Zalving ontvangen

 

“Toen nam Samuël een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom heeft gezalfd?” (1 Samuël 10:1)

 

Saul weet tot op dit moment niet waar hij aan toe is. Die ezels zijn dan wel gevonden, maar Samuël laat Saul nog niet gaan. Opmerkelijk dat Saul op zoek is naar Samuël, maar niet weet dat hij Samuël aanspreekt. Hij zoekt de ziener en op het moment dat hij aan Samuël vraagt waar de ziener is, zegt Samuël dat hij het is. En dan zegt Samuël hem dat hij morgenvroeg pas weg mag. Saul is op dat moment gewoon een boerenzoon die niet weet wat hem staat te gebeuren. Let er ook op dat leiderschap niet een menselijke keus is. Leiderschap wordt hier ook niet overgedragen, het is God Die kiest.

Leiderschap blijft later wel binnen de geslachtslijn, maar dat is alleen vanwege het feit dat Jezus uit de koninklijke lijn wordt geboren. Maar het zijn Gods keuzes wie Hij wil dat de leiding over Zijn volk neemt. In de kerk komen we mensen tegen die zichzelf tot leider hebben gemaakt, soms uit onvrede omdat men vindt dat het in de kerk niet gaat hoe het zou moeten gaan. Levensgevaarlijk als mensen zichzelf tot leider uitroepen. Leiderschap over Gods eigendom wordt door God Zelf aangesteld.

 

De andere morgen neemt Samuël Saul de berg mee op. En op het alleronverwachts giet Samuël dan de olie uit over het hoofd van Saul. Was Saul klaar voor dit leiderschap? Zoals we het kunnen zien was er voor hem geen enkele reden om aan te nemen dat God hem zou aanstellen tot koning over Israël. Toch kiest God deze man uit.

 

God laat Israël dus niet los op het moment dat zij kiezen om het geestelijk leiderschap op het spel te zetten. De richters en ook Samuël willen ze niet meer, maar ondanks dat ze een koning willen, bepaalt God nog steeds wie Hij wil aanstellen over Zijn eigendom. En het is goed om daar over na te denken. Israël, maar ook de kerk is Gods eigendom en God bepaalt wie Hij aanstelt over dit eigendom. Leiders die uit onvrede leiding willen nemen, zijn geen gezalfde leiders door God Zelf. En hoe fout het straks ook gaat met Saul, David zal de gezalfde van de HEERE nooit iets aandoen, hoe oneens hij het ook met Saul is. Dit is kenmerkend voor de situatie met Saul. Zolang Saul leeft, neemt niemand het leiderschap van hem over. Hij is en blijft vanaf dit moment de gezalfde van God Zelf.

 

De gevolgen van Sauls leven gaan wel een grote rol voor het volk spelen. Een leider van Gods eigendom draagt dan ook een hele grote verantwoordelijkheid. Hij is namelijk gezalfd voor God over Zijn eigendom. Op die manier zullen geroepen leiders ook moeten blijven benaderen. En ik geloof dat de meeste leiders ook werkelijk geroepen zijn, ondanks dat ze in veel gevallen niet meer in hun zalving wandelen. Maar ze blijven gezalfd door God en dragen verantwoordelijkheid over Gods eigendom. En dit geldt voor alle leiders, ook in de kerk, behalve degenen die zichzelf als leider hebben aangesteld.

 

Gebed: HEERE, misschien is dit wel een grote worsteling dat U leiders, ook in de kerk hebt aangesteld, die niet meer wandelen in hun zalving en daardoor zijn gaan dwalen. Leer mij om hen te blijven zien als gezalfde vorsten over Uw eigendom.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom