"Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen." (Psalm 22:25 en 26) 

Jezus en jij, wat is de grote overeenkomst? Misschien best wel een aparte vraag, want is er wel een overeenkomst? Ja, in Christus zijn er geestelijk overeenkomsten gekomen. Maar toch geloof ik dat er nog een overeenkomst is. Er is een overeenkomst in hoe God naar ons kijkt in ons diepste bestaan en hoe Hij op dat moment naar Jezus keek. Toen Jezus aan het kruis hing, tot zonde gemaakt, en Hij uiteindelijk Zijn leven gaf, zag God om naar Jezus als naar de ellendige in Zijn ellende. Want toen Jezus, compleet kapot gemaakt, van het kruis werd afgehaald en in het graf werd gelegd om daar te verteren, zag God naar Hem om en wekt Hij Hem op.

 

Dat is Gods omzien naar de ellende van dè Ellendige! Jezus was de Ellendige geworden omdat God een intens verlangen had om naar de ellende van de ellendigen om te kunnen zien. God heeft Zijn aangezicht niet voor ons verborgen, net zo goed als Hij dat ook niet heeft gedaan voor Jezus. Er is wel een moment geweest dat God echt niet meer naar Zijn Zoon keek, zodat Jezus ook dat stuk voor ons volbracht, maar door Jezus verbergt God het aangezicht niet meer van ons. 

Vanaf het moment dat Jezus de wereld met Zichzelf verzoende, kon God weer kijken naar de wereld en kan Hij zeker van de gelovigen, Zijn ogen niet meer van ons afhouden! Want God kijkt naar jou in Christus en dan heeft Hij je niet veracht of verafschuwd! God kijkt naar jou, naar al je ellende, maar Hij kijkt naar je zoals Hij naar Jezus kijkt, Die op dit moment aan Zijn rechterhand zit! Dit heeft David nog niet zo kunnen meemaken, zoals wij dat meemaken. En toch ervaar zelfs David hier al iets van! 

Als jij roept, dan ziet God je, wat er ook gebeurt in je leven. God is niet de op afstand aanwezige grote God. God is de God Die nabijkomt, en Die altijd jou in het oog heeft, elke zucht hoort, en in elke situatie erbij is. Niet dat Hij ook elke situatie ook zo wilt, maar Hij is er wel bij. Daarmee is Hij ook niet machteloos, maar de vloek over de aarde raakt ons wel, en toch is God er in nabij! 

David, nadat hij dit heeft gevoeld en beseft, gaat zijn lof aan iedereen vertellen. Hij is er helemaal vol van, al zoveel jaar voordat Jezus ging komen! Hoeveel meer moet dan nu onze mond werkelijk overlopen van de grootheid van God. Het is ongelofelijk dat God in elke situatie blijft kijken, hoe diep het ook gaat, Hij blijft nabij en hoort je! En dan al die beloften als je God miste of als je het uitschreeuwt en je geloften deed, dan, als je dit beseft is het tijd om al die geloften nu ook na te komen. Want God is zo intens en diep genadig en nabij! 

Gebed: Vader, ik dank U dat U vol liefde naar mij kijkt, hoe onaanzienelijk het soms hier op aarde ook is, maar U kijkt altijd naar mij, U hoort mij altijd en daarom loof ik U, al de dagen van mijn leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu