Ik zal er zijn

 

"En God zei tegen Mozes: Ik ben die Ik ben." (Exodus 3:14a)

 

Het antwoord van Mozes is wat schoorvoetend gekomen. Hij heeft in ieder geval de keus gemaakt om naar Gods plan te gaan luisteren. Wat was trouwens jouw antwoord op Gods vraag of Hij jou mag gebruiken in Zijn dienst? Want die vraag is wel een hele serieuze vraag. Daar kun je niet omheen. Eigenlijk is het ook wel een eervolle vraag, want wie ben jij dat God jou vraagt? Maar Mozes heeft gekozen om te luisteren wat God hem te zeggen heeft.

 

 

Maar vragen heeft Mozes toch ook nog wel. Maar het bleef niet alleen bij luisteren. Op het moment dat God hem vertelde dat Hij de ellende van de Israëlieten had gezien, gaat God gelijk door om Mozes een opdracht te geven. God zegt: "Ik ben gekomen om Mijn volk te verlossen." En gelijk er achteraan komt: "Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk uit Egypte leiden."

 

Dan komt God naar je toe, Hij vraagt naar je, Hij noemt je bij je naam en jij zegt: "Heere, hier ben ik". En dan zegt God: "Ik heb zoveel mensen gezien die verloren dreigen te gaan en Ik ben voor hen naar deze aarde gekomen." En jij denkt nog: Fijn, ja Jezus is inderdaad gekomen om verloren mensen te redden. Maar dan zegt God vandaag: "Ga op weg, en vertel het al de mensen. Haal ze uit hun ongeloof en red hen in de Naam van Jezus". Nou daar sta je dan.

 

Mozes raakt bijna in paniek en hij bedenkt nog snel een oplossing en vraagt: "Ja, maar als ik daar kom bij mijn volk en bij de farao, wat moet ik zeggen wie mij heeft gezonden?" En dan geeft God Mozes en ons het mooiste antwoord dat mogelijk is. God zegt: "Dan mag je zeggen dat 'Ik zal er zijn zoals ik er ben' je gestuurd heeft.

 

Wij denken wel eens dat God ons iets moet geven. Wij denken vaak dat God vanuit Zijn overvloed iets geeft. God geeft liefde, Hij geeft bevrijding. Maar God zegt hier eigenlijk: "Dat geef Ik niet, maar dat ben Ik en omdat Ik het ben zal het er ook zijn." God is de God die altijd nabij is. En als Mozes dan naar Egypte terug moet om de Israëlieten te bevrijden dan zegt God eigenlijk: "Ik ben neergedaald om te bevrijden en Ik geef geen bevrijding, maar Ik ben Bevrijder en Ik zal er bij zijn"

 

Zo mogen we op pad. God zal erbij zijn, maar dat niet alleen, God is ook nog eens die Hij is! En God is alles! Er is niets van al het goede dat Hij niet is. Zo kunnen we het meest onmogelijke doen in Zijn kracht. Als wij zeggen: "Ja, Heere, gebruik mij maar", dan is dit de belofte dat Hij alles zal zijn in elke situatie zoals het nodig is. Dat is nog eens in dienst van God staan. Schaapherders of prinsen, met God zullen we overwinnen.

 

Gebed: Heel eerlijk moeten wij zeggen dat we eigenlijk niet eens durven om in Uw dienst te staan. Wij zijn bang voor alles wat we tegenkomen. En zelfs als U zegt Wie U bent, zelfs dan blijven wij twijfelen. Help ons om in geloof met U mee te gaan en met U dat te doen waarvoor U ons wilt gebruiken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom