Water en Geest

 

"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren is uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk niet binnengaan" (Johannes 3:5)

 

Het blijkt in dit hoofdstuk dat je echt niet zomaar het Koninkrijk van God kunt binnengaan. Het gaat niet zomaar ineens. Er is nogal niet wat nodig om in Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan. Sterker nog, dit leven hoort hier op aarde, maar om de hemel binnen te kunnen gaan, moet je opnieuw geboren worden. Je leeft zoals je geboren bent je leven op aarde, zoals je op aarde bent geboren. Maar in Gods Koninkrijk kan dit niet.

Dan zou je eens moeten nadenken hoe Nicodemus hierop heeft gereageerd. Wij weten de termen wel, maar hij hoorde dit voor het eerst. Opnieuw geboren worden? Dat is toch dwaas? En toch zal het moeten. Geestelijk is een nieuwe geboorte nodig. We moeten daarvoor geboren worden uit het water en uit de Geest. Het zijn eigenlijk maar vreemde termen. Maar toch is de ene term voor Nicodemus zeker niet vreemd geweest. Dat water heeft hij begrepen. Johannes doopte immers met water. Hij doopte de doop van bekering en geloof.

 

Meer kon Johannes niet doen. Ieder die zich bekeerde en geloofde in Hem die na Johannes zou komen, mocht gedoopt worden. Dan werden door het waterbad zijn zonden afgewassen. Dat water doet natuurlijk niets, maar het onderstreepte het geloof dat er werkelijk zonden werden afgewassen. Jeremia schreef al dat God rein water zou sprenkelen om de zonden af te wassen. Het is niet in de eerste plaats de letterlijke doop, maar wel het geloof in de afwassing van zonden. Dat geloof is onderdeel van die nieuwe geboorte.

 

Vraag jezelf maar af of jij werkelijk gelooft dat Jezus jouw zonden heeft verzoend. Dit geloof is het bewijs van jouw nieuwe geboorte. Maar tegelijk was Johannes heel erg beperkt. Na hem zou Jezus komen en die zou met de Heilige Geest dopen. En toch schaft Jezus die waterdoop niet af. Sterker nog, het blijkt onderdeel van de wedergeboorte te zijn. Geloof en bekering blijven erbij horen. Daarom is die waterdoop een absolute instelling van Jezus. En toch zegt Jezus: Om binnen te kunnen gaan, moet je ook uit Geest geboren zijn.

 

Johannes zegt niet voor niet dat hij alleen met water doopt, maar Jezus zal met de Heilige Geest dopen. En in de doop zal Jezus verder gaan, waar Johannes moet stoppen. Jezus doopt met de Heilige Geest. Door Jezus is de Heilige Geest volkomen beschikbaar gekomen voor de gelovige. Je bent door het geloof ook onder gegaan in de Heilige Geest. Dat vernieuwt je leven compleet en helemaal.

 

Door deze doop is je nieuwe leven pas echt compleet. Want daardoor is het Gods Geest in jouw leven die jouw geest paart met Gods Geest. Jezus kwam om voor jouw te sterven en onder te gaan in het water om op te staan in een nieuw leven, door de Geest. En dat is wat jij ontvangt door het geloof. Geloof en bekering en de dood aan je oude mens en je opstanding met Jezus is tegelijk de doop in de Heilige Geest.

 

Gebed: Heere Jezus, dank U wel dat U mij niet alleen met water doopt als teken van bekering en geloof, maar dat U mij ook onder laat gaan in Uw Geest. Water en Geest, reiniging en vervulling tekenen vanaf mij prilste geloof, mijn leven.

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom