezus Christus. En dat kennen is dan vooral op Wie de Vader is en Wie Jezus is. Het is eigenlijk kennen met je hele wezen. Dus kennen van Jezus met je verstand, maar ook met je ziel en met je wil. Helemaal zoals je mens bent, het kennen van God en Jezus. Dat is het eeuwige leven. Dan heb je ook gelijk helder wat er in de eeuwigheid gebeurt: Daar verheerlijken we God. Dat dit in de hemel is, is een heerlijke bijkomstigheid, maar het is niet waar het om gaat. Concreet betekent het ook dat hoe meer we God en Jezus leren kennen, hoe meer eeuwig leven we ook ervaren. 

Als je dit beseft, begrijp je ook waarom Jezus twee keer spreekt in het gebed tot Zijn Vader over het verheerlijken van de Vader op aarde. Doordat Jezus de wil van de Vader doet, gehoorzaam is naar het hele Vaderhart van God, daardoor leren wij het karakter van God kennen. Het is bijna een bijzondere benadering die Jezus hier benoemd. Jezus deed Zijn werk natuurlijk voor ons om ons te redden, maar uiteindelijk ook om Zijn Vader te verheerlijken, zodat wij steeds meer van het eeuwige leven zullen ervaren. Want God en Jezus kennen is het eeuwige leven. Dat deelt Jezus uit, zodat je steeds meer gaat kennen van Wie God werkelijk is in Zijn genade en liefde. 

Gebed: Vader, ik wil meer van U kennen, want hoe meer ik van U ken, hoe meer ik het eeuwige leven in mij heb.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu