Terugkijken, zingen en dansen


"Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam de tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans. Toen zong Mirjam hun ten antwoord: "Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen." (Exodus 15:20 en 21)

 

God maakt Zijn woorden waar, dat is wel gebleken. Waar het volk niets hoefde te doen, daar streed God de strijd. Het waren maar een paar handbewegingen. Het water van de zee ging opzij voor Israël en op het moment dat het volk aan de overkant was en de vijand nog op de bodem van de zee, liet God het water terugvallen. Deze vijand is vergaan. En dan gaat Mozes zingen. Hij kijkt terug en hij zingt. Maar niet alleen Mozes zingt, zijn zus Mirjam doet ook mee. Met elkaar kijkt het volk terug en nadat Mozes is uitgezongen, gaat Mirjam in beurtzang antwoorden. En met haar deze alle vrouwen mee.

 

 

 

Terugkijkend op de wonderen die God heeft gedaan, maakt dat de lofzang klinkt. Heel vaak kunnen wij niet zingen omdat wij naar de omstandigheden van het heden en de toekomst kijken, maar Mozes kijkt hier terug op wat God deed. Soms is dat nodig als geloven even echt niet lukt. Dan moet je terugkijken op de wonderen die God al deed. En na deze overwinning die God heeft gegeven blijft er vreugde over, terwijl ze gewoon midden in de woestijn zijn. Want het lijkt natuurlijk wel heel mooi na deze overwinning, maar Mozes stond daar wel met dat volk, midden in de woestijn, midden tussen allemaal nieuwe verschrikkingen. En de weg naar de toekomst was nog heel lang en heel ver.

 

Mirjam gaat dan antwoorden op wat Mozes zingt. Alle lof aan God! Mag ik vragen wanneer jij voor het laatst voor God in aanbidding zong en danste? Dansen van dankbaarheid en vreugde wat God heeft gedaan in je leven, terwijl je leven nog steeds in de woestijn is. Ja, over de woestijn heen, daar is het land van de belofte, maar dan moet je nog wel door de woestijn heen. En dat kan zo onoverzichtelijk zijn dat je er hopeloos van wordt. Maar laten we dan vandaag gewoon kijken naar wat God al gedaan heeft. Op Golgotha, op de Paasmorgen, maar ook in je eigen leven. En laten we vandaag dansen van vreugde tot eer van God. Mozes sluit zijn lofzang af met: De HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd!

 

God vraagt om een antwoord op dat geloof! En dat geloof grijpt moed uit de wonderen die God al heeft gedaan. En misschien vind je dat dansen iets dat niet gepast is. Dat zou kunnen, maar laten we onze dankbaarheid in vreugde voor Gods aangezicht brengen. Want zowel het terugkijken op de wonderen, als ook de lofprijzing maken dat we tot leven komen als de dood ons voor ogen schijnt te zijn. En wij zingen voor de HEERE, opnieuw en opnieuw!

 

Gebed: HEERE, almachtige God, U regeert tot in eeuwigheid en ik wil U loven en prijzen om de wonderen die U hebt gedaan! Zelfs als ik alleen de woestijn maar zie waar ik middenin zit, toch wil ik U loven en prijzen. Ik wil dansen voor U en mij buigen in aanbidding.

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom