“Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon /u verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.” (Johannes 17:1 en 2) 

Wat is het meest bijzondere hoofdstuk uit de Bijbel? Misschien hebben we allemaal wel een gedeelte dat ons heel speciaal aanspreekt of misschien wel een gedeelte dat ons vaak diep heeft geraakt. Toch zijn er maar weinig hoofdstuk waar we echt iets te zien krijgen van de communicatie tussen Jezus en Zijn Vader. Als er een heel bijzonder hoofdstuk in de Bijbel staat dat echt anders is dan alle andere gedeelten, dan is het op dit moment in het Evangelie naar Johannes, als Jezus gaat bidden tot Zijn Vader, vlak voordat het laatste stuk van Zijn lijden zal beginnen.

 

We noemen dit het Hogepriesterlijk gebed. Het is het gebed van Jezus tot Zijn Vader, het gebed waar Jezus Zijn verlangen uitspreekt richting Zijn Vader. En ik geloof dat deze manier van bidden voor Jezus heel normaal was, het is alleen maar ene keer in de Bijbel opgenomen, maar het is vast veel vaker gebeurd dan deze ene keer. 

Elk woord in dit gebed is bijzonder. Er is geen letter in dit gebed dat niet bijzonder is. Het is zo intiem, zo vol van Wie Jezus werkelijkheid is en wat werkelijk Zijn diepste verlangen is, maar ook zo intiem in de omgang tussen de Vader en de Zoon dat dit je raakt als je elk woord overdenkt. 

En dan begint Jezus Zijn gebed met te vertellen dat het uur is gekomen. Welk uur is dat? Het is het uur dat Zijn echte lijden en sterven gaat beginnen. In het volgende hoofdstuk wordt Hij opgepakt en het hoofdstuk daarna wordt Hij gegeseld. En nu is het uur gekomen, het uur, het begin van Zijn diepste lijdensweg. Maar Jezus noemt dit geen weg van afgang en ondergang. Is het je wel eens opgevallen hoe Jezus Zijn lijdensweg hier noemt? Hij noemt het de verheerlijking van de Zoon. In het lijden, wordt Jezus door de Vader verheerlijkt. En de Vader doet dit, zodat Jezus ook Hem weer zal verheerlijken. 

Maar Jezus maakt ook nog bekend hoe Hij de Vader zal verheerlijken. Dat doet Hij door eeuwig leven te geven aan hen die Hem gegeven zijn. Dus de Vader geeft Jezus de hoogste plaats in Zijn sterven en Jezus deelt daardoor het eeuwige leven uit aan degenen die Hem gegeven zijn. En met dat uitdelen van het eeuwige leven, krijgt uiteindelijk de Vader alle eer en glorie. 

Het sterven van Jezus is dus iets groots, het verheerlijkt Hem. Het feit dat Jezus door de Vader is bestemd om voor ons te sterven, daarmee verheerlijkt de Vader Hem. Jezus zegt hier dus eigenlijk dat het een eer is om voor ons te sterven en voor de Vader is het een eer om Zijn Zoon te geven zodat wij eeuwig leven ontvangen door Hem. Dat verheerlijkt dus ten diepste God in Zijn geheel. Alles wat gebeurd rond het lijden en sterven van Jezus, maakt God groot en geeft ons eeuwig leven. Zo begint Jezus het gesprek met Zijn Vader. Daar word je toch stil van? 

Gebed: Vader, Ik dank U voor Uw Zoon, Jezus, ik dank U voor Uw leven. Ik verheerlijk U, Jezus, omdat U het lijden en sterven wilde ondergaan. Ik verheerlijk U, Vader, dat U mij het eeuwige leven geeft!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu