Gave van genezing

 

"... en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest." (1 Korinthe 12:9b)

 

Ja, en dan heb je de gave van de Geest waarover misschien wel het meeste wantrouwen is en waardoor de gaven van de Geest vele eeuwen zijn weggestopt. En zelfs als je er in onze tijd iets over zegt, vallen velen over je heen of anderen schuiven het weg met de opmerking: dat is gewoon de voorbeden zoals we die elke zondag vanaf de kansels horen. Zou dat zo zijn? Of zullen we maar beginnen om het lef te hebben om deze gave ook gewoon te laten staan, zoals het er staat? Maar welke gevolgen heeft dat dan?

 

 

 

Als Paulus zegt dat de Heilige Geest ook de gave van genezing geeft, dan kunnen we niet zeggen dat dit beperkt is tot de voorbede vanaf de kansel. In dat geval zou er in het Nieuwe Testament namelijk overal op afstand voor zieken gebeden moeten worden, terwijl de apostelen dat zo niet doen. En daarbij moeten we misschien wel eerlijk zeggen dat we wel voorbede doen, maar verwachten we echt genezing? En is dat dan de gave van genezing?

 

De gave van genezing heeft veel meer te maken met de woorden waarmee Jezus het Markusevangelie afsluit dat het de tekenen zijn die de gelovigen zullen volgen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen. Genezing is een teken van het Koninkrijk, want in de hemel zal geen ziekte meer zijn. Wat zou er gebeuren als wij gewoon zouden doen wat Jezus ons opdraagt en we daarbij ook geloven dat de Heilige Geest de gave van genezing geeft?

 

Sommigen zeggen dat dit gewoon mensen zijn die de talenten hebben om arts te worden, maar ook dit gaat niet op omdat Paulus ook deze gave een geestelijke gave noemt, naar mate van het geloof en zoveel in bepaalde situaties nuttig is. 

 

We kunnen niet anders concluderen dan dat deze gave er op bepaalde momenten gewoon is. En nee, dan gaat het niet om het spektakel of de massa, maar deze gave, zou net als de andere gaven, gewoon in de gemeente moeten plaatsvinden. Ik was eens bij iemand die met een zieke wilde bidden na een slechte uitslag, en zij zei: "Heer, ik leg hem de handen op zoals U zegt, en doet U de rest, in de naam van Jezus gebied ik deze ziekte te verdwijnen". Dat klinkt heftig, maar het is precies zoals Jezus de opdracht geeft. 

 

Niet iedere zieke zal genezen, die belofte hebben we zo concreet niet gekregen en we moeten ook altijd uitleggen dat God vrij is om te doen wat Hij met ziekte wil, maar hebben wij geloof in God dat Hij door het gebed en de uitvoering van de opdracht heen ook werkelijk kan genezen? Ik ben soms jaloers op evangelische broeders en zusters die gewoon doen wat Jezus zegt, waar ik zelf soms nog veel te terughoudend ben. 

 

Verlangen we om gewoon in geloof te doen wat Jezus van ons vraag en geloven dat de Heilige Geest de gave hierbij kan geven zodat er werkelijk genezing komt. Soms direct, soms door een proces heen. En wat zal dit het Evangelie onderstrepen.

 

Gebed: Heilige Geest, misschien vind ik dit wel Uw moeilijkste gaven. Deels vanwege de kritiek, deels vanwege de angst dat er niets gebeurt, deels omdat ik het gewoon eng vind om zo concreet met iemand te bidden. Leer mij slechts gehoorzamen aan wat U van mij vraagt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom