"Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen." (Psalm 38:10) 

Davids hart gaat verschrikkelijk te keer in deze psalm. Misschien zou je moeten zeggen dat David het aan zijn hart heeft gekregen. David begon ook niet voor niets over Gods grote toorn. En ook David maakte fouten in zijn leven. Zonder dat precies duidelijk wordt om welke zonde het gaat, is wel duidelijk dat David weet dat God de zonde niet kan aanzien.

 

Tussen alle gevolgen van de zonde en van Gods straf door, komen we plotseling een zin tegen die niet lijkt te passen binnen het geheel van de tekst. David zegt dat heel zijn verlangen open ligt voor God! Eigenlijk best een opmerkelijke zin, midden in alle ellende als gevolg van Gods toorn. Kun jij dat zeggen dat heel jouw verlangen voor de HEER open ligt? Wat er ook in je leven gebeurt, je verlangen ligt open voor God? Bij David was dit wel zo, zelfs toen hij de gevolgen van zijn zonden droeg. Zijn zonden zijn dus niet bepalend voor wat zijn verlangen is. Ja, hij heeft het fout gedaan, maar daarmee heeft hij God niet de rug toegekeerd. 

Tegelijk wijst deze psalm ook naar Jezus. Jezus had nooit zonden gedaan, dus het lijkt niet helemaal overeen te komen. Maar bedenk eens dat Jezus Zichzelf tot zonden heeft gemaakt en lees dan alles eens wat David in deze psalm overkomt. Dit is een overeenkomst met het intense lijden van Jezus. Alles past op het lijden van Jezus. Zie je Jezus hangen aan het kruis? Zie je hoe intens zwaar en medogenloos Zijn lijden is? 

Zijn hele lichaam is kapot, een bonk rauw vlees aan het kruis, Zijn wonden stinken, al onze ongerechtigheden gaan Hem boven het hoofd, Hij is bezweken en helemaal verbrijzeld en zelfs degenen die Hem lief zijn, staan aan de kant. Alleen omdat Hij Zich tot zonden liet worden. Hij deed het niet, maar Hij maakte Zich één met onze zonden. En wat doe je als mens als je daar verbrijzeld en kapotgeslagen hangt? Dan ben je gericht op je pijn, op je ellende. Ik heb veel mensen in de laatste uren voor het sterven gezien met heel veel pijn, maar de meesten worden op dat moment helemaal beheerst door de pijn. De gedachte dat geloven later nog wel kan is echt dwaas! 

Maar Jezus hing daar als de Zoon van God in de woorden van deze psalm, maar Zijn verlangen lag voor God helemaal open. Jezus, gebroken en kapot omdat het Zijn verlangen was, ondanks dat Hij helemaal zonde is geworden en daardoor de volle toorn van God over Zich heen krijgt, Zijn verlangen is onveranderd: Hij wil jou en mij redden en daarom ging Hij zover. Daarom werd Hij zonde, daarom liet Hij elk van deze verschrikkelijk woorden over Zich heenkomen. Zijn verlangen lag open voor God, maar Zijn verlangen lag ook open voor ons nu: "Hij wil je redding, Hij wil je terug, Hij wil je Zijn liefde geven, Hij wil wel..." Het is echt absurd hoe gruwelijk dit lijden is gegaan, alleen maar om dat Jezus wel wilde... voor jou! 

Gebed: Jezus, wat een bizar lijden was er nodig voor mijn redding. Hoe kan ik U ooit genoeg danken voor zoveel liefde, voor zoveel genade? Ik zwijg en wordt stil voor U en laat elk woord van deze psalm tot mij doordringen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu