Een gezond teken

 

"Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen Hij uit Judea in Galilea gekomen was." (Johannes 4:54)

 

Het is goed dat Johannes ons af en toe even op scherp zet. Soms doet hij dat met maar ene, vaak op het oog lijkende bijzin in een gedeelte. Het is vaak dat ene zinnetje, waar je overheen leest. Dat zinnetje dat er nog even staat na de spanningsboog in het verhaal. Eigenlijk dat zinnetje waar de luisteraar niet meer naar luistert omdat het verhaal eigenlijk is afgelopen. Ook nu is dat weer zo, net als bij de bruiloft in Kana, staat er ook nu weer: Dit deed Jezus als een nieuw teken. De snelle luisteraar is op dat moment al afgehaakt. Maar wij staan er vandaag even bij stil.

 

 

Het verhaal dat zich afspeelt in dit gedeelte is bijna te mooi om waar te zijn. Er komt een man bij Jezus die diende aan het koninklijke hof. En de situatie is bijzonder ernstig. Hij vertelt Jezus dat zijn zoon op sterven ligt. Wie die man was weten we niet, we weten niet eens of het een Jood is, maar hij komt in ieder geval naar Jezus toe met zijn ongelofelijke zorg. En laat dit ook voor jou een boodschap zijn, dat waar wij soms mensen opgeven, dat Jezus er wel raad mee weet. Jezus kan genezen. En nee, niet iedere zieke zal genezen, de gebrokenheid door de zonde zal altijd zijn sporen trekken. Maar Jezus is wel de Machtige Zelf.

 

En als deze man dan aan Jezus vraagt om te komen en zijn zoon te genezen zegt Jezus: Zonder wonderen en tekenen geloof je niet. En als de man dan nog een keer aandringt zegt Jezus: "Ga naar huis, je zoon leeft". En dan staat er dat de man dit geloofde en terwijl hij thuiskwam hoorde hij op welk uur zijn zoon genezen was. Het was het moment dat Jezus hem naar huis stuurde. En op dat moment gelooft deze man met heel zijn gezin. Het teken dat Jezus deed, laat de man inderdaad geloven. Deels wel op het woord van Jezus, maar deels ook door de genezing. 

 

Maar daarmee stopt Johannes niet. Johannes zegt dat Jezus dit deed als een teken. Een teken dus, van Zijn Koninkrijk. Jezus laat hier iets zien van de hemel straks. Ziekte hoort niet bij Jezus. Daarom is ook genezing onderdeel van het Evangelie. De blijde boodschap is niet alleen de boodschap van vergeving, maar ook die van genezing. Jezus laat de boodschap horen en zien. En tegelijk, als je alleen de tekenen gelooft, zonder in Jezus' verzoeningswerk te geloven, dan heb je er niets aan. Maar aan de andere kant, als je gelooft in Jezus' verzoeningswerk, dan ook in deze tekenen van genezing. En als Jezus dan Zijn discipelen met een genezingsopdracht de wereld instuurt, dan geldt dat ook voor ons. En dan komt het er op aan: geloof jij dat Hij die verzoend, ook geneest? Geloof jij dat Hij ook die macht heeft overgedragen op Zijn volgelingen? De tekenen van Jezus' Koninkrijk horen bij het Evangelie. Johannes roept ons op om dit niet los te maken van elkaar!

 

Gebed: Jezus, dank U wel dat U met een complete blijde boodschap van herstel bent gekomen. U herstelt naar ziel en lichaam. Het lichaam nu nog niet volmaakt, maar straks zal ook dat volmaakt zijn. En tot die dag wil ik luisteren naar Uw stem om te weten wat U wilt met het herstel van het lichaam. 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom