Gods verlangen

 

"Ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden ... naar het land dat overvloeit van melk en honing" (Exodus 3:17)

 

Soms kun je proberen om in elk Bijbelgedeelte Jezus naar voor te laten komen. Dat zou je kunnen doen als je nadenkt over de verlossing van Israël uit Egypte. De andere kant is dat Mozes ook gewoon een mens was en dat God ook nu nog steeds mensen gebruikt om de Naam van Jezus door te geven. Beide is dus mogelijk. Je zou je kunnen identificeren met Mozes, maar ook met Israël. Je kunt als Mozes anderen aan de hand nemen naar de vrijheid of als Isaël door God in het beloofde land worden gebracht. Lijnen doortrekken is niet altijd zo makkelijk. Maar één ding is wel heel duidelijk. God maakt aan Mozes, vlak voordat hij aan zijn taak moet beginnen duidelijk wat Zijn verlangen is met Israël.

 

 

Het is Gods verlangen om Israël niet alleen uit de slavernij te halen, net zo min dat het niet Gods bedoeling is om jou door geloof uit de slavernij van de zonden te halen. Natuurlijk is dit ook Gods bedoeling. Natuurlijk wil Hij Zijn volk niet in de slavernij van Egypte en natuurlijk wil God niet dat jij leeft onder de macht van de zonden en de duivel. Maar God zegt nog iets. God zegt aan de ene kant: Ik haal Mijn volk uit de onderdrukking. Hij zegt dus ook: Ik haal een ongelovige uit zijn zonden. En het doel? God zegt tegen Mozes: "Je moet zeggen tegen Mijn volk dat Ik ze ook ergens wil brengen. Ik breng ze naar het land dat van melk en honing overvloeit." 

 

Dat is het! God wil niet alleen bevrijden om het volk daarna aan zichzelf over te laten, net zo min als dat God je zonden wil vergeven en je het daarna zelf uit moet zoeken hoe het verder moet. God wil Israël brengen in het land van vrede. Jezus zegt later: "Ik ben gekomen om leven en overvloed te geven." Israël leeft in het land van de dood, maar God wil hen niet in een tussenvorm brengen, maar God wil hen brengen in het land van het leven!

 

Hier in Exodus 3 spreekt Gods intense verlangen dat waar God aan begint dat Hij het ook echt af zal maken. En in Jezus is er voor jou vergeving, maar vanuit de vergeving gaat God met je op weg naar het land van vrede en heil! En Jezus kwam naar deze aarde als een Mozes om je los te maken uit je zonden, maar ook om je voor te gaan op weg naar het hemelse land van de vrede. En hier op aarde verlangt God al naar een leven in vrede met jou! En Mozes is dan symbool voor Jezus, maar Mozes staat ook symbool voor die mensen die God in je leven inzet om jou verder te leiden op de weg van het geloof! En Mozes staat ook symbool voor iedere gelovige, die ook weer een leider om anderen te leiden. We zijn op weg naar Huis als we geloven dat Jezus de ban van de zonde heeft gebroken.

 

Gebed: Heere, ik kan vaak niet begrijpen dat U meer met mij wil dan mij alleen van zonden bevrijden. Vaak denk ik dat ik aan mijn lot ben overgelaten in de woestijn van het leven. Maar ik wil geloven dat U mij van zonde wilde komen bevrijden om mij vervolgens ook Thuis te brengen in de hemel. Ik dank U dat ik onderweg ben naar het Beloofde Land. En onderweg, wees U mij nabij, wees naast mij en wees om mij heen, want alleen kan ik het niet. En zegen mij, zodat ik ook voor anderen een zegen mag zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom