Zegen of vloek

 

"Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze drie keer juist gezegend!" (Numeri 24:10b)

 

Balak en Bileam, een verhaal dat heel vaak betrokken wordt op Bileam. Bileam luisterde half naar God, wilde aan de ene kant Balak blijkbaar wel helpen, maar na de ezel-affaire had hij zich toch wel behoorlijk bedacht. En we kunnen allerlei theorieën bedenken over Bileam, maar het is de vraag of we daarmee zoveel verder komen. Want natuurlijk was Bileam een occulte man. Hij was levensgevaarlijk. Balak had hem niet voor niets gevraagd om het volk van Israël te vervloeken. 

 

 

We moeten beginnen om niet te onderschatten wat een vervloeking uitwerkt. Zodra er iemand wordt vervloekt, begint er in de geestelijke werkelijkheid om ons heen iets te gebeuren. En een vervloeking hoeft niet altijd de meest verschrikkelijke uitspraak te zijn. De kracht van negatieve, destructieve woorden is gigantisch. Het geeft satan alle ruimte om de gesproken vervloeking te gebruiken om grond in iemands leven in te nemen. We zien ook dat Noach zijn zoon vervloekt. Cham werd vervloekt en Kanaän is daardoor altijd onderdanig geweest aan Israël. We weten bij Noach niet welke geest achter zijn uitspraak zat, ook God kan een vloek gebruiken of in ieder geval toelaten.

 

Als Bileam werkelijk Israël had vervloekt dan was er door satan zeker gebruik van gemaakt. En God wist dat en God heeft daarom ingegrepen. Wij denken soms wel eens dat dit een soort spel van woorden is, maar de geestelijke werkelijkheid om ons heen is geen spel. En ook als wij iemand verwensen, brengen wij die ander in hetzelfde gevaar. Een uitspraak als: "jij zult nooit in je leven succes hebben", trekt absolute sporen in iemands leven. Het is de kracht van woorden die in de geestelijke wereld om ons heen tot reactie leidt. Het kan er voor zorgen dat iemand 'verslaafd' wordt aan bewijsdrang, of juist dat ellende op ellende het gevolg is. En in de naam van Jezus is de overwinning over elke macht gehaald en daarom is elke vloek te verbreken, maar als iemand dat niet weet, zijn de gevolgen soms desastreus. 

 

God grijpt hier in, Hij pakt Blieam bij zijn nekvel en zegt hem dat hij alleen het volk mag zegenen. Hij spreekt enorme profetieën uit en hij zegent tot driemaal toe het volk. Bij de laatste keer komt zelfs de Geest van God over hem. Hij kan niet anders meer dan het volk zegenen. De bange Balak heeft goed pech, maar nog sterker, satans spel mislukt hier. Satan wist dat hij door deze vervloeking de ondergang van Israël in zijn handen zou krijgen. Maar God maakt van deze vloek een zegen.

 

En als je deze woorden van zegening leest dan zie je wat zegeningen uitwerken. Die werken positieve dingen uit. Alles uit de zegen heeft het volk later gekregen. Laat dit onze les zijn: laten wij bewust zijn van onze woorden en laten wij slechts zegenen. Zegen die jou vervloeken. Jezus herhaalt deze opdracht. Elke zegen is een nederlaag voor satan. En elke vloek moeten we brengen in de overwinning van Jezus en hem verbreken in Zijn Naam.

 

Gebed: HEERE, ik zegen iedereen die mij vervloekt en elke vloek die over mij is uitgesproken, verbreek ik in de Naam van Jezus. Elke vloek van afwijzing, elke vloek van verachting, elke vloek van negativisme, ik verbreek ze in de Naam van Jezus! 

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom