Intense heiligheid

 

"Ga naar het volk toe, en heilig hen vandaag en morgen... Op de derde dag zal de HEERE namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï" (Exodus 19:10 en 11)

 

Als je leest wat er allemaal gebeurt op het moment dat de ontmoeting tussen de HEERE en Israël gaat plaatsvinden dan zou je huiveren om nog ooit te bedenken dat wij in Gods nabijheid zouden kunnen komen. Of misschien zelfs wel de gedachte krijgen: Als God zo heilig is en er zoveel moet gebeuren om dit moment te overleven en dan nog mag het volk de berg niet aanraken, hoe zou God dan ooit de God van nabijheid kunnen zijn in ons leven. Het is niet te bevatten hoe sterk God Zijn absolute heiligheid hier benadrukt vlak voordat Hij Zijn volk Zijn wet gaat geven.

 

 

In Gods nabijheid komen is duidelijk niet zomaar iets. En zeker in het Oude Testament komen we het nogal eens tegen dat als er echt een ontmoeting komt met God dat afstand houden heel belangrijk is. En daarbij is het je bewust worden dat je in Gods nabijheid komt iets dat van het allergrootste belang is. Gaan wij dan niet veel te makkelijk met God om? Die gedachte is niet zo vreemd, want zelfs toen het volk zei dat ze alles zouden doen wat de HEERE geboden had, mochten ze nog zelfs de berg waarop God zou neerdalen niet aanraken. De dood zou het absolute gevolg zijn.

 

Onvolmaakte mensen, hoe ongelofelijk goed ze ook hun best doen, kunnen niet in Gods nabijheid komen. Dat wordt hier absoluut en heel ernstig duidelijk. Zelfs met de beste bedoelingen is het voor God niet goed genoeg. Wij mogen wel eens heel goed gaan beseffen dat dit God is in Zijn absolute heiligheid. Sta er vandaag maar gerust eens bij stil.

 

Vreemd is het wel dat er in het Nieuwe Testament geen afstand meer is op deze manier. Het wordt daardoor wel duidelijk dat hier in het Oude Testament, ondanks Gods wet en ondanks alle offers die Hij straks zal gaan instellen om de zonden te verzoenen, Gods toorn nog steeds niet zo is uitgeblust dat een zondaar in Zijn nabijheid kan komen. Er is nog geen echte verzoening gebracht voor de zonde en de wet en alle offers zullen dat ook niet doen. Want daardoor zijn we nog steeds niet volmaakt en is God onbereikbaar.

 

Het enige waardoor wij in Gods nabijheid kunnen komen en daar kunnen zijn is alleen mogelijk op het moment dat wij helemaal volmaakt zijn. En dat is alleen mogelijk door het geloof in Jezus Christus. In het Oude Testament was vergeving wel mogelijk door het uitzien naar Christus, maar Gods toorn moest nog geblust worden. Maar, als jij in Christus bent door het geloof, op dat moment ziet God jou als een heilige. Op dat moment met je heel dichtbij God zijn en heel dichtbij Hem leven. Dan mogen wij zelfs zijn, als Jezus, in de schoot van de Vader.

 

Is Jezus jou Zaligmaker die jou volmaakt voor God voorstelt. Geloof in Hem, maakt dat Hij Zijn heiligheid aan jou geeft en Hij jouw zonden wegdraagt. En tegelijk, besef Gods heiligheid op het moment dat je zonder Jezus leeft.

 

Gebed: Heilige God, ik dank U dat ik door Jezus de toegang heb gekregen tot U. Ik kom vandaag in Uw nabijheid door het geloof in Jezus. En ik bid voor iedereen die zonder Jezus leeft, zodat ook zij gaan geloven en heilig voor U mogen staan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom