Water en Geest

 

"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren is uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk niet binnengaan" (Johannes 3:5)

 

Het blijkt in dit hoofdstuk dat je echt niet zomaar het Koninkrijk van God kunt binnengaan. Het gaat niet zomaar ineens. Er is nogal niet wat nodig om in Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan. Sterker nog, dit leven hoort hier op aarde, maar om de hemel binnen te kunnen gaan, moet je opnieuw geboren worden. Je leeft zoals je geboren bent je leven op aarde, zoals je op aarde bent geboren. Maar in Gods Koninkrijk kan dit niet.

Dan zou je eens moeten nadenken hoe Nicodemus hierop heeft gereageerd. Wij weten de termen wel, maar hij hoorde dit voor het eerst. Opnieuw geboren worden? Dat is toch dwaas? En toch zal het moeten. Geestelijk is een nieuwe geboorte nodig. We moeten daarvoor geboren worden uit het water en uit de Geest. Het zijn eigenlijk maar vreemde termen. Maar toch is de ene term voor Nicodemus zeker niet vreemd geweest. Dat water heeft hij begrepen. Johannes doopte immers met water. Hij doopte de doop van bekering en geloof.

 

Meer kon Johannes niet doen. Ieder die zich bekeerde en geloofde in Hem die na Johannes zou komen, mocht gedoopt worden. Dan werden door het waterbad zijn zonden afgewassen. Dat water doet natuurlijk niets, maar het onderstreepte het geloof dat er werkelijk zonden werden afgewassen. Jeremia schreef al dat God rein water zou sprenkelen om de zonden af te wassen. Het is niet in de eerste plaats de letterlijke doop, maar wel het geloof in de afwassing van zonden. Dat geloof is onderdeel van die nieuwe geboorte.

 

Vraag jezelf maar af of jij werkelijk gelooft dat Jezus jouw zonden heeft verzoend. Dit geloof is het bewijs van jouw nieuwe geboorte. Maar tegelijk was Johannes heel erg beperkt. Na hem zou Jezus komen en die zou met de Heilige Geest dopen. En toch schaft Jezus die waterdoop niet af. Sterker nog, het blijkt onderdeel van de wedergeboorte te zijn. Geloof en bekering blijven erbij horen. Daarom is die waterdoop een absolute instelling van Jezus. En toch zegt Jezus: Om binnen te kunnen gaan, moet je ook uit Geest geboren zijn.

 

Johannes zegt niet voor niet dat hij alleen met water doopt, maar Jezus zal met de Heilige Geest dopen. En in de doop zal Jezus verder gaan, waar Johannes moet stoppen. Jezus doopt met de Heilige Geest. Door Jezus is de Heilige Geest volkomen beschikbaar gekomen voor de gelovige. Je bent door het geloof ook onder gegaan in de Heilige Geest. Dat vernieuwt je leven compleet en helemaal.

 

Door deze doop is je nieuwe leven pas echt compleet. Want daardoor is het Gods Geest in jouw leven die jouw geest paart met Gods Geest. Jezus kwam om voor jouw te sterven en onder te gaan in het water om op te staan in een nieuw leven, door de Geest. En dat is wat jij ontvangt door het geloof. Geloof en bekering en de dood aan je oude mens en je opstanding met Jezus is tegelijk de doop in de Heilige Geest.

 

Gebed: Heere Jezus, dank U wel dat U mij niet alleen met water doopt als teken van bekering en geloof, maar dat U mij ook onder laat gaan in Uw Geest. Water en Geest, reiniging en vervulling tekenen vanaf mij prilste geloof, mijn leven.

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom