Op schoot bij de Vader

 

"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard" (Johannes 1:18)

 

Heb jij ooit God gezien? Eigenlijk is dit helemaal geen vraag waard, want de Bijbel zegt heel duidelijk dat er niemand is die ooit God gezien heeft. Het is onmogelijk dat we God hebben gezien. Dat is niet vreemd, want God is een geest en daarom is Hij niet te zien. Maar welk gevoel heb je bij God? Veel mensen tobben met een heel erg negatief beeld van God. God is voor velen de God Die veroordeeld en klaar staat met straf. Maar Johannes leert ons aan het begin van het Evangelie wat anders.

 

 

Johannes zegt dat inderdaad niemand God heeft gezien. Er is er maar Eén die ons iets heeft verteld van God en die woorden zijn waar en getrouw. Als we willen weten wie God echt is, dan kan dat maar op ene manier. God is de God waarvan Jezus heeft verteld. De enige die ons iets kan vertellen over God is Jezus. Want Jezus was in de schoot van God. Niemand is dichterbij God geweest, dan God Zelf. Want Jezus is zo één met God dat Hij in de schoot van de Vader is. Johannes spreekt hier niet over 'was', maar over 'is'. 

 

Dit zegt Johannes nadat Jezus al mens was geworden. Hij is nog steeds in de schoot van de Vader. Met andere woorden: Jezus is volkomen en volmaakt één met God. Hij is God en Hij is in God. Later zal Johannes optekenen dat Jezus heeft gezegd dat wie de Zoon kent, ook de Vader kent. De Zoon en de Vader zijn zonder verschil. Dus als je kijkt naar Jezus, dan zie je daarin ook volkomen en volmaakt Wie God is.

 

En misschien moet jij jezelf afvragen of jouw beeld van God klopt op het moment dat je door de Evangeliën heen leest wat Jezus deed en hoe Hij met de mensen omging. Hierdoor zie je namelijk wie God is. In Jezus wordt de God van genade op aarde zichtbaar. En zo als Jezus op aarde was, zo is God. En de woorden waarmee Jezus over Zijn Vader sprak, waren nooit negatieve woorden, maar woorden vol van genade en liefde.

 

En Jezus Zelf is in de schoot van de Vader. Hij is zo één met Zijn Vader dat niets van wat de Vader zegt Hem zal ontgaan. En in Jezus, ben jij gelijk aan Jezus. Door het geloof in Jezus, ben jij volkomen één geworden en ben jij voor God als Jezus. Volkomen heilig, volkomen volmaakt. En in Jezus, ben jij in de schoot van de Vader. Dat word je niet, dat ben je. Je bent eigenlijk bij God de Vader op schoot. Want door het geloof had jij macht gekregen om Gods kind te zijn, maar je bent niet een kind op afstand, maar een kind zoals Jezus kind van de Vader is: Op schoot bij de Vader. Dat is jouw plaats als gelovige. Daar mag jij zijn, daar mag jij je geborgen weten.

 

Gebed: Lieve Vader, ik dank U dat ik door Jezus volkomen ben aangenomen als Uw kind, maar ik dank U nog meer dat U mij die plaats geeft op Uw schoot, zodat ik mij geborgen mag weten in Uw nabijheid.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom