Iedereen moet het horen

 

"Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was." (Johannes 8:20)

 

Het blijft in het Evangelie naar Johannes telkens om de waarheid te gaan. Telkens weer gaat het erom dat Jezus Zichzelf moet bewijzen. Als er in Jeruzalem één ding steeds belangrijker wordt, dan is het wel dat Jezus Zijn mond gaat houden. De religieuze leiders van het volk en alle Joden die zich bij hen thuisvoelden roepen Jezus keer op keer ter verantwoording over Wie Hij is. En wat het meest dwars bijft zitten is dat Jezus zegt dat Zijn getuigenis waar is. Maar wat dan opvalt is de plaats waar Jezus de strijd met de religie aangaat.

Want hoe opmerkelijk is het laatste vers van dit gedeelte: Jezus sprak deze woorden bij de schatkist. Nu lijkt dat een plaats waar een grote kist met geld zou staan, alsof de religieuze leiders daar hun geld zouden verzamelen. Maar dat is het niet. In het vrouwenvoorhof van de tempel, waar alle Joodse mensen doorheen kwamen stonden meerdere geldkisten voor verschillende doelen. Daar op de plaats waar iedereen van de Joden mocht komen, net na het voorhof van de heidenen, daar gaat Jezus dit gesprek aan.

 

Hij doet dit dus bij die mensen die zouden moeten weten van de Messias. Bij die mensen ook die ondertussen de religie met al haar regels tot waarheid had verheven. Hij doet dat midden tussen Zijn eigen volk waar het niet meer ging om de relatie met God, maar waar het om de regels ging. En op die drukste plaats spreekt Jezus Zijn getuigenis uit. Zo belangrijk vindt Hij het dus. En niet om de strijd met de leiders te winnen, maar omdat Hij God Zelf is en Hij dat weet. En Hij weet dat dit hele volk alleen gered kan worden door het getuigenis dat Hij geeft. En het bewijs van Zijn waarheid is dat Hij en de Vader samen getuigen. En waar twee getuigen is het bewijs geleverd.

 

Het gaat maar om één ding bij Jezus. Niet dat jij je zaligheid zou verdienen. Niet dat jij er alles aan zou moeten doen om je aan allerlei regels te houden, maar juist door op deze plaats Zichzelf nogmaals aan te kondigen als het Licht van de wereld, juist daardoor onderstreept Jezus dat elke vorm van regelzucht een dwaalleer is. Zalig worden op basis van regels is onmogelijk.

 

Jezus is gekomen om in de duistere wereld het Licht te laten schijnen en de relatie met God te herstellen. En in plaats van een cent te moeten betalen zegt Jezus: Als je van Mijn lichaam en bloed eet en drinkt, heb je het eeuwige leven. En genade, vrijspraak door het werk van een Ander, misschien is dat een religieus mens wel te veel. Bent U alleen de waarheid? Niets anders dan U alleen?

 

Ik ben soms bang dat er ook nu nog heel veel mensen zijn die door hun nette leven, of misschien zelfs wel hun nette kerkleven, proberen in een goed blaadje te komen. Misschien ben jij ook nog niet helemaal verlost van die gedachte. Maar Jezus gaat ook vandaag midden tussen de religieuze mensen staan en zegt: Alleen Ik ben de weg naar het eeuwige leven.

 

Gebed: Jezus, U getuigt van Uzelf dat U de waarheid bent. Alles wat ik erbij bedenk is afgoderij en zonde. En tegelijk vind ik het heel erg moeilijk om niets voor genade te willen doen. Zelfs als u midden tussen de religie staat en waarschuwt, vind ik het moeilijk.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom