"Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, U hebt mij verhoord. Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven. U die de HEERE vreest, loof Hem; alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem; wees bevreesd voor Hem, alle nakomelingen van Israël. " (Psalm 22:22-24) 

De klachten van David gaan nog wel behoorlijk wat verzen door. Het is een diepe, bodemloze klaagzang. Het woord klaagzang klinkt als overdreven en erger dan het is, maar zo moeten we de klaagzang van David echt niet zien. Wat hij meemaakt is echt zo verschrikkelijk dat er eigenlijk geen woorden voor zijn. Eigenlijk blijft er niets meer van hem over. Net zoals er van Jezus niets meer overbleef. Er was geen hoop en geen redding meer te zien. Toen Jezus verdroogde als een potscherf en uitriep dat Hij dorst had, was de diepte niet te peilen.

 

David sluit zijn klaagzang af met de woorden die een herhaling lijken van de stieren en de leeuw die hem belaagden. Nu noemt hij die stieren en die leeuw nog een keer in een gebed of God hem hiervan wil redden. Het lijkt de dood te zijn, maar in eens is het leven zichtbaar. David laat hier iets zien van Jezus waar je kippenvel van krijgt. "Verlos mij!" en gelijk komt er een zin die bijna een verspreking lijkt: "Ja, U hebt mij verhoord" 

Dit is wat het geloof doet, maar wat we tegelijk moeten leren. Ik weet wel dat ik in de tijd dat ik heel veel nieuwe ontdekkingen deed in het leven met God, dat iemand bad: "Ik dank U voor wat U nog gaat doen." Dat waren woorden die ik niet gewend was, want danken doe je toch pas als je het hebt ontvangen? Maar David leert ons hier dat we het in geloof al kunnen ontvangen al hebben we het nog niet in handen. Zoals Jozua het land al in bezit had, terwijl de strijd nog gestreden moest worden. Dat is wat David hier doet. En hij gaat gelijk door met de belofte dat hij het zijn broeders zal gaan vertellen. 

Jezus deed hetzelfde. Hij gaf Zijn leven vol vertrouwen ziel in Gods handen. Gelovend dat God Hem zou opwekken en dat Hij zou opstaan. En wat Jezus van plan was na Zijn opstanding? Hij zou het Zijn broeders gaan vertellen. Als Hij Maria ontmoet bij het graf zegt Hij: Ga naar mijn broeders en laat ze bij elkaar komen op de berg waar Ik het onderwijs heb gegeven." 

Ik wil je vandaag vooral oproepen om in geloof te gaan zeggen: "U hebt mij verhoord!" Zelfs als je in je situatie nog geen verandering merkt, geloof dat je bent verhoord en ga in dat geloof staan. Dan leer je om je te richten om wat God gaat geven en niet op wat je op dit moment nog niet hebt. Wij zijn heel geneigd om te kijken wat we niet hebben, terwijl we in geloof alles al hebben ontvangen. Zelfs volkomen gezondheid hebben we al ontvangen, ook al ervaren we dat nog niet. Maar in geloof leven, dat maakt dat ons verlangen er zal zijn om iedereen Gods goedheid te vertellen. 

Gebed: Vader, ik geloof, zelfs al zie ik er nog niets van. Ik geloof dat U mij hebt verhoord, zoals U ook Jezus verhoorde aan het kruis. En ik zal het iedereen vertellen dat U mij alles al hebt gegeven!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu