Lofprijzing en dank voor God

 

"en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus." (Efeze 5:19 en 20)

 

Na alle praktische opmerkingen die Paulus heeft gedaan over onze levenswandel, zou je kunnen zeggen dat dit niet allemaal even geestelijk was. Tegelijk maakt het ook erg duidelijk dat onze levenswandel, hoe praktisch ook, onderdeel is van het hele geestelijk leven. Ook de genoemde zaken zijn uiteindelijk het gevolg van geestelijk leven en zijn er tegelijk een onderdeel van. En in de tijd waarin we leven moeten we bedenken dat de dagen boos zijn en dat we de kostbare tijd die we hebben, uitkopen. Die boze dagen hebben alles te maken met de machten van de duisternis die zich in het laatste van de dagen manifesteren. En weersta de boze in die dagen. Juist in deze dagen zal satan zich richten op degenen die aan de duisternis ontroofd zijn. Maar er is nog iets.

Paulus eindigt dit gedeelte met de oproep die veel geestelijker is, maar die misschien wel zo belangrijk is dat we ook niet zonder kunnen. Paulus roept ons op om te zingen voor de Heere en Hem te loven in ons hart. Dit is iets wat wij wellicht vaak onderschatten. Paulus roept op tot lofprijzing en aanbidding. In de Oude Testament lezen we dat God Zijn troon plaatst op onze lofzangen. Deze teksten staan niet voor niets bij dit gedeelte waar het gaat over onze levenswandel, juist waar wij onze stemmen in lofprijzing verheffen tot God, waar wordt ons hart en onze ziel gericht op God. Juist deze houding maakt ons ook los van een leven in onze oude mens. Want waar wij zingen, krijgt de zonde en satan veel minder kans.

 

En tenslotte komt daar nog iets bij: Dank God voortdurend in alles. Danken is niet alleen voor dat wat God ons geeft, maar ook wat we soms niet krijgen. En ik ben er van overtuigd dat hoe beroerd de omstandigheden ook kunnen zijn of hoe boos de dagen ook kunnen zijn, op het moment dat wij ons richten op onze dankbaarheid, als wij ons richten op dat wat God in onze situaties doet en geeft, wij veel minder snel in een negatieve houding terecht komen. Dan zijn we blijvend gericht op God. Zingend en danken verheffen wij ons hart tot de God van ons leven, tot de God Die ons uit de dood omhoog haalde en ons in het leven en ons in het licht van Zijn genade leerde leven.

 

En danken kunnen we alleen door Jezus Christus. Hij maakte alle geestelijke zegeningen mogelijk voor ons. En als we deze dingen bij elkaar bedenken, dan is ons hart gericht op God en op Jezus en dan wordt leven uit Christus en je nieuwe mens telkens aantrekken niet zo moeilijk meer. Laten we ons op deze manier telkens richten op God en ga ervaren wat lofprijzing doet met jouw leven. Ga het echt doen, want dit maakt je leven anders en brengt je op een andere toonhoogte dan de muziek van de boze dagen waarin wij leven.

 

Gebed: Vader, ik dank U door Jezus Christus voor al Uw zegeningen en zorgen en ik aanbid en ik prijs U om Wie U bent.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom