Intense heiligheid

 

"Ga naar het volk toe, en heilig hen vandaag en morgen... Op de derde dag zal de HEERE namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï" (Exodus 19:10 en 11)

 

Als je leest wat er allemaal gebeurt op het moment dat de ontmoeting tussen de HEERE en Israël gaat plaatsvinden dan zou je huiveren om nog ooit te bedenken dat wij in Gods nabijheid zouden kunnen komen. Of misschien zelfs wel de gedachte krijgen: Als God zo heilig is en er zoveel moet gebeuren om dit moment te overleven en dan nog mag het volk de berg niet aanraken, hoe zou God dan ooit de God van nabijheid kunnen zijn in ons leven. Het is niet te bevatten hoe sterk God Zijn absolute heiligheid hier benadrukt vlak voordat Hij Zijn volk Zijn wet gaat geven.

 

 

In Gods nabijheid komen is duidelijk niet zomaar iets. En zeker in het Oude Testament komen we het nogal eens tegen dat als er echt een ontmoeting komt met God dat afstand houden heel belangrijk is. En daarbij is het je bewust worden dat je in Gods nabijheid komt iets dat van het allergrootste belang is. Gaan wij dan niet veel te makkelijk met God om? Die gedachte is niet zo vreemd, want zelfs toen het volk zei dat ze alles zouden doen wat de HEERE geboden had, mochten ze nog zelfs de berg waarop God zou neerdalen niet aanraken. De dood zou het absolute gevolg zijn.

 

Onvolmaakte mensen, hoe ongelofelijk goed ze ook hun best doen, kunnen niet in Gods nabijheid komen. Dat wordt hier absoluut en heel ernstig duidelijk. Zelfs met de beste bedoelingen is het voor God niet goed genoeg. Wij mogen wel eens heel goed gaan beseffen dat dit God is in Zijn absolute heiligheid. Sta er vandaag maar gerust eens bij stil.

 

Vreemd is het wel dat er in het Nieuwe Testament geen afstand meer is op deze manier. Het wordt daardoor wel duidelijk dat hier in het Oude Testament, ondanks Gods wet en ondanks alle offers die Hij straks zal gaan instellen om de zonden te verzoenen, Gods toorn nog steeds niet zo is uitgeblust dat een zondaar in Zijn nabijheid kan komen. Er is nog geen echte verzoening gebracht voor de zonde en de wet en alle offers zullen dat ook niet doen. Want daardoor zijn we nog steeds niet volmaakt en is God onbereikbaar.

 

Het enige waardoor wij in Gods nabijheid kunnen komen en daar kunnen zijn is alleen mogelijk op het moment dat wij helemaal volmaakt zijn. En dat is alleen mogelijk door het geloof in Jezus Christus. In het Oude Testament was vergeving wel mogelijk door het uitzien naar Christus, maar Gods toorn moest nog geblust worden. Maar, als jij in Christus bent door het geloof, op dat moment ziet God jou als een heilige. Op dat moment met je heel dichtbij God zijn en heel dichtbij Hem leven. Dan mogen wij zelfs zijn, als Jezus, in de schoot van de Vader.

 

Is Jezus jou Zaligmaker die jou volmaakt voor God voorstelt. Geloof in Hem, maakt dat Hij Zijn heiligheid aan jou geeft en Hij jouw zonden wegdraagt. En tegelijk, besef Gods heiligheid op het moment dat je zonder Jezus leeft.

 

Gebed: Heilige God, ik dank U dat ik door Jezus de toegang heb gekregen tot U. Ik kom vandaag in Uw nabijheid door het geloof in Jezus. En ik bid voor iedereen die zonder Jezus leeft, zodat ook zij gaan geloven en heilig voor U mogen staan.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom