God neemt het op

 

"Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren." (Numeri 12:3)

 

Je zou bijna zeggen: Dan heeft Mozes het complete volk al tegen zich en nu deze geschiedenis weer. Dat het volk tegen hem was, dat is erg, maar nu staan zelfs zijn broer en zus tegen hem op. Blijkbaar had Mozes een vrouw erbij waar Mirjam en Aäron het niet mee eens waren. Hoe dit precies is geweest staat er niet, maar het feit is in ieder geval dat Mirjam en Aäron dit gebruiken om met het mopperen te beinnen dat alleen Mozes degene zou zijn tegen wie God zou spreken. Het klopt wel, ook zij kregen woorden van God, maar Mozes in een veel persoonlijkere relatie. En daarbij waren ze vergeten dat ze door hierover te praten, negatief aan het praten waren over de vriend van God. En daarbij zou dit onder het volk ook zeker geen goed doen. En dan staat er, plotseling, dat Mozes een zachtmoedige man was. En het lijkt wel of God daarom gaat ingrijpen.

 

 

 

Is dat nodig dat God ingrijpt omdat Mozes zachtmoedig was? Was Mozes dan een soort zachtgekookt eitje? Als ik de Bijbel lees, merk ik er niets van dat Mozes zo bijzonder zachtmoedig was. Soms zelfs verre van dat. En ook zachtmoedige mensen kunnen goed voor zichzelf opkomen. En toch roept God Mozes, Aäron en Mirjam direct apart. En de gevolgen zijn wel heel erg groot. Mirjam wordt direct melaats.

 

Het is alleen de vraag of dat de Hebreeuwse tekst het hier heeft over 'zachtmoedig'. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws een heel ander woord. Er staat een woord dat te maken heeft met 'neergedrukt' of misschien nog beter 'zeer ellendig'. En dat is Mozes, meer dan wie ook op de hele aarde. Mozes was in het vorige hoofdstuk al heel eenzaam, maar nu staan zelfs degenen die hem na aan het hart liggen tegen hem op omdat God met Hem op pad is gegaan. En de leiderschapscrisis neemt een vorm aan die niet meer te houden is. Als zelfs je naaste familieleden je niet meer steunen in je bediening.

 

En toch is dit niet vreemd. Als God een bediening voor je heeft, dan zul je menigmaal ervaren dat er kritiek op komt. Je dromen en je verlangens worden soms zelfs door je meest naaste familieleden kapot geredeneerd of ontkent. En juist waar je aanmoediging zou verwachten om een volgende stap in geloof te zetten of waar je zoveel van Gods zegen in ervaart, daar komt dan vernietigend commentaar en geroddel op. Pure afbraak van Gods plan van hoop.

 

Maar als alles wordt afgebroken en niemand meer om je heen staat, dan staat God er zelf over op. Vrienden van God krijgen ook Gods bescherming. En al die kritiek zal nooit verhinderen dat God niet doorgaat. En God grijpt in en duidelijk ook. God gaat het opnemen voor Zijn vriend Mozes. En in dat vertrouwen mag jij ook leven als je zoekt naar Gods bestemming met jouw leven. En zelfs als iedereen je laat vallen, dan nog blijft Gods naast je en Hij zal Zijn plan met jou altijd steunen.

 

Gebed: Vader, ik kan soms zo moeilijk overweg met allerlei vormen van kritiek, veroordeling en aanvallen op Uw plan met mij. Staat U op, waar anderen mij laten vallen, mij niet stimuleren, mij niet blijven uitdagen. En geeft U mij mensen om mij heen die Uw plan met mij tot voltooiing willen zien komen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom