Vernietigende slangen

 

"Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël" (Numeri 21:6)

 

Het wordt bijna een vervelend verhaal. Ook nu weer is Israël het zat in de woestijn en waren ze liever in Egypte gebleven. Nu is het eten weer niet goed. En ze klagen dat ze allemaal in de woestijn zullen sterven. Aan de ene kant zal dit waar zijn omdat ze niet geloofden dat zij het land Kanaän konden innemen. En aan de andere kant, voor degenen die wel in leven zouden blijven, is het ook ongeloof. En ongeloof werkt net zo erg als slavernij: je wordt er door lamgeslagen en een prooi van satan.

En natuurlijk kun je niet zeggen dat de slangen die God op het volk afstuurt, satan is. Het is een oordeel van God over het ongeloof. Dat is het in de eerste plaats. En ook hier geldt dat het ongeloof straks niet uit de woestijn zal komen. De woestijn lijkt wel reinigend te werken. Daar moet je eens over nadenken. De woestijn werkt reinigend, zodat straks al het ongeloof is achtergebleven en je alleen met geloof over de grens van het Beloofde Land gaat.

 

En ook hier sterft weer heel veel ongeloof. Het heeft ons wel iets te zeggen dat God het symbool van het kwaad gebruikt. De slang staat in de Bijbel altijd als symbool voor het kwaad. En ongeloof daar komt satan altijd op af. Daar waar ongeloof is, kan hij met zijn leugens vernietigend te werk gaan. Vernietigend op de manier van een gifslang. En als je het ongeloof toelaat, zal hij zijn werk doen.

 

Deze slangen, hier in de woestijn, zijn een symbool van het kwaad. En zeker ook omdat Jezus hier later op terugkomt. Want de slang die Mozes op die stok moet zetten is het symbool van de machteloosheid van deze slangen in de woestijn ten opzichte van de macht van God. En door naar deze slang te kijken, konden de slangen niets meer aanrichten.

 

Jezus aan het kruis is het symbool van de machteloosheid van satan ten opzichte van de macht van God. Jezus aan het kruis is het symbool van de overwinning op satan. En waar satan in je leven ook tekeer wil gaan en waar hij invalspoorten heeft gevonden om binnen te komen, er is maar ene manier om deze slang het zwijgen op te leggen. En waar satan in jouw denken de leugens gebruikt om je te vernietigen, word je vandaag opgeroepen om naar Jezus te kijken. Daar waar jij Jezus ziet, zie jij de overwinning over elke macht van het kwaad. Daar is de overwinning gehaald, daar aan het kruis. En nergens anders dan daar waar jij weet wie je in Christus bent, wordt het kwaad machteloos met satan erbij. Want als jij op Jezus ziet en je vereenzelvigd met Hem, ben jij in Hem en met Hem overwinnaar over elke macht van satan en elke macht van het kwaad. Maar waar je blijft zien op wat onmogelijk is, zal satan altijd de overwinning willen halen.

 

Gebed: HEERE, ik belijd U mijn ongeloof en de grond die ik satan daardoor geef in mijn leven. Maar ik kijk vanaf vandaag en voortaan naar het kruis van Jezus. Hij heeft elke macht van satan het zwijgen opgelegd en in Hem overwin ook ik elke macht van satan en elke macht van het kwaad.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom