Wandel in de liefde

 

“En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God”  (Efeze 5:2)

 

Je het aantrekken van de nieuwe mens, zoals Paulus in Efeze 4 benoemde kunnen samenvatten in de tekst van vandaag. En dat is misschien ook wel het duidelijkste wat we er van kunnen zeggen. Want hoe functioneert die nieuwe mens, wat is eigenlijk dan echt het karakter van die nieuwe mens. Want we kunnen wel zeggen dat die nieuwe op allerlei manieren uit te leven is, maar wat zit er in de identiteit van je nieuwe mens?

Dat is wat Paulus in Efeze 5 noemt. Ten diepste is het niets anders dan Jezus in jou. Dat kunnen we samenvatten door te zeggen: Wandel in de liefde. En dat wandelen in de liefde werd op zichzelf al wel duidelijk in alle regels die Paulus al noemde, maar uiteindelijk kan dit maar op ene manier: In liefde wandelen en liefhebben zoals Christus ook ons heeft liefgehad. Maar als we dat zeggen beseffen we wel dat dit een hele laag dieper gaat dan je alleen maar houden aan een paar regels. Maar toch wil Paulus ons deze kant opsturen, sterker nog, we kunnen pas echt groeien in geloof en in de werken van geloof als dit het fundament is onder al ons doen en laten.

 

Het kan uiteindelijk alleen als we liefhebben zoals Jezus ons liefhad. Als dat er niet is, dan zullen we altijd blijven veroordelen, dan zullen we het er uiteindelijk nooit voor over hebben om echt de minste te zijn en echt de onderste weg te gaan. Want als we dan beseffen waar Paulus hoofdstuk 4 mee afsluit: “en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft”, beseffen we tegelijk dat dit echt maar op ene manier kan: “Zijn zoals Jezus.”

 

Jezus’ liefde is zo groot dat Hij zelfs terwijl wij niets verdienden, Hij toch Zijn liefde gaf door Zichzelf op te offeren. En dat offer was een aangename geur voor God. Dat was als het ware zoals het reukoffer in de tempel. Laten we vandaag maar gewoon tijd nemen om te beseffen op welke manier Jezus ons heeft liefgehad toen hij zijn leven gaf. Menselijkerwijs ging Hij over alle grenzen van Zichzelf heen. Maar in het Koninkrijk van God dient de grootste je kleinste en de meeste de minste. In de wereld om ons heen werkt het zo niet, dan rekenen we elkaar af op basis van elkaars fouten, maar als we liefhebben zoals Jezus liefhad, dan vergeven we elkaar en wandelen we in liefde!

 

En laat duidelijk zijn dat dit niet betekent dat we het nergens meer over hoeven te hebben, maar willen wij de bereidheid hebben om te leven, zoals Jezus Zijn leven in liefde leefde? En zelfs toen Hij bespot werd, legde Hij het oordeel terug in de handen van Zijn Vader, en vergaf Hij het en leefde Hij, tot aan het kruis in liefde. Als wij bereid zijn om zo in liefde te leven, dan is ons leven een reukoffer voor God en zal de vrede van God ons vervullen.

 

Gebed: Heere Jezus, leer mij meer en meer Uw liefde beseffen en beleven, leer mij leven zoals U leefde, zelfs als dat mij mezelf moet kosten, want ik wil wandelen in liefde, zoals U dat deed.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom