Verzoening te koop?

 

"Maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel." (Johannes 2:16b)

 

Als je dacht dat Jezus altijd uiterst liefdevol reageert, dan heb je dat toch in ieder geval mis. Jezus blijkt ook op een andere manier te kunnen reageren. Zo heftig zelfs dat Hij een zweep neemt en het tempelplein in een paar klappen schoonveegt. En je ziet het voor je: Jezus stampt over het tempelplein, gooit alle geldpotten van de wisselaars om, Hij pakt een tafel vast en gooit die ondersteboven. En zo veegt Hij meter voor meter het hele tempelplein schoon. En toen werd het even stil...

 

 

Nou ja, stil, meer ontzetting waarschijnlijk van wat er gebeurde en de Joden accepteren dit dan ook echt niet. Waar haalt U het recht vandaan? Jezus windt er geen doekjes om. Hij is duidelijk en zegt: Maak het huis van Mijn Vader niet tot een huis van koophandel. Daar zit de pijn van Jezus. En niet alleen het huis van Zijn Vader, maar ook de dienst van de verzoening raakt het. Juist hier mag geen koophandel gedreven worden. Hier mag het geen markt zijn. De markt waar allerlei beesten worden aangeboden om deze vervolgens te offeren.

 

Wat gebeurt hier eigenlijk? Eigenlijk gebeurt er dit: Er wordt handel gedreven met de verzoening. Er zijn hier mensen op het tempelplein die een slaatje slaan uit de offerdienst. Alsof de verzoening te koop is. Alsof iemand die met zijn zonden bij God kwam, bij de ingang even een dier kon kopen om zo vervolgens van zijn schuld af te komen. En alsof de verzoening er was om er winst uit te halen. En daar raakt het de kern van de zaak.

 

En dat doen wij niet... Toch? Nou ja, hoeveel heb jij over om het goed te maken tussen jou en God? Het lijkt heel wat dat mensen een dier willen kopen om te offeren. Maar met geld kan alles wel te koop zijn, maar God wilde juist dat men iets van zichzelf zou geven. Een dier uit de kudde, een dier waar je aan gehecht was. Maar wat nog erger is: Hier wordt de dienst van de verzoening gebruikt om er zelf beter van te worden. 

 

Winst maken met het Evangelie. Eigenlijk is dat wat er gebeurt. Winst maken met Jezus, om door Jezus er zelf beter van te worden. Jezus en Zijn Evangelie voor jou karretje spannen om er beter van te worden of om je zin te krijgen. Jezus maakt er korte metten mee. Hij slaat alles omver. En welk teken Hij zal doen waaruit blijkt dat Hij er recht op heeft om dit te doen? Dit teken: Dat Hij Zijn lichaam in drie dagen dood zal laten gaan om daarna weer op te staan en te zeggen: Alles is betaald en verzoening ontvang jij om niets. En daarom mogen jij en ik niet beter worden van het Evangelie. Daarom mogen wij daar geen handel mee drijven. En neem je leven dan maar eens en bedenk op welke momenten jij beter wil worden van het Evangelie. In het huis van de Vader is alles genade!

 

Gebed: Vader, ook ik kan zo makkelijk het Evangelie of Uw Woord gebruiken om mijn zin te willen krijgen, om er zelfs beter van te worden. Leer mij alleen dat Uw genade genoeg is. En dat wat U om niets geeft, laat mij dat om niet uitdelen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom