Reuzen in je leven

 

"Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen" (Numeri 13:33)

 

Na een lange woestijnreis met allerlei hindernissen en oponthoud is het volk Israël uiteindelijk bij de grens van het beloofde land gekomen. Maar het land staat niet leeg, het beloofde land is in bezit van een ander volk. Ondanks dat het land was beloofd aan Israël, was het uiteraard niet leeg blijven staan toen Jakob met zijn kinderen daar vertrok. De overwinning is er zeker nog niet. En om verder te kunnen komen zullen ze het land in bezit moeten nemen. En daarom stuurt Mozes 12 verspieders het land in om te kijken hoe het land eruit ziet. Het land dat God hen had beloofd.

 

 

 

En dan komen ze terug. En eigenlijk is de boodschap zo simpel als het maar zijn kan: Dit wordt nooit wat. Dit land komen we nooit in. Er zijn reuzen in dat land, zo groot. Dit land innemen om daar als Gods volk te leven? Nee, dat kan niet! En eigenlijk... daar staan we als volk, in de woestijn en geen land om te wonen. En je hoort de klacht al aankomen: waren we maar in Egypte gebleven.

 

Maar even wat anders: geloof jij, dat jij de overwinning kunt halen tegen alle reuzen in jouw leven? Want eigenlijk is dat de vraag die ook wij vandaag naar ons toe krijgen. Reuzen in je leven die ervoor zorgen dat je de overwinning met Jezus niet kunt vieren en niet in de overwinning kunt leven. Reuzen die je beroven van het recht dat je door de overwinning van Jezus aan het kruis gekregen hebt, om vrij te zijn. Misschien wel de macht van zonden of de macht van satan in je leven. Misschien zijn er banden in je leven, waardoor de overwinning over duivel en zonde onmogelijk lijkt. Misschien zijn er banden waardoor je niet echt vrij met God kunt leven. En eigenlijk is het allemaal ongeloof. Want de overwinning die Israël moet gaan behalen is niet een strijdoverwinning, maar een geloofsoverwinning.

 

Het gaat er niet om dat het volk het land moet gaan overwinnen, ze moeten het land opeisen. Het is het land dat God hen heeft beloofd en Hij zou hen er brengen. Dat was het enige antwoord dat ze hadden moeten geven toen die verspieders terugkwamen. En als jij jouw leven bekijkt en denkt: het gaat niet lukken en echt de vrijheid met Jezus gaat niet lukken, dan doe je hetzelfde als Israël. De reuzen, alle onmogelijkheden in je leven, dat Zijn Gods mogelijkheden waar Hij jou door geloof zal laten zien dat geen reus te groot is voor Hem.

 

Er zit één gevolg aan het blijven staan voor de reuzen. Dit ongeloof heeft ene grote consequentie: Je zult in de woestijn blijven. Dorheid en droogheid in je relatie met God zullen een feit blijven. Want je kunt hierdoor niet de overwinning, de melk en de honing proeven. Maar waar jij in geloof de strijd aangaat met de reuzen in je leven, daar zal God Zelf de vrijheid en de overvloed aan je geven.

 

Gebed: HEERE, in U is de overwinning. Elke reus in mijn leven zeg ik aan dat U hebt overwonnen en omdat ik in U geloof, eis ik de overwinning op die U mij geeft! Elke reus in mijn leven, breng ik onder de heerschappij van Jezus!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom