Plaatsvervangend bidden

 

"Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen. (Exodus 32:11)

Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt." (Exodus 32:32)

 

Er is geen enkel gebod in de wet van God waar zo'n zware consequentie aanhangt als aan het tweede gebod. Andere goden aanbidden mag niet, maar God in niveau naar beneden halen door van Hem een afbeelding te maken is nog veel erger. Het onttroont God. En de gevolgen van deze zonde zullen een generatievloek over het volk brengen. En daarom zijn verkeerde beelden van God niet iets onschuldigs. Het heeft gevolgen en misschien vraag jij je wel eens af hoe het toch komt dat jouw beeld van God zo moeilijk te veranderen is.

 

 

Soms kun je een negatief Godsbeeld terugleiden in drie of vier generaties. Daarmee zien we hoe erg de gevolgen zijn van het leven onder de vloek van het tweede gebod. Soms dreigen er generaties verloren te gaan omdat ze God nooit durven vertrouwen. En Mozes heeft het volk daar niet voor over. De gevolgen van deze zonde zijn enorm groot. En nadat Mozes al gebeden had terwijl hij nog op de berg was met God, had God besloten om te volk toch niet te vernietigen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Mozes stuurt de Levieten met een zwaard het leger in en er volgt een enorme slachtpartij. Maar Mozes beseft dat daarmee de zonde nog niet vergeven is.

 

De gevolgen van deze zonden zijn zo groot, dat Mozes, na zijn pleidooi, nog een keer teruggaat naar God. Hij gaat de zonde belijden. En eigenlijk verbreekt hij hiermee de vloek die over het volk was gekomen. Dat haat van God over drie of vier generaties waar het volk zich onder had gebracht is een vloek die nu op het volk rust. En Mozes, gaat met inzet van zijn eigen leven terug naar God en smeekt om vergeving.

 

Dit heeft ons ook nu wat te zeggen en misschien leef jij wel onder de vloek van een verkeerd Godsbeeld en krijg je het maar niet anders in je denken. Hoe je je denken ook van dag tot dag probeert te vernieuwen, het lukt niet. Misschien wordt het tijd om eens na te denken en om te bidden of je mag gaan zien wat er in jouw leven was waardoor jij onder deze vloek terecht bent gekomen. Misschien zat je jarenlang onder een leer die niet het Bijbelse beeld van God verkondigde. Of misschien in je opvoeding of waar dan ook.

 

Mozes leert ons dat we plaatsvervangend schuld mogen belijden. Plaatsvervangend zeggen dat ons voorgeslacht of ons volk het fout deed en zo om vergeving te vragen en tegelijk ook te zeggen dat je afstand van deze verschrikkelijke zonde wilt nemen om te leven met God, zoals Hij wil. En in de Naam van Jezus zal God verzoenen en zal de vloek worden opgeheven. Dan mag je leven onder de zegen van God.

 

Gebed: HEERE, Wie U bent, Die bent U. U bent niet, Die wij denken die U bent. En als er in mijn leven momenten zijn geweest waarin ik gebracht ben, of mijzelf gebracht heb, onder de vloek van het tweede gebod, dan vraag ik U vergeving voor degenen die mij daar brachten of ik vraag persoonlijk vergeving voor deze daad. En ik neem afstand van deze zonde en zal U zetten op de hoogste plaats. En in Jezus Naam mag ik deze vloek verbreken!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom