“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde, Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.” (Johannes 17:3 en 4) 

Hoe groot is Jezus’ werk op aarde geweest. En hoe groot is de gave van de Vader, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gezonden en gegeven. Het verheerlijkt zowel de Vader, door Jezus, als dat het Jezus verheerlijkt door de Vader. En waarmee wordt dan de Vader verheerlijkt? Doordat Hij het eeuwige leven geeft. En dat klinkt allemaal best wel logisch en misschien ook wel heel bekend in je oren. Maar de verrassing komt nog. Want wat het is eeuwige leven?

Wat heeft Jezus eigenlijk gegeven? Hij geeft het eeuwige leven, maar het is de vraag of we daarmee begrijpen wat Hij heeft gegeven. Wat is het eeuwige leven? Als we dat op straat een een willekeurige voorbijganger zouden vragen, zouden de meesten zeggen dat het om de hemel gaat. En als we het aan een trouwe kerkganger zouden vragen, krijgen we ongeveer hetzelfde antwoord, misschien aangevuld met de opmerking dat als je nu gelooft, het eeuwige leven de hel of de eeuwige dood is. 

Nu het antwoord van Jezus over wat het eeuwige leven is. Jezus zegt: “Het eeuwige leven is de zij U kennen en Mij kennen.” Hoe anders is dit antwoord van Jezus. Het gaat dus uiteindelijk voor het eeuwige leven niet om de hemel, maar het gaat over het kennen van God. Dat is het eeuwige leven. 

Eigenlijk is dit wel een heel apart antwoord. Dus we hebben het eeuwige leven als we God de Vader kennen en Jezus Christus. En dat kennen is dan vooral op Wie de Vader is en Wie Jezus is. Het is eigenlijk kennen met je hele wezen. Dus kennen van Jezus met je verstand, maar ook met je ziel en met je wil. Helemaal zoals je mens bent, het kennen van God en Jezus. Dat is het eeuwige leven. Dan heb je ook gelijk helder wat er in de eeuwigheid gebeurt: Daar verheerlijken we God. Dat dit in de hemel is, is een heerlijke bijkomstigheid, maar het is niet waar het om gaat. Concreet betekent het ook dat hoe meer we God en Jezus leren kennen, hoe meer eeuwig leven we ook ervaren. 

Als je dit beseft, begrijp je ook waarom Jezus twee keer spreekt in het gebed tot Zijn Vader over het verheerlijken van de Vader op aarde. Doordat Jezus de wil van de Vader doet, gehoorzaam is naar het hele Vaderhart van God, daardoor leren wij het karakter van God kennen. Het is bijna een bijzondere benadering die Jezus hier benoemd. Jezus deed Zijn werk natuurlijk voor ons om ons te redden, maar uiteindelijk ook om Zijn Vader te verheerlijken, zodat wij steeds meer van het eeuwige leven zullen ervaren. Want God en Jezus kennen is het eeuwige leven. Dat deelt Jezus uit, zodat je steeds meer gaat kennen van Wie God werkelijk is in Zijn genade en liefde. 

Gebed: Vader, ik wil meer van U kennen, want hoe meer ik van U ken, hoe meer ik het eeuwige leven in mij heb.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu