Boze God

"Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Mozes en Hij zei: Aäron, die Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan... Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet." (Exodus 4:14 en 15)

 

Het zijn niet de teksten uit de Bijbel die erg favoriet zijn. Want kan God zo boos worden dan? God is toch liefde? Maar God is tegelijk ook zoveel liefde dat Hij ook boos kan worden en behoorlijk ook. Eigenlijk is het bijna gênant wat Mozes doet. Eigenlijk houd je je adem in. Een keer moet het toch wel klaar zijn, denk je dan. En dan wordt God ook echt boos. Mozes bleef zolang redeneren en zo lang aan het denken om maar vooral niet naar de farao te moeten, dat God Zich niet meer serieus genomen voelde. En dan is God er echt klaar mee...

 

 

 

En toch, is het nu zo vreemd wat er hier gebeurt? Hoe vaak doe jij niet hetzelfde in je leven. God wijst je duidelijk een weg, of God laat je duidelijk zien wat je moet doen om dingen te doorbreken in je leven, maar jij blijft maar redeneren en jij blijft maar bezig om vooral toch maar niet te hoeven doen wat God vraagt. Ja, je moet bijvoorbeeld iemand vergeven, maar jij blijft redenen genoeg hebben om het vooral niet te doen.

 

Mozes klaagt nu dat hij niet zo goed kan praten. Maar zou het echt zo zijn dat als God iets van je vraagt, dat Hij niet zou geven wat je daarvoor nodig hebt? God is tegen Mozes heel duidelijk. Zijn mond... is dat het probleem? Nou, zegt God, als dat je probleem is, Ik heb je mond toch gemaakt, zou Ik niet weten wat jouw mond kan? En God belooft dat Hij Mozes zal helpen en elk woord in zijn mond zal leggen. En dat zegt Hij van wie de naam is: Ik zal er zijn, zoals Ik ben.

 

Als wij een taak krijgen van God in deze wereld, dan belooft God dat Hij er zal zijn zoals Hij is! Al zou je vanwege het EVangelie voor de rechtbank gesleept worden, dan nog hoef je niet bang te zijn. Wat zouden we meer willen dan deze God? En toch zegt Mozes: Nee, doet U het maar niet. Laat maar iemand anders gaan.

 

En dan wordt God echt boos. Gods verlangen om Zijn volk te redden is zo groot, dat Hij deze tegenstand niet langer meer verdraagt. God wordt echt boos! En dan betrekt Hij de broer van Mozes, Aäron, er bij. Dan moet die maar mee, maar jij, Mozes, jij zult gaan! En Ik geef jullie elk woord in jullie mond en Ik zal jullie vertellen wat jullie moeten doen.

 

Gods verlangen dat deze wereld gered wordt is zo groot, dat als wij maar blijven uitstellen om werkelijk te gaan doen wat God vraagt, maakt dat Gods toorn ontbrand. Het is voor ons wel een waarschuwing. Misschien zit je elke zondag in de kerk en zing je vertrouwde lied, maar de mensen om je heen komen om. Dan ontbrand Gods toorn en zegt Hij: En nu is het klaar, nu ga je!

 

Gebed: HEERE, ik belijd U dat ik vaak genoeg argumenten kan bedenken om maar niet naar U hoeven luisteren. Ik kan lang genoeg redeneren waardoor ik het zelf nog kan geloven ook, dat ik het niet kan. Vergeef HEERE, als ik zoveel op mijzelf gericht ben en leer mij in Uw kracht te gaan. HEERE, Ik beloof om dat te doen wat U van mij vraagt. Zendt mij maar...

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom