Mee naar buiten

 

"Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam, en leidt ze naar buiten." (Johannes 10:3)

 

Wat is eigenlijk de bedoeling van geloven? En als je een schaap bent van de Goede Herder, is het dan goed? Twee vragen die er vandaag even toe doen. Want voordat Jezus uit gaat komen wie Hij is, valt er eerst nog iets anders op. Je kunt dit hoofdstuk natuurlijk vast invullen en je uitleg in je hoofd al klaar hebben. Maar misschien dat er dan toch nog even een verrassing in zit. Want als je maar in de schaapskooi bent bij Jezus, dan is het goed. Maar dat is maar de vraag.

Voordat Jezus gaat vertellen dat Hij de Goede Herder is, gaat Hij eerst vertellen wat er in de vroege ochtend gebeurt bij de schaapskooi. De dieven en rovers zijn buiten gebleven en de schapen zijn in de schaapskooi. En ik hoop dat je vannacht goed geslapen hebt en je met Psalm 3 kon zeggen: "Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust." Dat is eigenlijk 's avonds naar bed gaan in de wetenschap dat je een schaap van de Goede Herder bent. Maar wat gebeurt er 's morgen vroeg bij de schaapskooi?

 

De herder komt bij de schaapskooi aan. Meestal waren er meerdere kudden in de schaapskooi en er waren dus ook meerdere herders. En één van die herders had de wacht bij de deur. Jezus noemt hem de deurwachter. Hij was niets anders dan de herder die in de opening van de omheining zat en de ingang bewaakte. Hij hield de schapen binnen, ongewenste gasten buiten. We hoeven hem niet een plaats te geven in de kerk van nu, dat doet Jezus ook niet en dit is onmogelijk om te doen omdat er ook andere kudden waren van andere herders.

 

En dan komt de herder bij de deur en hij mag naar binnen. Hij is een herder. En zo komt ook Jezus bij Zijn schapen. Zo komt Jezus bij degenen die naar Zijn stem luisteren. Dat is wel de vraag voor vandaag: Luister jij naar de stem van Jezus. Als Jezus zegt: We gaan naar links, dan ga je ook naar links. Als Hij zegt dat we blijven waar we nu zijn, dan blijf je daar ook, of ga je liever je eigen gang? Maar de vraag daarbij is wat de herder komt doen bij de schaapskooi? 

 

Hij roept zijn schapen en neemt hen mee naar buiten. Dat komt Jezus telkens doen. Jezus zegt namelijk niet: Nu geloof je in Mij, nu ben je een schaap van Mij, blijf nu maar lekker in de schaapskooi zitten tot je leven voorbij is en dan mag je de hemel binnen. Jezus zegt vandaag: "Kom, we gaan de wijde wereld in, kom achter Mij aan." En schaap gaat namelijk met zijn herder mee, overal heen waar de herder heen wil. We hebben namelijk een taak in deze wereld. Een echt schaap natuurlijk niet, maar wij wel. En al die plaatsen waar Jezus je wil brengen, daar vind je eten. Daar waar jij een zegen bent in de Naam van Jezus. Daar haal jij ook je voedsel uit. De enige vraag is: Wil jij met Jezus mee, de schaapskooi uit, de wereld in?

 

Gebed: Heere Jezus, ik ben soms een koppig schaap, dat niets wil dan lekker warm bij elkaar blijven. Maar ik kies ervoor om met U mee te gaan, de wereld in om een zegen te zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom