Mopperen


"Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de HEERE" (Exodus 16:8)

 

Als je de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn een beetje kent, dan weet je dat er telkens weer staat dat het volk mopperde tegen God. Nooit was het goed, altijd was het in Egypte beter. Waren ze nu maar in Egypte gebleven, dan hadden ze in ieder geval te eten gehad. Dat het leven in Egypte ook niet zo leuk was, maakt blijkbaar niet uit. En Mozes en Aäron kregen alle kritiek over zich heen. Keer op keer. Maar dan zegt Mozes: Jullie mopperen niet tegen ons.

 

 

Ja denk je, dat is logisch, want eigenlijk is God het geweest die hen uit Egypte heeft gehaald en dus zijn ze eigenlijk boos op God. Die woorden van Mozes zijn natuurlijk ook gewoon waar. Het volk komt eigenlijk in opstand tegen God. En dat terwijl God heeft laten zien dat Hij kwam om te redden.

 

Maar als we hier verder over nadenken dan moeten we ook zeggen dat ontevredenheid heel vaak gemopper oplevert. Gemopper omdat het niet gaat zoals wij het graag willen en degenen die het dichtst in onze omgeving zijn, die krijgen het meeste gemopper over hen heen. Het is dan net als hier in de woestijn bij het volk.

 

Maar de woorden van Mozes gelden net zo goed voor ons nu, als toen voor het volk. Mopperen laat zien dat we het niet eens zijn met wat er gebeurt. Zijn we soms vergeten dat Mozes zijn lofzang afsloot met de woorden: De HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd? Laten we vanaf vandaag eens beseffen dat ons gemopper ten diepste God raakt en niet elkaar. Want met al ons gemopper laten wij weten, op een negatieve manier, dat we het niet eens zijn met dat wat er in ons leven gebeurt.

 

Mozes laat ons vandaag zien dat mopperen niets anders is dan onze onvrede op een verkeerde manier uiten. En nog sterker, Mozes laat ons zien dat ons mopperen niet eens terecht is. Want het haalt het vertrouwen in Gods genadige leiding helemaal omver. Het volk had er ook voor kunnen kiezen om God te vertellen dat ze honger hadden en ze konden aan God vragen, in geloof, of Hij daarin zou willen voorzien. 

 

Wat is eigenlijk het verschil met ons mopperen? Onvrede in ons leven, heeft dat niet alles te maken met onvrede over Gods weg met ons. Ben je het niet eens met Gods leiding in je leven en ga je dan maar mopperen? Mozes ontdekt jou vandaag eraan dat al je gemopper, en misschien is het zelfs je levenshouding geworden, gemopper is tegen God. En vandaag mag jij, samen met het volk van Israël, naar voren komen en voor Gods aangezicht komen. God vraagt vandaag aan jou, waar jij toch zo ontevreden over bent. En als je zo voor Gods aangezicht staat, kun je dan nog steeds je onvrede vasthouden? De HEERE vraagt geloof en vertrouwen dat Hij jouw weg leidt en dat Hij het je aan niets zal laten ontbreken. Ja, ook dat is geloof...

 

Gebed: HEERE er zijn zoveel momenten in mijn leven dat ik mopper en negatief doe. Wilt U mij al mijn gemopper vergeven en mij leren om altijd te vertrouwen op Uw goedheid en genade. Ik wil vanaf vandaag positief alles ontvangen waarvan U vindt dat ik het nodig heb.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom