Ontmasker de duisternis

 

"En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer." (Efeze 5:11)

 

Wandelen in de liefde en leven in vergeving zoals Jezus dat deed, maar ook leven met de werken die Jezus deed, dat waren de zaken die voorbij kwamen. En ook in hoofdstuk 5 gaat Paulus echt nog wel even verder met voorbeelden geven. Dwaze en lichtzinnige praat, ontucht, onreinheid en hebzucht, maar hij gaat ook zover dat hij zelfs zegt dat degenen die deze dingen doen niet in het Koninkrijk van God kunnen en zullen binnengaan.

Daarmee zegt hij niet dat als je in dit soort zonden bent gevallen, je verloren bent, maar als je er in blijft volharden dat is een bewijs van ongeloof en dan loopt het wel verkeerd af. HEt heeft alles te maken dat als je uit Christus leeft, deze dingen niet in die extreme mate zullen gebeuren. Maar Paulus zegt er nog iets over. Aan de ene kant heeft hij de liefde van Christus genoemd en dat wij dezelfde liefde moeten hebben, maar hij noemt nog een andere kant.

 

Paulus roept ons, met al die zaken die niet goed zijn, op om geen deel te nemen aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Paulus zegt daarmee dus dat al deze dingen die hij heeft genoemd, dat dit zaken zijn die hun oorsprong hebben in de duisternis. Ze hebben een direct verband met satan en zijn rijk. En deze benadering is belangrijk om even helder te hebben. We doen de daden van rechtvaardigheid niet alleen omdat ze voortkomen uit dezelfde liefde als die van Jezus en we beseffen wat Jezus uit liefde heeft gedaan voor ons, we laten de daden van onrechtvaardigheid ook omdat ze behoren bij het koninkrijk van de duisternis.

 

Dat wil je toch niet? Je wilt als een kind van het licht toch geen werken doen die werken zijn die bij de duisternis horen. Dat wil je toch echt niet? Je wilt toch geen werken doen die te maken hebben met de grote tegenstander van Jezus en de kerk? Je wilt toch geen reclame maken voor die verschrikkelijke schurk als dat satan is. Neem daarom geen deel aan de werken van de duisternis.

 

En het tweede dat hier dan uit voort komt is de oproep van Paulus om juist de werken van de duisternis als werken van satan te ontmaskeren. In de Korinthebrief zegt Paulus dat we de bolwerken van satan moeten neerhalen en afbreken en hier zegt hij dat we de werken van de duisternis aan het licht moeten brengen als werken van de duisternis. En waar we dat doen, zullen de werken van de duisternis haar kracht verliezen omdat het licht altijd sterker is dan de duisternis. Sta op, kinderen van het Licht, sta op en ontmasker de werken van de duisternis en benoem ze als satanswerk.

 

Al die zaken die Paulus in de verzen hiervoor noemt zijn rechtstreeks werken uit de hel. En daar rekenen wij mee af. Ik wil niet dat er in mijn leven werken en daden zijn die te maken hebben, of zelfs aangestuurd worden door satan en zijn demonen. En we brengen het in het licht omdat alles wat in het licht gebracht wordt openbaar zal zijn.

 

Gebed: Vader, ik wil elke link die er ook maar is met werken van de duisternis in mijn leven verbreken en ik wil wandelen in Uw licht. En ik breek alle werken van satan af en bouw Uw Koninkrijk van Licht en gerechtigheid op.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom