Trek je nieuwe mens aan

 

"en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid." (Efeze 4:24)

 

Herken je dat gebed: "Heere, wilt U mijn leven maken overeenkomstig Uw wil"? Dat klinkt best wel heel netjes, vroom zelfs. Alsof je echt verandert wilt worden naar Gods beeld. Veranderen, zodat je niet wandelt als de andere heidenen, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven met God. Het lastige is wel dat Paulus ons zeker niet leert dat we hierin passief moeten zijn en dat maar aan God moeten vragen en dan maar moeten wachten tot God ons verandert en vernieuwt. Sterker nog, God is niet verantwoordelijk voor jouw verandering naar Zijn beeld.

Dat klinkt heel gevaarlijk, dat besef ik. Maar toch ontkomen we er niet aan om de verantwoordelijkheid voor onze levensheiling niet bij God neer te leggen, maar bij onszelf te zoeken. Want op het moment dat je tot geloof bent gekomen, is de macht van de zonde gebroken en heeft de zonde geen recht meer over je, maar ook niet meer macht als dat jij de zonde zelf geeft. Daarom kan Paulus zonder vrees zeggen dat wij onze oude mens moeten afleggen. De catechismus spreekt over het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens, maar Paulus heeft het hier niet over een afsterven dat vanzelf gaat, Paulus eist van zijn lezers dat als ze Christus hebben leren kennen dat ze de oude mens met zijn zonden afleggen. En misschien denk je hierbij nog: okee, dan moet ik de zonden laten. Maar hier laat Paulus het niet bij. 

 

Stap twee is dat eis dat we ons bekleden met de nieuwe mens. Het gaat er dus niet alleen om dat we stoppen met zondigen, stoppen met de dwalingen van de oude mens met alle verkeerde begeerten, maar het gaat er tegelijk ook om dat we het goede, actief gaan doen. Wij moeten ons bekleden met de nieuwe mens die naar het beeld van God is geschapen. Die nieuwe mens, dat is Christus in ons. Dat is de nieuwe mens waardoor Johannes in zijn brief durft te schrijven dat als we nog zondigen, we niet uit God geboren zijn. De nieuwe mens, Gods leven in ons, dat is waar wij actief toe worden opgeroepen om ons mee te bekleden. 

 

Christus was volkomen rechtvaardig en heilig, en door Hem zijn we in Hem voor God zoals Hij. En tegelijk betekent dat dus dat wij van Zijn aard in ons leven hebben gekregen door wedergeboorte en geloof. En omdat dit zo is, kunnen wij een keus maken om ons te bekleden met de nieuwe mens. Toen we nog niet geloofden, waren we in de macht van de oude mens, maar nu, nieuw geboren, is die macht gebroken en kunnen wij 'nee' zeggen tegen de werken van de oude mens en 'ja' zeggen tegen de werken van de nieuwe mens en daden van rechtvaardigheid en heiligheid doen. Wij hebben een keus gekregen als nieuw geboren kinderen, hemelse keuzes hebben we gekregen om ons door de Geest van God te laten leiden. En voor nu is dat genoeg om over na te denken en dan kunnen we dit morgen concreet maken.

 

Gebed: Vader, liefst zou ik misschien mijn afleggen van mijn oude mens en mijn aantrekken van mijn nieuwe mens aan U overlaten. Maar U geeft de opdracht en ik maak vandaag de keus om de nieuwe mens aan te trekken. 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom