"Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen." (Psalm 38:10) 

Davids hart gaat verschrikkelijk te keer in deze psalm. Misschien zou je moeten zeggen dat David het aan zijn hart heeft gekregen. David begon ook niet voor niets over Gods grote toorn. En ook David maakte fouten in zijn leven. Zonder dat precies duidelijk wordt om welke zonde het gaat, is wel duidelijk dat David weet dat God de zonde niet kan aanzien.

 

Tussen alle gevolgen van de zonde en van Gods straf door, komen we plotseling een zin tegen die niet lijkt te passen binnen het geheel van de tekst. David zegt dat heel zijn verlangen open ligt voor God! Eigenlijk best een opmerkelijke zin, midden in alle ellende als gevolg van Gods toorn. Kun jij dat zeggen dat heel jouw verlangen voor de HEER open ligt? Wat er ook in je leven gebeurt, je verlangen ligt open voor God? Bij David was dit wel zo, zelfs toen hij de gevolgen van zijn zonden droeg. Zijn zonden zijn dus niet bepalend voor wat zijn verlangen is. Ja, hij heeft het fout gedaan, maar daarmee heeft hij God niet de rug toegekeerd. 

Tegelijk wijst deze psalm ook naar Jezus. Jezus had nooit zonden gedaan, dus het lijkt niet helemaal overeen te komen. Maar bedenk eens dat Jezus Zichzelf tot zonden heeft gemaakt en lees dan alles eens wat David in deze psalm overkomt. Dit is een overeenkomst met het intense lijden van Jezus. Alles past op het lijden van Jezus. Zie je Jezus hangen aan het kruis? Zie je hoe intens zwaar en medogenloos Zijn lijden is? 

Zijn hele lichaam is kapot, een bonk rauw vlees aan het kruis, Zijn wonden stinken, al onze ongerechtigheden gaan Hem boven het hoofd, Hij is bezweken en helemaal verbrijzeld en zelfs degenen die Hem lief zijn, staan aan de kant. Alleen omdat Hij Zich tot zonden liet worden. Hij deed het niet, maar Hij maakte Zich één met onze zonden. En wat doe je als mens als je daar verbrijzeld en kapotgeslagen hangt? Dan ben je gericht op je pijn, op je ellende. Ik heb veel mensen in de laatste uren voor het sterven gezien met heel veel pijn, maar de meesten worden op dat moment helemaal beheerst door de pijn. De gedachte dat geloven later nog wel kan is echt dwaas! 

Maar Jezus hing daar als de Zoon van God in de woorden van deze psalm, maar Zijn verlangen lag voor God helemaal open. Jezus, gebroken en kapot omdat het Zijn verlangen was, ondanks dat Hij helemaal zonde is geworden en daardoor de volle toorn van God over Zich heen krijgt, Zijn verlangen is onveranderd: Hij wil jou en mij redden en daarom ging Hij zover. Daarom werd Hij zonde, daarom liet Hij elk van deze verschrikkelijk woorden over Zich heenkomen. Zijn verlangen lag open voor God, maar Zijn verlangen lag ook open voor ons nu: "Hij wil je redding, Hij wil je terug, Hij wil je Zijn liefde geven, Hij wil wel..." Het is echt absurd hoe gruwelijk dit lijden is gegaan, alleen maar om dat Jezus wel wilde... voor jou! 

Gebed: Jezus, wat een bizar lijden was er nodig voor mijn redding. Hoe kan ik U ooit genoeg danken voor zoveel liefde, voor zoveel genade? Ik zwijg en wordt stil voor U en laat elk woord van deze psalm tot mij doordringen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu