Vanwege Gods werk

 

"Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden." (Johannes 9:3)

 

Eigenlijk is het misschien de vraag ook wel waard. De vraag die de discipelen stelden over deze blindgeboren man. Overigens is de vraag wel wat apart. "Heeft deze man gezondigd of zijn ouders zodat hij blind geboren is." Hij is immers zo geboren, dus hoe kan dit dan met zonden te maken hebben in zijn eigen leven? Toch is de vraag zo vreemd niet, want hoe vaak denken wij niet op dezelfde manier? Die momenten dat iemand iets ergs overkomt en wij denken aan een straf van God?

Misschien spreken we dat niet altijd zo uit en misschien denk je ook nog niet eens altijd over anderen, maar wel over jezelf. Misschien heb je omstandigheden in je leven waarvan je denkt: Is het een straf van God? Want toen en op dat moment deed ik het toch fout? Dit zijn de gevolgen omdat God Zijn oordeel geeft.

 

Hoe vaak denken wij eigenlijk nog steeds in termen als 'oordeel' en 'straf'? Jezus maakt resoluut een einde aan deze manier van denken. "Het is niet om hem en ook niet door zijn ouders dat hij blind geboren is", zegt Jezus. Het is zodat de grote werken van God zichtbaar zullen worden. Jezus is niet bezig met oordeel en straf, maar Jezus is op aarde om dat te doen wat Hij moet doen. Zolang het dag is, moet Jezus de werken van Zijn Vader doen.

 

Jezus loopt niet rond op aarde om oordeel uit te spreken en ook niet om hier een specifieke zonde te vergeven. Jezus laat weer zien dat Hij maar op één ding uit is. In Zijn Koninkrijk gaat het om herstel. Daarom is Hij op aarde. Herstel in de relatie met God, maar ook herstel in de gevolgen van de zonden. En daarom is Jezus op aarde.

 

Waar wij denken dat God een God is die straft zodra wij zondigen, heeft van God niets begrepen. God is juist gericht op vergeving en Hij wil niets liever dan Zijn genade uitdelen. En natuurlijk kunnen bepaalde zonden een gevolg hebben, maar niet omdat God maar eens even gaat straffen. Het kan wel zo zijn dat bepaalde zonden voor satan ruimte geeft om verwoestend te werk te gaan.

 

God keurt de zonden niet goed en uiteindelijk zal er een oordeel komen over onvergeven zonden door ongeloof. Maar Jezus is gekomen om Zijn licht te laten schijnen op aarde. Zijn glorie wordt zichtbaar in leven waar Hij het voor het zeggen krijgt. Dan moet zelfs blindheid wijken. Als Jezus komt in mensenlevens, dan gaan onze ogen werkelijk open voor Hem die er op uit is om werkelijk mensen te herstellen.

 

En laat Jezus dan niet alleen je ogen aanraken, maar ook je hart. Ga je wassen van de gevolgen van de zonden. Waar deze man voor zijn lichamelijke ogen nog water nodig had, mag jij je geestelijke ogen wassen in het bloed van Jezus. Met het doel? Vergeving? Ja ook, maar vooral dat je God gaat zien zoals Hij echt is!

 

Gebed: Heere Jezus, soms denk ik te weten waarom er dingen in mensenlevens gebeuren, maar ik zit er meestal helemaal naast. Ik dank U dat U kwam om te herstellen dat door de zonde kapot ging.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom