Het begin van de tekenen

 

"Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard" (Johannes 2:11)

 

Als je het Evangelie naar Johannes doorleest dan blijkt, als je goed leest en vooral ook wat verder kijkt dan wat er in eerste instantie lijkt te staan, dat er vaak nog een hele laag onder zit. Johannes begreep het Evangelie toen hij dat schreef. De andere evangelisten hadden dat niet, maar doordat Johannes pas in 70 na Christus schreef waren voor hem die stukjes op zijn plek gevallen. En misschien heb je al heel regelmatig een preek gehoord over de bruiloft in Kana waarbij de nadruk lag op het feit dat Jezus was uitgenodigd of op het wonder zelf. Als je goed leest, zegt Johannes iets anders. 

 

 

Je kunt je afvragen wat bij Johannes het eerste wonder is dat er gebeurt, maar het vreemde is dat er in het Evangelie van Johannes geen wonderen gebeuren. Johannes heeft het nooit over wonderen. Alles wat Jezus doet in het Evangelie naar Johannes zijn tekenen. Een wonder is een onverwachte gebeurtenis, maar een teken is iets dat naar iets anders verwijst.

 

En met die gedachte wordt duidelijk dat de bruiloft in Kana meer te zeggen heeft dan dat wat wij als een wonder zien. De hele geschiedenis van de bruiloft verwijst naar het teken van Jezus' heerlijkheid. Alles wat Jezus doet aan wonderen, zijn tekenen van Zijn Koninkrijk. De bruiloft is in de Bijbel altijd het symbool van de toekomst die komt. Zeker Johannes laat dit in Openbaringen ook sterk terug komen. En dan is de wijn op de bruiloft op. Er is niet genoeg. En dan vraagt Maria of Jezus wil helpen en wat onvriendelijk lijkt, is het niet. Jezus zegt: "Mijn tijd is nog niet gekomen. En dat blijkt Maria te geloven, want zij zegt dat de ceremoniemeester alles moet doen wat Jezus zegt.

 

Er komt straks een groot feest in de Hemel. Het teken in deze geschiedenis wijs daarheen. Straks is er een volmaakte bruiloft, waar altijd wijn zal zijn. Hier op aarde lopen al onze feestjes uit op een wijn tekort. De geest van deze wereld zal nooit voldoende zijn. En nu kun je als gelovige soms zo verlangen naar de komst van Jezus en met Maria zeggen: Jezus, doe wat. Maar Jezus zegt: "Stil, het is Mijn tijd nog niet."

 

Jezus wacht op het moment dat alle gasten er zijn. Jezus wacht tot de laatste gelovige is binnengebracht en dan zal Hij komen en zal Hij van het reinigingswater in de vaten, echte wijn maken. Nu is er nog reiniging nodig, maar straks komt Jezus en dan neemt Hij de reinigingsvaten weg en maakt daar wijn van. En dan zullen we de omgekeerde wereld ervaren: De beste wijn komt nog. Hier mogen soms genieten van een overvloed van Gods Geest, maar straks komt er een feest in de hemel, de bruiloft van het Lam. En ja, dan zullen we eeuwig de beste wijn, volmaakt zoals de hemel volmaakt zal zijn, drinken. Dat is je uitzicht voor de toekomst die voor je ligt. En op dit moment zegt Jezus: Het is nu Mijn tijd nog niet. Maar de tijd komt dat we wijn zullen drinken aan Gods Tafel.

 

Gebed: Jezus leert U mij om niet al te ongeduldig te zijn, maar in de zwaarste strijd uit te zien naar de dag die komt. Straks zal ik, samen met U in de hemel de volmaakte wijn mogen drinken. Volmaakt vervuld door Uw Geest.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom