Ik zal er zijn

 

"En God zei tegen Mozes: Ik ben die Ik ben." (Exodus 3:14a)

 

Het antwoord van Mozes is wat schoorvoetend gekomen. Hij heeft in ieder geval de keus gemaakt om naar Gods plan te gaan luisteren. Wat was trouwens jouw antwoord op Gods vraag of Hij jou mag gebruiken in Zijn dienst? Want die vraag is wel een hele serieuze vraag. Daar kun je niet omheen. Eigenlijk is het ook wel een eervolle vraag, want wie ben jij dat God jou vraagt? Maar Mozes heeft gekozen om te luisteren wat God hem te zeggen heeft.

 

 

Maar vragen heeft Mozes toch ook nog wel. Maar het bleef niet alleen bij luisteren. Op het moment dat God hem vertelde dat Hij de ellende van de Israëlieten had gezien, gaat God gelijk door om Mozes een opdracht te geven. God zegt: "Ik ben gekomen om Mijn volk te verlossen." En gelijk er achteraan komt: "Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk uit Egypte leiden."

 

Dan komt God naar je toe, Hij vraagt naar je, Hij noemt je bij je naam en jij zegt: "Heere, hier ben ik". En dan zegt God: "Ik heb zoveel mensen gezien die verloren dreigen te gaan en Ik ben voor hen naar deze aarde gekomen." En jij denkt nog: Fijn, ja Jezus is inderdaad gekomen om verloren mensen te redden. Maar dan zegt God vandaag: "Ga op weg, en vertel het al de mensen. Haal ze uit hun ongeloof en red hen in de Naam van Jezus". Nou daar sta je dan.

 

Mozes raakt bijna in paniek en hij bedenkt nog snel een oplossing en vraagt: "Ja, maar als ik daar kom bij mijn volk en bij de farao, wat moet ik zeggen wie mij heeft gezonden?" En dan geeft God Mozes en ons het mooiste antwoord dat mogelijk is. God zegt: "Dan mag je zeggen dat 'Ik zal er zijn zoals ik er ben' je gestuurd heeft.

 

Wij denken wel eens dat God ons iets moet geven. Wij denken vaak dat God vanuit Zijn overvloed iets geeft. God geeft liefde, Hij geeft bevrijding. Maar God zegt hier eigenlijk: "Dat geef Ik niet, maar dat ben Ik en omdat Ik het ben zal het er ook zijn." God is de God die altijd nabij is. En als Mozes dan naar Egypte terug moet om de Israëlieten te bevrijden dan zegt God eigenlijk: "Ik ben neergedaald om te bevrijden en Ik geef geen bevrijding, maar Ik ben Bevrijder en Ik zal er bij zijn"

 

Zo mogen we op pad. God zal erbij zijn, maar dat niet alleen, God is ook nog eens die Hij is! En God is alles! Er is niets van al het goede dat Hij niet is. Zo kunnen we het meest onmogelijke doen in Zijn kracht. Als wij zeggen: "Ja, Heere, gebruik mij maar", dan is dit de belofte dat Hij alles zal zijn in elke situatie zoals het nodig is. Dat is nog eens in dienst van God staan. Schaapherders of prinsen, met God zullen we overwinnen.

 

Gebed: Heel eerlijk moeten wij zeggen dat we eigenlijk niet eens durven om in Uw dienst te staan. Wij zijn bang voor alles wat we tegenkomen. En zelfs als U zegt Wie U bent, zelfs dan blijven wij twijfelen. Help ons om in geloof met U mee te gaan en met U dat te doen waarvoor U ons wilt gebruiken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom