Volgen...

 

"U zult grotere dingen zien dan deze" (Johannes 1:51b)

 

Sommige dingen in het Evangelie zijn bijna een open deur geworden die je intrapt. Je kunt heel diep gaan nadenken over wat de gevolgen zijn van het volgen van Jezus. En heel vaak nemen we inderdaad die insteek. Toch komen we die vraag wat het kost om Jezus te volgen, aan het begin van het Evangelie helemaal niet tegen. Eigenlijk is het bijna beschamend hoe wij bezig zijn om diep na te denken en te overrekenen wat de kosten zijn om Jezus te volgen. Maar bij alle roepingen van de discipelen in het eerste hoofdstuk van Johannes wijst alles op het tegendeel. Niemand van degenen die geroepen worden door Jezus of die Jezus zien gaan, spreekt ergens een 'maar' uit.

 

 

Heeft Jezus dan met heel veel gezag gesproken? Dat kan, maar het staat er niet. Wat veel meer lijkt is dat elk van de discipelen zoveel geloof had dat hij gewoon achter Jezus aanging. Want niet iedere discipel werd door Jezus Zelf geroepen. Ook anderen namen anderen mee. En allemaal gingen ze Jezus volgen. Wat maakt eigenlijk dat wij zovaak bezig zijn om er over na te denken wat het kost om Jezus te volgen? Zijn we soms bang dat de kosten te hoog zijn? Zijn we bang dat als we Jezus echt volgen we de eindstreep niet halen? Ja, want volgen en volgen is twee. Een gelovige zijn, dat kan, maar Jezus volgen, discipel zijn, dat gaat wel verder. Dan laat je alles los, om in alles Jezus te volgen. De discipelen gingen gewoon met Hem mee. Niets hield hen tegen. En heel hun leven kwam in het teken te staan van Jezus! Dat is wel een spiegel voor ons.

 

Maar weet je wat echt opvalt? Dat, als Jezus dan iets gaat zeggen over de gevolgen van Hem te volgen, Hij niet zegt: bedenk eens wat het je kost voordat je meegaat. Jezus zegt iets anders. Hij zegt nadat Hij even een paar profetische woorden had gesproken over Nathanaël: Jullie zullen grotere dingen zien dan deze. Dat Jezus Nathanaël doorgrondde staat in geen verhouding met wat ze zullen gaan zien. Misschien denk jij ook wel eens: Jezus volgen is niet altijd leuk en heel veel dingen worden dan minder belangrijk. Maar Jezus Zelf neemt een hele andere insteek. Hij zegt: Als je Mij volgt, dan zul je grotere dingen zien dan dat ik iemand doorgrond.

 

En dat is waar het om gaat, dat is het wat Jezus volgen ook tot een uitdaging maakt. Want als je Jezus volgt, als je intens met Hem omgaat, dan zul je grote dingen zien. Jezus kwam om de blijde Boodschap te brengen, maar ook om wonderen van genezing en bevrijding te doen. Waar wij Jezus vaak beperken tot het onderwerp 'vergeving', kwam Jezus Zijn hele Koninkrijk op aarde vestigen. En als je op die manier met Jezus wandelt, dan sta je heel vaak verrast om wat er in Zijn Naam gebeurt. Dan genezen zieken, dan moeten demonen wijken. Dan ervaar je Zijn autoriteit in jouw leven, maar ook in hoe jij Hem mag vertegenwoordigen op aarde. Dan maakt het niet uit wat het je kost, maar geniet je van Zijn werk op aarde!

 

Gebed: Jezus, ik vind het heel moeilijk om altijd te geloven dat U nog steeds wonderen doet. Maar ik wil U volgen, ook om de grotere dingen te zien en om daarin betrokken te mogen zijn. Niet om het succes, niet om de spanning, maar alleen omdat ik U wil volgen in heel Uw leven en met heel mijn leven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom