Plaatsvervangend bidden

 

"Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen. (Exodus 32:11)

Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt." (Exodus 32:32)

 

Er is geen enkel gebod in de wet van God waar zo'n zware consequentie aanhangt als aan het tweede gebod. Andere goden aanbidden mag niet, maar God in niveau naar beneden halen door van Hem een afbeelding te maken is nog veel erger. Het onttroont God. En de gevolgen van deze zonde zullen een generatievloek over het volk brengen. En daarom zijn verkeerde beelden van God niet iets onschuldigs. Het heeft gevolgen en misschien vraag jij je wel eens af hoe het toch komt dat jouw beeld van God zo moeilijk te veranderen is.

 

 

Soms kun je een negatief Godsbeeld terugleiden in drie of vier generaties. Daarmee zien we hoe erg de gevolgen zijn van het leven onder de vloek van het tweede gebod. Soms dreigen er generaties verloren te gaan omdat ze God nooit durven vertrouwen. En Mozes heeft het volk daar niet voor over. De gevolgen van deze zonde zijn enorm groot. En nadat Mozes al gebeden had terwijl hij nog op de berg was met God, had God besloten om te volk toch niet te vernietigen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Mozes stuurt de Levieten met een zwaard het leger in en er volgt een enorme slachtpartij. Maar Mozes beseft dat daarmee de zonde nog niet vergeven is.

 

De gevolgen van deze zonden zijn zo groot, dat Mozes, na zijn pleidooi, nog een keer teruggaat naar God. Hij gaat de zonde belijden. En eigenlijk verbreekt hij hiermee de vloek die over het volk was gekomen. Dat haat van God over drie of vier generaties waar het volk zich onder had gebracht is een vloek die nu op het volk rust. En Mozes, gaat met inzet van zijn eigen leven terug naar God en smeekt om vergeving.

 

Dit heeft ons ook nu wat te zeggen en misschien leef jij wel onder de vloek van een verkeerd Godsbeeld en krijg je het maar niet anders in je denken. Hoe je je denken ook van dag tot dag probeert te vernieuwen, het lukt niet. Misschien wordt het tijd om eens na te denken en om te bidden of je mag gaan zien wat er in jouw leven was waardoor jij onder deze vloek terecht bent gekomen. Misschien zat je jarenlang onder een leer die niet het Bijbelse beeld van God verkondigde. Of misschien in je opvoeding of waar dan ook.

 

Mozes leert ons dat we plaatsvervangend schuld mogen belijden. Plaatsvervangend zeggen dat ons voorgeslacht of ons volk het fout deed en zo om vergeving te vragen en tegelijk ook te zeggen dat je afstand van deze verschrikkelijke zonde wilt nemen om te leven met God, zoals Hij wil. En in de Naam van Jezus zal God verzoenen en zal de vloek worden opgeheven. Dan mag je leven onder de zegen van God.

 

Gebed: HEERE, Wie U bent, Die bent U. U bent niet, Die wij denken die U bent. En als er in mijn leven momenten zijn geweest waarin ik gebracht ben, of mijzelf gebracht heb, onder de vloek van het tweede gebod, dan vraag ik U vergeving voor degenen die mij daar brachten of ik vraag persoonlijk vergeving voor deze daad. En ik neem afstand van deze zonde en zal U zetten op de hoogste plaats. En in Jezus Naam mag ik deze vloek verbreken!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom