Evangeliserend huwelijk

 

"Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente." (Efeze 5:32)

 

Voordat Paulus naar het einde van zijn brief aan de gemeente van Efeze gaat, komt er nog een onderwerp dat erg belangrijk is. Op drie verschillende niveau's gaat Paulus het nog hebben over gezag. Het is dan opmerkelijk dat hij het niet gaat hebben over gezag in de gemeente. Dat laat hij helemaal buiten zijn brief. Of misschien eindelijk ook helemaal niet, want daarover heeft hij in termen van eenheid wel duidelijk gesproken. Toch is het nodig om het huwelijk nog even ter sprake te brengen, evenals de gezagsverhoudingen in het gezin en binnen het huis. Blijkbaar was dat ook in Efeze van groot belang.

 

 

 

Maar over het huwelijk voegt hij er wel een zin aan toe die er echt toe doet. Hij zet het huwelijk helemaal in het licht van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Christus als de Man en de gemeente als Zijn vrouw. En wat Paulus heel duidelijk wil zeggen is dit: Zoals Christus met de gemeente omgaat, zo moet een man met zijn vrouw omgaan. Sterker nog, eigenlijk is het huwelijk het beeld van Christus en de gemeente. En nog sterker: als het huwelijk niet functioneerd onder gelovigen, brengt het zelfs het Evangelie schade toe.

 

Hoe moet het nu in een christelijk huwelijk zijn? De begintekst van dit gedeelte is natuurlijk een nogal geladen tekst. Vrouwen die hun mannen onderdanig moeten zijn en de man die het hoofd is van de vrouw. Dat past niet in onze seculiere, deels feministische tijd. Het klinkt ook nogal onderdanig en zelfs misschien wel wat vernederend. Sommigen zeggen dan al snel: "Dit zegt Paulus die geen ervaring had met vrouwen." Dat is nog maar de vraag, hij zou zelfs getrouwd geweest kunnen zijn en weduwe zijn geworden, wie zal het zeggen?

 

Een andere vraag kan wel helpend zijn: "Op welke manier dienen wij Jezus?" Is dat in slaafse, vernederende onderdanigheid? Het dienen van Jezus is voluit uit liefde en toewijding. Daar zit geen dwang in, daar zit geen vernedering is, daar zit intense liefde en toewijding in. Op die manier heeft God vastgesteld is de vrouw geroepen om haar man lief te hebben. En als het dan op zaken aankomt die misgaan, dan is de man eindverantwoordelijk.

 

Aan de andere kant, zegt Paulus, moet de man zijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente. Jezus ging tot in de dood voor Zijn gemeente. Toen het er echt om ging, gaf Jezus, uit liefde, Zijn leven voor Zijn gemeente. Het leven van de gemeente stond hoger dan Zijn leven. Op diezelfde manier worden mannen geroepen om hun vrouw lief te hebben en te dienen. En door op deze manier te leven is het getuigenis van het huwelijk ook ten dienste van het Evangelie.

 

En ja, dan heeft een man een zeer verantwoordelijke rol gekregen. Niet voor het zwakke vat, maar voor het zwakkere vat. Zowel man als vrouw zijn zwakke vaten, maar de man krijgt van God de taak om beschermend op te treden voor zijn vrouw. Op die manier en niet anders. Dan zou ik als vrouw toch heel dankbaar zijn met zo'n man!

 

Gebed: Vader, ik wil mijn huwelijk een afspiegeling laten zijn van Jezus en de gemeente. Laat mijn huwelijksleven een getuigenis zijn in deze wereld.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom