Iedereen moet het horen

 

"Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was." (Johannes 8:20)

 

Het blijft in het Evangelie naar Johannes telkens om de waarheid te gaan. Telkens weer gaat het erom dat Jezus Zichzelf moet bewijzen. Als er in Jeruzalem één ding steeds belangrijker wordt, dan is het wel dat Jezus Zijn mond gaat houden. De religieuze leiders van het volk en alle Joden die zich bij hen thuisvoelden roepen Jezus keer op keer ter verantwoording over Wie Hij is. En wat het meest dwars bijft zitten is dat Jezus zegt dat Zijn getuigenis waar is. Maar wat dan opvalt is de plaats waar Jezus de strijd met de religie aangaat.

Want hoe opmerkelijk is het laatste vers van dit gedeelte: Jezus sprak deze woorden bij de schatkist. Nu lijkt dat een plaats waar een grote kist met geld zou staan, alsof de religieuze leiders daar hun geld zouden verzamelen. Maar dat is het niet. In het vrouwenvoorhof van de tempel, waar alle Joodse mensen doorheen kwamen stonden meerdere geldkisten voor verschillende doelen. Daar op de plaats waar iedereen van de Joden mocht komen, net na het voorhof van de heidenen, daar gaat Jezus dit gesprek aan.

 

Hij doet dit dus bij die mensen die zouden moeten weten van de Messias. Bij die mensen ook die ondertussen de religie met al haar regels tot waarheid had verheven. Hij doet dat midden tussen Zijn eigen volk waar het niet meer ging om de relatie met God, maar waar het om de regels ging. En op die drukste plaats spreekt Jezus Zijn getuigenis uit. Zo belangrijk vindt Hij het dus. En niet om de strijd met de leiders te winnen, maar omdat Hij God Zelf is en Hij dat weet. En Hij weet dat dit hele volk alleen gered kan worden door het getuigenis dat Hij geeft. En het bewijs van Zijn waarheid is dat Hij en de Vader samen getuigen. En waar twee getuigen is het bewijs geleverd.

 

Het gaat maar om één ding bij Jezus. Niet dat jij je zaligheid zou verdienen. Niet dat jij er alles aan zou moeten doen om je aan allerlei regels te houden, maar juist door op deze plaats Zichzelf nogmaals aan te kondigen als het Licht van de wereld, juist daardoor onderstreept Jezus dat elke vorm van regelzucht een dwaalleer is. Zalig worden op basis van regels is onmogelijk.

 

Jezus is gekomen om in de duistere wereld het Licht te laten schijnen en de relatie met God te herstellen. En in plaats van een cent te moeten betalen zegt Jezus: Als je van Mijn lichaam en bloed eet en drinkt, heb je het eeuwige leven. En genade, vrijspraak door het werk van een Ander, misschien is dat een religieus mens wel te veel. Bent U alleen de waarheid? Niets anders dan U alleen?

 

Ik ben soms bang dat er ook nu nog heel veel mensen zijn die door hun nette leven, of misschien zelfs wel hun nette kerkleven, proberen in een goed blaadje te komen. Misschien ben jij ook nog niet helemaal verlost van die gedachte. Maar Jezus gaat ook vandaag midden tussen de religieuze mensen staan en zegt: Alleen Ik ben de weg naar het eeuwige leven.

 

Gebed: Jezus, U getuigt van Uzelf dat U de waarheid bent. Alles wat ik erbij bedenk is afgoderij en zonde. En tegelijk vind ik het heel erg moeilijk om niets voor genade te willen doen. Zelfs als u midden tussen de religie staat en waarschuwt, vind ik het moeilijk.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom