Goed leiderschap

 

"Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: Wat je doet, is niet goed" (Exodus 18:17)

 

Er was een moment dat God tegen mij zei: "Je wilt wel heel graag als een Paulus heel veel mensen tot geloof brengen, maar het voelt heel krampachtig, waarom mag Ik je niet als een Mozes gebruiken? Waarom mag Ik je niet gebruiken om Mijn gelovigen verder te brengen in de vrijheid met Christus? Dat is Mijn verlangen voor jou!" En ergens was dit een duidelijk antwoord voor mij. God maakte duidelijk wat ik al veel langer voelde. En steeds meer heb ik gezien dat Mozes eigenlijk voor mij een grote broer is. En nu komt de schoonvader van Mozes heb hem. Je kunt er allemaal vragen bij stellen, waarom hij een priester in een ander land was, maar één ding bleek wel: Hij geloofde dat God wonderen deed. En hij zag Mozes en zijn manier van werken. En hoe Mozes werkt met het volk is een valkuil voor heel veel leiders in de kerk. En zijn schoonvader zegt: Mozes, je doet het fout.

 

 

 

Alles wat op Mozes pad kwam dat pakte hij op. Hij sprak recht, hielp mensen die het niet meer wisten verder, hij gaf raad en daarnaast ook nog onderwijs van wat God hem gaf om door te geven. En de schoonvader van Mozes zegt: "Hier ga jij aan onderdoor." Heel veel leiders in de kerk ervaren vaak dat het werk zoveel en zo groot is en vaak denken ze ook nog eens dat alles wat op hun pad komt ook hun verantwoording is. En misschien ben jij iemand die leiding geeft en ook vaak, net als ik denk, het is gewoon te veel en iedereen komt altijd maar. En aan de ene kant kan dat goed voelen dat ze je weten te vinden, maar eigenlijk is het niet werkbaar.

 

Ik wil je vandaag met Jethro, de schoonvader van Mozes zeggen: Je kunt ook niet alles en dat vraagt God ook helemaal niet. Leiderschap in de kerk moet zich kenmerken doordat je durft om verantwoordelijkheden op andere plaatsen neer te leggen. Ook als je denkt dat iemand anders, die je aanstelt het op een andere manier gaat doen dan jij. Hoe vaak denk je dat jouw manier het moet zijn, waardoor je bepaalde dingen niet kunt loslaten? Jethro zegt tegen Mozes: Stel wijze mannen aan, want dit grote werk kun je niet alleen. En luister naar deze raad en God zal met je zijn. 

 

Uiteindelijk is echt leiderschap dat je Gods Woorden doorgeeft en de complexe zaken nog zelf blijft doen. En de rest moet je net als Mozes durven loslaten en durven overlaten aan andere gelovigen die vervuld zijn met Gods Geest. Dat is leiderschap waardoor het volk gebouwd wordt. Dat is geloven dat God doorgaat met bouwen, juist als we met elkaar een team zijn. Zoek biddend naar wijze mannen en vrouwen die de juiste gaven hebben op de juiste plaats en laat je eigen hoogmoed los dat alleen jij het zou kunnen. Geef leiding en sturing aan degene aan wie je zaken kunt overlaten.

 

Gebed: HEERE, Uw Koninkrijk is groter dan ik ooit kan zien. Er is zoveel nood. Geef mij de genade om echt leiderschap te beoefenen, om te durven loslaten en overlaten aan anderen en om mij te beperken tot het leiden van teams en het doorgeven van Uw woorden!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom