Goed leiderschap

 

"Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: Wat je doet, is niet goed" (Exodus 18:17)

 

Er was een moment dat God tegen mij zei: "Je wilt wel heel graag als een Paulus heel veel mensen tot geloof brengen, maar het voelt heel krampachtig, waarom mag Ik je niet als een Mozes gebruiken? Waarom mag Ik je niet gebruiken om Mijn gelovigen verder te brengen in de vrijheid met Christus? Dat is Mijn verlangen voor jou!" En ergens was dit een duidelijk antwoord voor mij. God maakte duidelijk wat ik al veel langer voelde. En steeds meer heb ik gezien dat Mozes eigenlijk voor mij een grote broer is. En nu komt de schoonvader van Mozes heb hem. Je kunt er allemaal vragen bij stellen, waarom hij een priester in een ander land was, maar één ding bleek wel: Hij geloofde dat God wonderen deed. En hij zag Mozes en zijn manier van werken. En hoe Mozes werkt met het volk is een valkuil voor heel veel leiders in de kerk. En zijn schoonvader zegt: Mozes, je doet het fout.

 

 

 

Alles wat op Mozes pad kwam dat pakte hij op. Hij sprak recht, hielp mensen die het niet meer wisten verder, hij gaf raad en daarnaast ook nog onderwijs van wat God hem gaf om door te geven. En de schoonvader van Mozes zegt: "Hier ga jij aan onderdoor." Heel veel leiders in de kerk ervaren vaak dat het werk zoveel en zo groot is en vaak denken ze ook nog eens dat alles wat op hun pad komt ook hun verantwoording is. En misschien ben jij iemand die leiding geeft en ook vaak, net als ik denk, het is gewoon te veel en iedereen komt altijd maar. En aan de ene kant kan dat goed voelen dat ze je weten te vinden, maar eigenlijk is het niet werkbaar.

 

Ik wil je vandaag met Jethro, de schoonvader van Mozes zeggen: Je kunt ook niet alles en dat vraagt God ook helemaal niet. Leiderschap in de kerk moet zich kenmerken doordat je durft om verantwoordelijkheden op andere plaatsen neer te leggen. Ook als je denkt dat iemand anders, die je aanstelt het op een andere manier gaat doen dan jij. Hoe vaak denk je dat jouw manier het moet zijn, waardoor je bepaalde dingen niet kunt loslaten? Jethro zegt tegen Mozes: Stel wijze mannen aan, want dit grote werk kun je niet alleen. En luister naar deze raad en God zal met je zijn. 

 

Uiteindelijk is echt leiderschap dat je Gods Woorden doorgeeft en de complexe zaken nog zelf blijft doen. En de rest moet je net als Mozes durven loslaten en durven overlaten aan andere gelovigen die vervuld zijn met Gods Geest. Dat is leiderschap waardoor het volk gebouwd wordt. Dat is geloven dat God doorgaat met bouwen, juist als we met elkaar een team zijn. Zoek biddend naar wijze mannen en vrouwen die de juiste gaven hebben op de juiste plaats en laat je eigen hoogmoed los dat alleen jij het zou kunnen. Geef leiding en sturing aan degene aan wie je zaken kunt overlaten.

 

Gebed: HEERE, Uw Koninkrijk is groter dan ik ooit kan zien. Er is zoveel nood. Geef mij de genade om echt leiderschap te beoefenen, om te durven loslaten en overlaten aan anderen en om mij te beperken tot het leiden van teams en het doorgeven van Uw woorden!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom