Geen Wonderkoning

 

"Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen." (Johannes 6:15)

 

Het is zo'n mooi verhaal. Het verhaal van de wonderlijke spijziging. Eigenlijk gaat het je bevattingsvermogen ver te boven. Het laat wel heel veel zien van Wie Jezus nu werkelijk is. En ook dit is niet zomaar een wonder, maar het is ook hier een teken van Zijn Koninkrijk. En er zit een hele diepe boodschap in het uitdelen van deze maaltijd. Veel dieper als het wonder alleen. En het blijkt ook wel uit het feit dat Jezus nadat Hij dit teken had gedaan, maakt dat Hij wegkomt. Het volk wil Hem op basis van een wonder, koning maken. En dat terwijl dat wat een wonder leek, Hij het bedoelde als een teken van Zijn Koninkrijk.

 

En als Jezus op de berg alleen is, is het volk nog bezig om te verwerken wat ze hebben meegemaakt. Jezus had uren onderwijs gegeven, zolang de Zijn discipelen Hem aan Zijn jasje trokken en fluisterden: "Meester, stop er nu mee, stuur de mensen terug naar huis, straks zijn de winkels dicht en kunnen ze geen eten meer kopen." Bijna als iets van zelfsprekend zegt Jezus dan: "Geven jullie hen maar te eten." De discipelen weten niet waar ze het moeten zoeken. En dan uiteindelijk is er een jongetje met een brooddoosje met vijf broodjes en twee vissen.

 

En wat Jezus doet is waarmaken Wie Hij is. Want Hij gaat het brood breken, nadat Hij het zegende. En Hij bleef maar breken van die vijf broodjes en twee visjes. En dan als iedereen genoeg heeft, dan blijken we twaalf manden over te zijn. Er is overvloed bij Jezus. En soms geloven wij dat onze God een karige God is, maar dat is een leugen. Onze God is een God van overvloed. Want als je verder nadenkt en bedenkt dat de visjes van dit jongetje niet de ham of de kaas op onze boterham is, maar het extraatje in zijn brooddoos. Weet je... die visjes was geen broodbeleg, maar het was eigenlijk de mars in het brooddoosje. Het was het extraatje dat zijn moeder hem had meegegeven. 

 

Moest Jezus dan ook de extraatjes delen? Brood alleen was toch wel genoeg? Ja, dat was genoeg geweest, maar Jezus verdeelde ook de extraatjes onder het volk. En waar het volk Hem dan gelijk maar koning wilde maken, wilde Jezus alleen maar zeggen: Lieve mensen, Ik ben jullie Zaligmaker en jullie God en Ik wil jullie overvloed geven. Ik ben gekomen om leven en overvloed te geven. Laat dat vandaag maar eens bij je binnenkomen. God is niet karig, God geeft niet net genoeg, God geeft altijd met overvloed en meer dan dat wij opkunnen. Maar durf je dat te geloven? Heel veel gelovigen lopen met de gedachte van een karige God. Maar de liefde van God is meer dan overvloedig. Gods liefde is altijd onbevattelijk veel groter dan dat wat wij nodig hebben.

 

Gebed: Jezus, ik wil vanaf vandaag nooit meer denken dat U karig bent. Ik wil geloven dat U overvloedig geeft. En dat Uw overvloed meer is dan dat ik op kan. Dank U wel dat U zo rijk en overvloedig uitdeelt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom